Alla
Svenska ämnesord sao (34229)
Barnämnesord barn (2496)
SAOGF - Genre och form saogf (1821)
MARC-termer marc (752)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (703)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
Kompositionsform (används ej) 70
Projektion 47
Innehållsmässig karaktär 27
Innehåll 26
Innehållsgenre (hela resursen) 25
Bildens bärande material,Montering 21
Material (kartor) 20
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik) 20
Typ av visuell resurs 20
Särskild bärarbeteckning för bilder 19
Format 18
Frekvens 17
Mått (projicerad bild) 16
Illustrationer 15
Hastighet 15
Material (glob) 14
Format (musik) 14
Särskild bärarbeteckning för dator 13
Bifogat material (musik) 13
Alfabet/Skriftart 13
Format för musiknoter i punktskrift 13
Litterär genre 12
Typ av fil 12
Relief (höjdskillnader) 12
Material 12
Storlek (diameter längd x bredd) 11
Förvärvssätt 10
Offentlig resurs 10
Typ och nivå för officiellt organ 10
Ljudbärare 10
Mått (mikroform) 10
Särskild bärarbeteckning mikrofilm 10
Form 9
Filmbas 9
Form 9
Särskild bärarbeteckning kartmaterial 9
Särskilda formella egenskaper (kartor) 9
Form för den ursprungliga utgåvan 9
Typ eller generation 9
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial 9
Inspelningskontroll,Inspelningsprotokoll 9
Målgrupp 8
Mått (digitala resurser) 8
Typ av kartografiskt material 8
Filmbredd 8
Montering (projicerad bild) 8
Generell bevarandepolicy 8
ComputerFileMaterialType 7
Format 7
Bärande material (emulsion) 7
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder 7
Translitterering 7
Antal spår på bandet 7
Typ av punktskrift 7
Filmbredd 7
Färg (projicerad-/stillbild) 6
Färg (digitala resurser) 6
ComputerFileColorType 6
Material 6
Förminskningsgrad (kodad) 6
Längd av bevarad svitsort/delord 6
Typ av fortlöpande resurs 6
Förvärvsstatus 5
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt) 5
Master/källa digitala resurser 5
Särskild bärarbeteckning för kartglober 5
Produktionstekniska kartdetaljer 5
Filmemulsion (mikroform) 5
Färg (spelfilm) 5
Ljudkonfiguration 5
Inspelnings- och lagringsteknik 5
Magnetbandets bredd 5
Särskild bärarbeteckning för taktilt material 5
Särskild bärarbeteckning för text 5
Färg (video) 5
Särskild bärarbeteckning för video 5
Biografiskt material 4
Fullständighet 4
Kompression 4
ComputerFileDimensionsType 4
Förminskningsgrad (kodad) 4
Utlånepolicy 4
Grad av beroende av sammanhörande post 4
Färg (mikroform) 4
Generation (mikroform) 4
ProjGraphSecondaryType 4
Ljudkonfiguration 4
Kontraktioner (kortskriftsnivå) 4
Teknik 4
Katalogiserande instans 3
Regler för deskriptiv katalogisering (bib) 3
Katalogiserande instans 3
ComputerFileAntecedentType 3
Form 3
Reformateringskvalitet 3
Magnetbandets bredd 3
Posttyp 3
LinkedRecordReqType 3
Polaritet (spelfilm) 3
Delar/Stämmor (musik) 3
601-752 av 752
Latinskt alfabet utan diakriter (a-z)
Resursen härrör från konferens • marc
Musiknoter (exempel)
Löpande katalogisering / Odefinierat
Flera färger
h
Innehåller biografisk information • marc
Dikter • marc
h
Självbiografi • marc
h
Nivå ej specificerad • marc
Undertrycks i nyförvärvslista
Biografi över en individ • marc
Positiv och negativ polaritet i kombination
Skiva för magnetisk lagring (disketter)
Magnetiskt ljudband i kassett
Filen är komprimerad och dekomprimering medför informationsförlust
Beta (1/2 tum, videokassett)
h
Autonoma områden
Analog elektronisk lagring
Lackerad aluminium
h
8 x 10 tum (21 x 26 cm) (OH-bild)
3 1/4 x 7 3/8 tum (9 x 19 cm) (höjd x bredd)
2 3/4 x 4 tum (diameter x längd)
16 mm (filmbredd)
h
Cylindrisk, okänd typ
Cylindrisk, annan känd typ
Kontraherad (kortskrift)
Reducerat partitur (condensed scoore)
Concerto grosso • marc
Ljuddokument (används ej)
Datorskivmagasin (ospecificerad typ)
<Chant>, annan religiös • marc
<Chant>, kristen • marc
Fortlöpande kartografisk resurs • marc
Variationer • marc
Tre gånger i veckan
Textil
h
Teatro lirico • marc
Master för att producera brukskopior
Symfonisk dikt • marc
Sten
h
Standard 8 mm
h
Profil • marc
Även tidigare delar sparas
Affisch eller poster • marc
Gips
h
Avbildningar (bildkarta)
Del med oberoende titel
h
Pergament
h
Optiskt ljudspår på spelfilm
Musical, komedi • marc
Grupp av provinser, Flera delstater
h
Domstolsutslag
h
Lambert's cylindriska ytriktiga
Internationell standard
Resursen inbegriper ljud • marc
Skinn
h
Säkerhetsfilm av triacetat
Obestämd nivå
Bildkort
h
Första generation (masterfilm)
Film- eller bildbandsmagasin
Viktig etnologisk information
Månglob (avser Jordens måne) • marc
Komikerframträdande • marc
Chanson, polyfon • marc
Olika generationer i samma mikromedium
Magnetiskt ljudband i magasin
Komplett musikalisk notation för konsertframförande (score)
Småbarn (ca 0-5 år) • marc
Litteraturöversikt • marc
h
Språkligt instruerande text • marc
Atlas / Kartbok • marc
Kombination av flera färgtekniker
Viktig historisk information
En gång per vecka
Väggkarta • marc
Graf eller diagram
Barn (ca 6-9 år) • marc
Del med beroende titel
h
Papper, papp
h
Monografisk karta, utgiven ensam • marc
Uppdaterande webbplats
Federal eller nationell
h
Biografisk text • marc
Delstat, provins, län
h
Filmografi • marc
h
Kombination
h
Optisk skiva (CD-A, CD-R, CD-ROM)
h
Allmän • marc
Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Bibliografi • marc
h
Specialiserad • marc