Alla
Svenska ämnesord sao (34499)
Barnämnesord barn (2617)
SAOGF - Genre och form saogf (1828)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
MusicCompositionType 70
MapsProjectionType 47
marc:BooksContentsType 27
marc:SerialsContentsType 26
SerialsNatureType 25
MusicTextType 20
VisualMaterialType 20
NonProjMaterialType 19
NonProjectedType 19
MapMediumType 18
VideoFormatType 18
SerialsFrequencyType 17
ProjGraphDimensionsType 16
BooksIllustrationsType 15
SoundSpeedType 15
MusicFormatType 14
ComputerMaterialType 13
MusicMatterType 13
marc:SerialsAlphabetType 13
TacBrailleMusicType 13
marc:BooksLiteraryFormType 12
ComputerTypeOfFileType 12
GlobeMediumType 12
MapsReliefType 12
SoundKindOfMaterialType 12
SoundDimensionsType 11
AcquisitionMethodType 10
GovernmentPublicationType 10
GovtAgencyType 10
MediumType 10
MicroformDimensionsType 10
MicroformMaterialType 10
BooksItemType 9
FilmBaseType 9
ItemType 9
MapMaterialType 9
MapsFormatType 9
SerialsOriginalItemType 9
SoundKindOfDiscType 9
SoundMaterialType 9
SoundPlaybackCharacterType 9
AudienceType 8
ComputerDimensionsType 8
MapsMaterialType 8
MotionPicDimensionsType 8
ProjGraphSupportType 8
RetentionPolicyType 8
ComputerFileMaterialType 7
HoldingVideoFormatType 7
ProjGraphMaterialType 7
RomanizationType 7
SoundTapeConfigurationType 7
TacBrailleWritingType 7
VideoDimensionsType 7
ColorType 6
ComputerColorType 6
ComputerFileColorType 6
HoldingSoundKindOfMaterialType 6
MicroformRangeType 6
ProjGraphEmulsionType 6
RetentionPolicyUnitType 6
SerialsTypeOfSerialType 6
AcquisitionStatusType 5
ComputerAntecedentType 5
GlobeMaterialType 5
MapDetailsType 5
MicroformEmulsionType 5
MotionPicColorType 5
MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 5
SoundCaptureType 5
SoundTapeWidthType 5
TacMaterialType 5
TextMaterialType 5
VideoColorType 5
VideoMaterialType 5
BooksBiographyType 4
CatalogingRulesType 4
CompletenessType 4
ComputerCompressionType 4
ComputerFileDimensionsType 4
HoldingMicroformRangeType 4
marc:LendingPolicyType 4
LinkedType 4
MicroformColorType 4
MicroformGenerationType 4
ProjGraphSecondaryType 4
SoundPlaybackChannelType 4
TacContractionType 4
VisualTechniqueType 4
marc:AuthorityCatalogingSourceType 3
CatFormType 3
marc:CatalogingSourceType 3
ComputerFileAntecedentType 3
ComputerItemType 3
ComputerReformattingQualityType 3
HoldingSoundTapeWidthType 3
HoldingType 3
LinkedRecordReqType 3
MotionPicPosNegType 3
MusicPartsType 3
and-inScheme.@id
MARC-termer 748
1-200 av 748
1 1/8 x 2 3/8 tum
Mått (digitala resurser)
Ljudmagasin
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Space oblique Mercator
Projektion
Tvåkanalsljud (stereo)
h
Studier och övningar • marc
Kompositionsform (används ej)
Syntetiskt material och glas
h
Datorbandspole
Särskild bärarbeteckning för dator
Punktskrift
Särskild bärarbeteckning för text
Trio-sonata • marc
Kompositionsform (används ej)
Tolv spår
Antal spår på bandet
Type C (1 tum, videospole)
Format
Filen är ej komprimerad
h
1/2 tum
Filmbredd
Villancicos • marc
Kompositionsform (används ej)
Trä
h
Zarzuelas • marc
Kompositionsform (används ej)
Japansk skrift
Alfabet/Skriftart
Jazz • marc
Kompositionsform (används ej)
Pliktleverans
Förvärvssätt
Lagar och författningar
h
Marsch • marc
Kompositionsform (används ej)
Metall och glas
Montering (projicerad bild)
Mikroskoperingspreparat
Typ av visuell resurs
Blandad montering
Montering (projicerad bild)
Blandad ljudkonfiguration
Ljudkonfiguration
Flera stämformat tillsammans
Format (musik)
Nitratfilm
Filmbas
NAB standard
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Negativ polaritet
h
Normaliserat eller förutsägbart oregelbunden
