Alla
Svenska ämnesord sao (34447)
Barnämnesord barn (2579)
SAOGF - Genre och form saogf (1827)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
MusicCompositionType 70
MapsProjectionType 47
marc:BooksContentsType 27
SerialsContentsType 26
SerialsNatureType 25
MusicTextType 20
VisualMaterialType 20
NonProjMaterialType 19
NonProjectedType 19
MapMediumType 18
VideoFormatType 18
SerialsFrequencyType 17
ProjGraphDimensionsType 16
BooksIllustrationsType 15
SoundSpeedType 15
MusicFormatType 14
ComputerMaterialType 13
MusicMatterType 13
marc:SerialsAlphabetType 13
TacBrailleMusicType 13
marc:BooksLiteraryFormType 12
ComputerTypeOfFileType 12
GlobeMediumType 12
MapsReliefType 12
SoundKindOfMaterialType 12
SoundDimensionsType 11
AcquisitionMethodType 10
marc:GovernmentPublicationType 10
GovtAgencyType 10
MediumType 10
MicroformDimensionsType 10
MicroformMaterialType 10
BooksItemType 9
FilmBaseType 9
ItemType 9
MapMaterialType 9
MapsFormatType 9
SerialsOriginalItemType 9
SoundKindOfDiscType 9
SoundMaterialType 9
SoundPlaybackCharacterType 9
marc:AudienceType 8
ComputerDimensionsType 8
MapsMaterialType 8
MotionPicDimensionsType 8
ProjGraphSupportType 8
RetentionPolicyType 8
ComputerFileMaterialType 7
HoldingVideoFormatType 7
ProjGraphMaterialType 7
RomanizationType 7
SoundTapeConfigurationType 7
TacBrailleWritingType 7
VideoDimensionsType 7
ColorType 6
ComputerColorType 6
ComputerFileColorType 6
HoldingSoundKindOfMaterialType 6
MicroformRangeType 6
ProjGraphEmulsionType 6
RetentionPolicyUnitType 6
SerialsTypeOfSerialType 6
marc:AcquisitionStatusType 5
ComputerAntecedentType 5
GlobeMaterialType 5
MapDetailsType 5
MicroformEmulsionType 5
MotionPicColorType 5
MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 5
SoundCaptureType 5
SoundTapeWidthType 5
TacMaterialType 5
TextMaterialType 5
VideoColorType 5
VideoMaterialType 5
marc:BooksBiographyType 4
CatalogingRulesType 4
CompletenessType 4
ComputerCompressionType 4
ComputerFileDimensionsType 4
HoldingMicroformRangeType 4
LendingPolicyType 4
LinkedType 4
MicroformColorType 4
MicroformGenerationType 4
ProjGraphSecondaryType 4
SoundPlaybackChannelType 4
TacContractionType 4
VisualTechniqueType 4
marc:AuthorityCatalogingSourceType 3
marc:CatFormType 3
marc:CatalogingSourceType 3
ComputerFileAntecedentType 3
ComputerItemType 3
ComputerReformattingQualityType 3
HoldingSoundTapeWidthType 3
HoldingType 3
LinkedRecordReqType 3
MotionPicPosNegType 3
MusicPartsType 3
and-inScheme.@id
MARC-termer 748
1-200 av 748
10 x 10 tum (26 x 26 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
15 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
Teckning • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
3 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
3 x 5 tum (8 x 13 cm) (höjd x bredd)
Mått (mikroform)
4 4,75 tum / 12 cm (CD)
Mått (digitala resurser)
8 tum
Mått (digitala resurser)
Konturer (djupmätning, djupskiktsfärg)
Relief (höjdskillnader)
Passacaglia • marc
Kompositionsform (används ej)
Vartannat år
Frekvens
Varannan månad (6-8 ggr/år)
Frekvens
Biografi över upphovsman
Bifogat material (musik)
Varannan vecka
Frekvens
Blu-ray Disc
h
Pannå
Bildens bärande material, Montering
Fjäril
Projektion
Julsånger • marc
Kompositionsform (används ej)
CED (Capacitance Electronic Disc)
Format
CX
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Punktskrift för databehandling (åttapunktsskrift)
Typ av punktskrift
Datorskiva (ospecificerad typ)
Särskild bärarbeteckning för dator
Blåkopia
Produktionstekniska kartdetaljer
Transkription eller vedertagen form
Translitterering
DBX
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Deposition
Förvärvssätt
Divertimento o dyl • marc
