Alla
Svenska ämnesord sao (34409)
Barnämnesord barn (2571)
SAOGF - Genre och form saogf (1824)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
marc:MusicCompositionType 70
MapsProjectionType 47
marc:BooksContentsType 27
marc:SerialsContentsType 26
SerialsNatureType 25
marc:MusicTextType 20
marc:VisualMaterialType 20
marc:NonProjMaterialType 19
NonProjectedType 19
MapMediumType 18
VideoFormatType 18
SerialsFrequencyType 17
ProjGraphDimensionsType 16
BooksIllustrationsType 15
SoundSpeedType 15
MusicFormatType 14
marc:ComputerMaterialType 13
MusicMatterType 13
marc:SerialsAlphabetType 13
marc:TacBrailleMusicType 13
marc:BooksLiteraryFormType 12
marc:ComputerTypeOfFileType 12
GlobeMediumType 12
marc:MapsReliefType 12
SoundKindOfMaterialType 12
SoundDimensionsType 11
marc:AcquisitionMethodType 10
marc:GovernmentPublicationType 10
GovtAgencyType 10
MediumType 10
MicroformDimensionsType 10
MicroformMaterialType 10
marc:BooksItemType 9
FilmBaseType 9
ItemType 9
MapMaterialType 9
MapsFormatType 9
SerialsOriginalItemType 9
SoundKindOfDiscType 9
SoundMaterialType 9
SoundPlaybackCharacterType 9
marc:AudienceType 8
ComputerDimensionsType 8
MapsMaterialType 8
MotionPicDimensionsType 8
ProjGraphSupportType 8
RetentionPolicyType 8
ComputerFileMaterialType 7
HoldingVideoFormatType 7
ProjGraphMaterialType 7
marc:RomanizationType 7
SoundTapeConfigurationType 7
TacBrailleWritingType 7
marc:VideoDimensionsType 7
ColorType 6
ComputerColorType 6
ComputerFileColorType 6
HoldingSoundKindOfMaterialType 6
MicroformRangeType 6
ProjGraphEmulsionType 6
RetentionPolicyUnitType 6
SerialsTypeOfSerialType 6
AcquisitionStatusType 5
ComputerAntecedentType 5
GlobeMaterialType 5
MapDetailsType 5
MicroformEmulsionType 5
MotionPicColorType 5
MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 5
SoundCaptureType 5
SoundTapeWidthType 5
TacMaterialType 5
TextMaterialType 5
VideoColorType 5
VideoMaterialType 5
marc:BooksBiographyType 4
marc:CatalogingRulesType 4
CompletenessType 4
ComputerCompressionType 4
ComputerFileDimensionsType 4
HoldingMicroformRangeType 4
LendingPolicyType 4
LinkedType 4
MicroformColorType 4
MicroformGenerationType 4
ProjGraphSecondaryType 4
SoundPlaybackChannelType 4
TacContractionType 4
VisualTechniqueType 4
marc:AuthorityCatalogingSourceType 3
marc:CatFormType 3
marc:CatalogingSourceType 3
ComputerFileAntecedentType 3
ComputerItemType 3
ComputerReformattingQualityType 3
HoldingSoundTapeWidthType 3
HoldingType 3
LinkedRecordReqType 3
MotionPicPosNegType 3
MusicPartsType 3
601-748 av 748
Essäer • marc
h
En färg
h
Resursen härrör från konferens • marc
Konferenspublikation
Diskografi • marc
h
Biografi över en individ • marc
Biografiskt material
Innehåller biografisk information • marc
Biografiskt material
Plansch/er
Illustrationer
Kartor
Illustrationer
Dikter • marc
h
Varje månad (9-12 ggr/år)
Frekvens
Löpande katalogisering / Odefinierat
Statistik/Produkter
Flera färger
h
Nivå ej specificerad • marc
Offentlig resurs
Undertrycks i nyförvärvslista
Statistik/Produkter
Självbiografi • marc
h
Arabiskt alfabet
Alfabet/Skriftart
Uppdaterande webbplats
Typ av fortlöpande resurs
Del med oberoende titel
h
Offprints
Innehållsmässig karaktär
Concerto grosso • marc
Kompositionsform (används ej)
Litteraturöversikt • marc
h
Autonoma områden
Typ och nivå för officiellt organ
Bonne
Projektion
Musical, komedi • marc
Kompositionsform (används ej)
Canzon • marc
Kompositionsform (används ej)
Cellulosanitrat
Material
Chanson, polyfon • marc
Kompositionsform (används ej)
<Chant>, kristen • marc
Kompositionsform (används ej)
<Chant>, annan religiös • marc
Kompositionsform (används ej)
Komikerframträdande • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Cylindrisk, annan känd typ
Projektion
Reducerat partitur (condensed scoore)
Format (musik)
Optiskt ljudspår på spelfilm
Ljudbärare
Annan metod
Relief (höjdskillnader)
Pergament
h
Del med beroende titel
h
Avbildningar (bildkarta)
Relief (höjdskillnader)
Gips
h
Affisch eller poster • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Även tidigare delar sparas
Typ av bevarande
Profil • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Glas
Bärande material (emulsion)
Ragtime • marc
Kompositionsform (används ej)
Säkerhetsfilm av triacetat
Filmbas
Set
h
Sexton spår
Antal spår på bandet
Skinn
h