Regelbundenhet
Optiskt och magnetiskt ljudspår på spelfilm
Ljudbärare
Pianopartitur
Format (musik)
Glas
Montering (projicerad bild)
Rekviem • marc
Kompositionsform (används ej)
Sparas begränsad tid
Generell bevarandepolicy
Fotografisk säkerhetsfilm
Bärande material (emulsion)
Provhäfte sparas
Generell bevarandepolicy
Två gånger i månaden
Frekvens
Fristående supplement till annan resurs • marc
Typ av kartografiskt material
Sinusprojektion
Projektion
1 tum
h
3 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
7 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
8 varv per minut (skiva)
Hastighet
Acetatbas med järnoxidyta
h
Balett • marc
Kompositionsform (används ej)
CED (Capacitance Electronic Disc)
Format
CX
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Diazo
Filmemulsion (mikroform)
Datorskiva (ospecificerad typ)
Särskild bärarbeteckning för dator
Integrerad del av annan resurs • marc
Typ av kartografiskt material
Kopia på film
Produktionstekniska kartdetaljer
Flamenco • marc
Kompositionsform (används ej)
Ändringar av titel redovisas i en enda post
Behandling vid titeländring
Fotografier
Illustrationer
Index saknas
Index
Undertrycks i nyförvärvslista
Statistik/Produkter
Gäller ett exemplar
Underlag för beståndsuppgift
Index finns
Index
Skönlitteratur • marc
Litterär genre
120 varv per minut (cylinder)
Hastighet
12 tum
Mått (digitala resurser)
15 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
Metall
Material
Icke dokumenterad praxis
Translitterering
Textil
h
Toccata • marc
Kompositionsform (används ej)
Transparans, Stordia
h
Okontraherad (fullskrift)
Kontraktioner (kortskriftsnivå)
Velin
h
Mycket stark förminskning (61:1-90:1)
Förminskningsgrad (kodad)
Videokassett
Särskild bärarbeteckning för video
Vecka/veckor
Längd av bevarad svitsort/delord
Koreansk skrift
Alfabet/Skriftart
Övernationell (t.ex. EU), Internationell
h
Horisontell eller kombinerad skärning
Spårskärning
Magnetiskt ljudband i magasin
Ljudbärare
Mikrospår
Spår
Mikrofilmskassett
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Månad/månader
Längd av bevarad svitsort/delord
Målning • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Arkivkvalitet för långtidslagring
Reformateringskvalitet
Programmusik • marc
Kompositionsform (används ej)
Fyra spår
Antal spår på bandet
Reportage • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Sektion • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Skinn
h
1 7/8 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
Dolby-C
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
2 3/4 x 4 tum (diameter x längd)
Storlek (diameter längd x bredd)
3/4 tum
Filmbredd
3 x 5 tum (8 x 13 cm) (höjd x bredd)
Mått (mikroform)
5 x 7 tum (13 x 18 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
Filens källa är ett mellanoriginal (ej mikroform)
Master/källa digitala resurser
Kalender
h
Julsånger • marc
Kompositionsform (används ej)
Cellulosanitrat
Material
Ljuddokument (används ej)
Typ av fil
Punktskrift för databehandling (åttapunktsskrift)
Typ av punktskrift
Datorprogram
Typ av fil
Fotokopia
Produktionstekniska kartdetaljer
Blåkopia
Produktionstekniska kartdetaljer
Transkription eller vedertagen form
Translitterering
Monografisk karta, utgiven i flera delar • marc
Typ av kartografiskt material
Filmremsa
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder
Bildkort
h
Negativ fotografisk bild på mjuk bas
Material (kartor)
Datorminnesmodul
h
Regelbunden
Regelbundenhet
Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Alfabet/Skriftart
Punktskrift
Särskild bärarbeteckning för taktilt material