Kompositionsform (används ej)
Eckert
Projektion
Fotografisk film, ej säkerhetsfilm
Bärande material (emulsion)
Kopia på film
Produktionstekniska kartdetaljer
Folkmusik • marc
Kompositionsform (används ej)
Font
Typ av fil
Skråstreck (höjdstreck)
Relief (höjdskillnader)
Annan azimutal ytriktig
Projektion
Polonaise • marc
Kompositionsform (används ej)
Populärmusik • marc
Kompositionsform (används ej)
Intervju • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Koreansk skrift
Alfabet/Skriftart
Laserskiva
h
Läder
h
Juridiska artiklar • marc
h
Pliktleverans
Förvärvssätt
Begränsad utlåning (villkor anges i fält 845)
Utlånepolicy
Litterär punktskrift
Typ av punktskrift
Lokal
h
Madrigal • marc
Kompositionsform (används ej)
Magnet-optisk skiva
h
Handritad • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Medlemskap
Förvärvssätt
Metall
h
Modifierad sterografisk för Alaska
Projektion
Positiv modermatris
Typ eller generation
Flera typer av punktskriftssystem
Typ av punktskrift
Flera stämformat tillsammans
Format (musik)
Punktskrift för musik
Typ av punktskrift
Standard enligt nationalbibliotek eller bibliografisk instans
Translitterering
Nationell standard (forskningsbibliotekspraxis)
Translitterering
Dagstidningsformat
Form för den ursprungliga utgåvan
Fotografi (ospecificerad typ) • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Normaliserat eller förutsägbart oregelbunden
Regelbundenhet
Oblik Mercator
Projektion
Onlinetjänst
Typ av fil
<Open score>
Format för musiknoter i punktskrift
Annan
Typ och nivå för officiellt organ
<Outline>
Format för musiknoter i punktskrift
<Paragraph>
Format för musiknoter i punktskrift
Direktion för enstaka instrument (performer-conductor part)
Format (musik)
Repetition(er) • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Arkivkvalitet som kan duga som ersättningsexemplar
Reformateringskvalitet
Rapsodi • marc
Kompositionsform (används ej)
Säkerhetsfilm av polyester
Filmbas
Exemplar
Illustrationer
Diabild
h
Ljud finns på separat bärare
Ljud och dess plats
Provtryck • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Super-8 / Single 8 mm
h
Datorkassett
h
Tematisk index
Bifogat material (musik)
Tre gånger i månaden
Frekvens
Transversal Mercator
Projektion
Ultrastark förminskning (91:1 -)
Förminskningsgrad (kodad)
Okänd
Typ och nivå för officiellt organ
Uppdaterande lösbladsutgåva
Typ av fortlöpande resurs
<Vertical score>
Format för musiknoter i punktskrift
Enbart vokala delar
Delar/Stämmor (musik)
Vecka/veckor
Längd av bevarad svitsort/delord
Trä
h
Monografisk karta, utgiven i flera delar • marc
Typ av kartografiskt material
Karta • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Konsert • marc
Kompositionsform (används ej)
Blanketter
Illustrationer
Katalogposten avser integrerande resurs
Behandling vid titeländring
Årsbok • marc
h
Flera former • marc
Kompositionsform (används ej)
Index till andra publikationer • marc
h
Planritningar
Illustrationer
Nationalbibliografi
h
Taktil utgåva
h
Varje dag (5-7 ggr/vecka)
Frekvens
Normalt tryck
Särskild bärarbeteckning för text
Bild
h
Flera olika filformat
Filformat
Testbilder etc, saknas
Kvalitetstest
Brukskopia, ej originalkvalitet
Reformateringskvalitet
Svartvit
h
Sparas
Generell bevarandepolicy
Ordbok, lexikon • marc
h
Skönlitterär prosa • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Tecknad serie / Serieroman
h
Illustrationer finns men typen specificeras ej
Illustrationer
Fördrag
h
Köp
Förvärvssätt
Sammanfattning(ar) av andra verk
h
Vapensköldar
Illustrationer
Självständig del av en stat • marc
Offentlig resurs
Lagar och författningar
h
Videoskiva
Ljudbärare
Plast (hit vinylskivor)
Material
Glas
Montering (projicerad bild)
Metall