Resursen inbegriper ljud • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
1/2 tum
Magnetbandets bredd
Filmljudspole
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Standard 8 mm
h
Sten
h
Symfonisk dikt • marc
Kompositionsform (används ej)
Teatro lirico • marc
Kompositionsform (används ej)
Textil
h
Tre gånger i veckan
Frekvens
Toccata • marc
Kompositionsform (används ej)
Vart tredje år
Frekvens
Graf eller diagram
Typ av visuell resurs
Väggkarta • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Vax
Material
En gång per vecka
Frekvens
Datorskivmagasin (ospecificerad typ)
Särskild bärarbeteckning för dator
Kontraherad (kortskrift)
Kontraktioner (kortskriftsnivå)
Fotokopia
Produktionstekniska kartdetaljer
Cylindrisk, okänd typ
Projektion
Dans • marc
Kompositionsform (används ej)
Diorama
Typ av visuell resurs
Fortlöpande kartografisk resurs • marc
Typ av kartografiskt material
Månglob (avser Jordens måne) • marc
Särskild bärarbeteckning för kartglober
Ett spår
Antal spår på bandet
Filmremsa
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder
Film- eller bildbandsmagasin
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder
Första generation (masterfilm)
Generation (mikroform)
Bildkort
h
Grekiskt alfabet
Alfabet/Skriftart
Två spår
Antal spår på bandet
Gall
Projektion
Gnomonisk
Projektion
Obestämd nivå
Typ och nivå för officiellt organ
Hardboard
Bildens bärande material, Montering
Polyconic
Projektion
Hi-8 mm
Format
Internationell standard
Translitterering
Lambert's cylindriska ytriktiga
Projektion
Språkligt instruerande text • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Magnetiskt ljudband i magasin
Ljudbärare
Magnetiskt ljudband i kassett
Ljudbärare
Skiva för magnetisk lagring (disketter)
Särskild bärarbeteckning för dator
Mikrofilmsmagasin
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Mollweide
Projektion
Olika generationer i samma mikromedium
Generation (mikroform)
Positiv och negativ polaritet i kombination
Polaritet
Grupp av provinser, Flera delstater
h
Glas
Bildens bärande material, Montering
Sten
Bildens bärande material, Montering
Trä
Bildens bärande material, Montering
Körpartitur
Format (musik)
16 mm (filmbredd)
h
Dolby-B
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
2 3/4 x 4 tum (diameter x längd)
Storlek (diameter längd x bredd)
3 7/8 x 2 1/2 tum
Mått (digitala resurser)
3 1/4 x 7 3/8 tum (9 x 19 cm) (höjd x bredd)
Mått (mikroform)
Fantasia • marc
Kompositionsform (används ej)
8 x 10 tum (21 x 26 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
Lackerad aluminium
h
Analog elektronisk lagring
Inspelnings- och lagringsteknik
Psalm • marc
Kompositionsform (används ej)
Beta (1/2 tum, videokassett)
h
Viktig etnologisk information
Bifogat material (musik)
Nocturne • marc
Kompositionsform (används ej)
Kollage • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Master för att producera brukskopior
Typ eller generation
Djuplodning
Relief (höjdskillnader)
Ljuddokument (används ej)
Typ av fil
Svit • marc
Kompositionsform (används ej)
Variationer • marc
Kompositionsform (används ej)
Datorkort
Särskild bärarbeteckning för dator
Äldre regler
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt)
Höjdpunkter
Relief (höjdskillnader)
Kombination av flera färgtekniker
Färg (digitala resurser)
Filen är komprimerad och dekomprimering medför informationsförlust
Kompression
Fyr- eller flerkanaligt ljud
Ljudkonfiguration
Biografisk text • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Kombination
h
Annan
Förvärvsstatus
Domstolsutslag
h
Varje halvår
Frekvens
Delstat, provins, län
h
Viktig historisk information
Bifogat material (musik)
Komplett musikalisk notation för konsertframförande (score)
Format (musik)
Barn (ca 6-9 år) • marc
Målgrupp
Atlas / Kartbok • marc
Typ av kartografiskt material
Småbarn (ca 0-5 år) • marc
Målgrupp
Monografisk karta, utgiven ensam • marc
Typ av kartografiskt material
Filmografi • marc
h
Porträtt
Illustrationer
Optisk skiva (CD-A, CD-R, CD-ROM)
h
Federal eller nationell
h
Specialiserad • marc
Målgrupp
Tidskrift
Typ av fortlöpande resurs
Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Alfabet/Skriftart
Bibliografi • marc
h
Punktskrift
Särskild bärarbeteckning för taktilt material
Allmän • marc
Målgrupp
Annan verksamhet
Katalogiserande instans
Löpande
Förvärvsstatus
AACR2/KRS
Regler för deskriptiv katalogisering (bib)