Taktil utgåva
h
Porträtt
Illustrationer
Atlas / Kartbok • marc
Typ av kartografiskt material
Katalog
h
Biografi över flera individer • marc
Biografiskt material
Dagstidning
Typ av fortlöpande resurs
Optisk skiva (CD-A, CD-R, CD-ROM)
h
Illustrationer finns men typen specificeras ej
Illustrationer
Akademisk avhandling • marc
h
Svit • marc
Kompositionsform (används ej)
Litteraturöversikt • marc
h
Syntetiskt material
h
Tamilsk skrift
Alfabet/Skriftart
Vinyl
h
En gång per vecka
Frekvens
Får reproduceras
Reproduktionspolicy
Ikon • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Krovak
Projektion
Domstolsutslag
h
<Line by line>
Format för musiknoter i punktskrift
Mässa • marc
Kompositionsform (används ej)
Mazurka • marc
Kompositionsform (används ej)
Mikrofiche
h
Mollweide
Projektion
Olika generationer i samma mikromedium
Generation (mikroform)
Preludium • marc
Kompositionsform (används ej)
Offprints
Innehållsmässig karaktär
Optiskt ljudspår på spelfilm
Ljudbärare
Del med beroende titel
h
Fjärranalysbild • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Säkerhetsfilm av triacetat
Filmbas
5,25 tum
Mått (digitala resurser)
Kanon • marc
Kompositionsform (används ej)
Fuga • marc
Kompositionsform (används ej)
Autonoma områden
Typ och nivå för officiellt organ
<Bar over bar>
Format för musiknoter i punktskrift
Bonne
Projektion
Pianodirektion, violindirektion etc.
Format (musik)
Fotomekanisk reproduktion • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Konisk, annan känd typ
Projektion
Hjärtprojektion
Projektion
D-2 (3/4 tum, videokassett)
Format
Äldre regler
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt)
Punktskrift för formatering
Typ av punktskrift
Ett spår
Antal spår på bandet
Gnomonisk
Projektion
1 1/8 x 2 3/8 in.
marc:ComputerFileDimensionsType
16 mm (filmbredd)
h
Normal förminskning (16:1 - 30:1)
h
Kontinuerligt
Frekvens
Annan
Förvärvsstatus
Vart tredje år
Frekvens
35 mm, 35 mm (filmbredd)
h
Säkerhetsfilm (typ ej känd eller ej angiven)
Filmbas
Flera färger
h
Titeländring ger upphov till ny post
Behandling vid titeländring
Allmän • marc
Målgrupp
Barn och ungdom (0-16 år) • marc
Målgrupp
Onlineutgåva
h
Offentlig resurs - Nivå ej specificerad • marc
Offentlig resurs
Ljudkassett
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
<Spanner short form scoring>
Format för musiknoter i punktskrift
Super-8 / Single 8 mm
h
Teknisk ritning
h
Tematisk index
Bifogat material (musik)
Leksak
Typ av visuell resurs
Kopieras ej
Utlånepolicy
Ljudtråd
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Text saknas eller åtföljs av musik • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
<Line over line>
Format för musiknoter i punktskrift
Madrigal • marc
Kompositionsform (används ej)
Memoarer • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Millers bipolära oblika konforma koniska
Projektion
Modifierad sterografisk för Alaska
Projektion
Moonskrift
Särskild bärarbeteckning för taktilt material
Monografisk resurs (1 bibliografisk post med flera delar)
Posttyp
Korrekturavdrag, färgprov
Produktionstekniska kartdetaljer
Standard enligt nationell biblioteksorganisation
Translitterering
Fotografi (ospecificerad typ) • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Sparas ej
Generell bevarandepolicy
<Paragraph>
Format för musiknoter i punktskrift
Ersätts av mikroform
Generell bevarandepolicy
Ricercare • marc
Kompositionsform (används ej)
Ljudrulle
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Två gånger per vecka
Frekvens
Diabild
h
12 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
2 tum
Filmbredd
45 varv per minut (skiva)
Hastighet