Montering (projicerad bild)
Pussel • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Fjärranalysbild • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Datorgrafik
Typ av fil
Sparas begränsad tid
Generell bevarandepolicy
Robinson
Projektion
Rondo • marc
Kompositionsform (används ej)
Provhäfte sparas
Generell bevarandepolicy
<Section by section>
Format för musiknoter i punktskrift
Fortlöpande (seriell eller integrerande) resurs
Posttyp
<Single line>
Format för musiknoter i punktskrift
Ljudspole
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
1 1/8 x 2 3/8 tum
Mått (digitala resurser)
12 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
1/4 tum
h
15/16 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
160 varv per minut (cylinder)
Hastighet
1/8 tum
h
2 1/4 x 2 1/4 tum (6 x 6 cm) (diabild)
Mått (projicerad bild)
30 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
3 3/4 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
4 x 5 tum (10 x 13 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
5,25 tum
Mått (digitala resurser)
78 varv per minut (skiva)
Hastighet
7 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
7 x 7 tum (18 x 18 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
8 varv per minut (skiva)
Hastighet
9,5 mm
h
AACR2-liknande
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt)
Acetatbas med järnoxidyta
h
Armadillo
Projektion
Azimutal längdriktig
Projektion
Betacam (1/2 tum, videokassett)
Format
Biografi över exekutör(er)
Bifogat material (musik)
Himmelsglob • marc
Särskild bärarbeteckning för kartglober
Chaconne • marc
Kompositionsform (används ej)
Slumpmusik • marc
Kompositionsform (används ej)
Pianodirektion, violindirektion etc.
Format (musik)
Fotomekanisk reproduktion • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Hjärtprojektion
Projektion
Country music • marc
Kompositionsform (används ej)
D-2 (3/4 tum, videokassett)
Format
Integrerad del av annan resurs • marc
Typ av kartografiskt material
Kalender • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
EIAJ (1/2 tum, videospole)
Format
Åtta spår
Antal spår på bandet
Konisk längdriktig
Projektion
Formlinjer
Relief (höjdskillnader)
Gauss-Kruger
Projektion
Genealogiska tabeller
Illustrationer
Gåva
Förvärvssätt
Glob • marc
Typ av kartografiskt material
Homolografisk
Projektion
Goode's homolosina
Projektion
Ikon • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Text saknas eller åtföljs av musik • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Jazz • marc
Kompositionsform (används ej)
Ändringar av titel redovisas i en enda post
Behandling vid titeländring
Tal eller föreläsning • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Lokal tillämpning
Translitterering
Filen är komprimerad utan risk för informationsförlust
Kompression
Magnetiskt ljudspår på spelfilm
Ljudbärare
Mikrofilmsrulle
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Blandning av nitrat- och säkerhetsfilm
Filmbas
Mikroskoperingspreparat
Typ av visuell resurs
Blandade tekniker
Kompression
Enkanalsljud (mono)
h
Preludium • marc
Kompositionsform (används ej)
Standard enligt nationell biblioteksorganisation
Translitterering
Positivt foto på hård bas
Material (kartor)
Metall
Bildens bärande material, Montering
Numerisk information
Typ av fil
Annan källa (inkl. LIBRIS-bibliotek)
Katalogiserande instans
Pappersbas med lack- eller järnoxidyta
h
<Part-songs> • marc
Kompositionsform (används ej)
Stereografisk
Projektion
Symfoni • marc
Kompositionsform (används ej)
Syntetiskt material
h
Tamilsk skrift
Alfabet/Skriftart
Datorbandspole
Särskild bärarbeteckning för dator
Jordglob • marc
Särskild bärarbeteckning för kartglober
Leksak
Typ av visuell resurs