Vald filtrering:

Sökresultat

Visar 401-600 av 842 träffar

Brukskopia, ej originalkvalitet marc:ComputerReformattingQualityType, MARC-termer Illustrationer finns men typen specificeras ej marc:BooksIllustrationsType, MARC-termer Videoupptagning marc:VisualMaterialType, MARC-termer Bonne marc:MapsProjectionType, MARC-termer Varannan vecka marc:SerialsFrequencyType, MARC-termer Azimutal, annan känd typ marc:MapsProjectionType, MARC-termer Anamorf vidfilm marc:MotionPicFormatType, MARC-termer Aktivitetskort marc:NonProjMaterialType, MARC-termer 7 x 7 tum (18 x 18 cm) (OH-bild) marc:ProjGraphDimensionsType, MARC-termer 5,25 tum marc:ComputerDimensionsType, MARC-termer 5 marc:NumberUnitsType, MARC-termer Tredimensionell film (3D) marc:MotionPicFormatType, MARC-termer 33 1/3 varv per minut (skiva) marc:SoundSpeedType, MARC-termer 3 7/8 x 2 1/2 tum marc:ComputerDimensionsType, MARC-termer 3 marc:NumberUnitsType, MARC-termer 28 mm
 • marc:ProjGraphDimensionsType, MARC-termer
 • marc:MotionPicDimensionsType, MARC-termer
2 1/4 x 2 1/4 tum (6 x 6 cm) (diabild) marc:ProjGraphDimensionsType, MARC-termer Laserskiva
 • marc:VideoFormatType, MARC-termer
 • marc:HoldingVideoFormatType, MARC-termer
Lambert's konform koniska marc:MapsProjectionType, MARC-termer Lackerat material
 • marc:SoundKindOfMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType, MARC-termer
Koreansk skrift marc:SerialsAlphabetType, MARC-termer Text saknas eller åtföljs av musik marc:MusicTextType, MARC-termer Formlinjer marc:MapsReliefType, MARC-termer Oblik Mercator marc:MapsProjectionType, MARC-termer Sten marc:NonProjectedType, MARC-termer Standard enligt nationell biblioteksorganisation marc:RomanizationType, MARC-termer Filmremsa
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Kopia på film marc:MapDetailsType, MARC-termer Filens källa är ett mikromedium
 • marc:ComputerAntecedentType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileAntecedentType, MARC-termer
Fantasia marc:MusicCompositionType, MARC-termer Byte marc:AcquisitionMethodType, MARC-termer Viktig etnologisk information marc:MusicMatterType, MARC-termer Plattkarta marc:MapsProjectionType, MARC-termer Konisk längdriktig marc:MapsProjectionType, MARC-termer EIAJ (1/2 tum, videospole)
 • marc:VideoFormatType, MARC-termer
 • marc:HoldingVideoFormatType, MARC-termer
Dubblettnegativ marc:MotionPicGenerationType, MARC-termer Dolby-B marc:SoundPlaybackCharacterType, MARC-termer Devanagari marc:SerialsAlphabetType, MARC-termer Deposition marc:AcquisitionMethodType, MARC-termer Koralförspel marc:MusicCompositionType, MARC-termer i marc:ComputerFileDimensionsType, MARC-termer Hymn marc:MusicCompositionType, MARC-termer 1/2 tum marc:HoldingSoundTapeWidthType, MARC-termer Metall marc:HoldingSoundKindOfMaterialType, MARC-termer Höjdskiktsfärger marc:MapsReliefType, MARC-termer Homolografisk marc:MapsProjectionType, MARC-termer Annan azimutal ytriktig marc:MapsProjectionType, MARC-termer Robinson marc:MapsProjectionType, MARC-termer Projicerbar grafisk resurs (hit video, DVD, film, projicerbar bild) marc:TypeOfRecordType, MARC-termer Karta: tryck marc:TypeOfRecordType, MARC-termer Arkivkvalitet för långtidslagring marc:ComputerReformattingQualityType, MARC-termer Populärmusik marc:MusicCompositionType, MARC-termer Gips
 • marc:MapMediumType, MARC-termer
 • marc:GlobeMediumType, MARC-termer
 • marc:NonProjectedType, MARC-termer
Fotokopia marc:MapDetailsType, MARC-termer Direktion för enstaka instrument (performer-conductor part) marc:MusicFormatType, MARC-termer Overtyr marc:MusicCompositionType, MARC-termer Annan marc:RetentionPolicyType, MARC-termer Blandad ljudkonfiguration marc:MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType, MARC-termer <Spanner short form scoring> marc:TacBrailleMusicType, MARC-termer Ljud finns på separat bärare marc:SoundType, MARC-termer Ljudmagasin marc:SoundMaterialType, MARC-termer Skinn
 • marc:MapMediumType, MARC-termer
 • marc:GlobeMediumType, MARC-termer
 • marc:NonProjectedType, MARC-termer
Menuett marc:MusicCompositionType, MARC-termer Mikroskoperingspreparat marc:VisualMaterialType, MARC-termer Mikrokort marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Mikrofilmsremsa marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Mikrofilmsspole marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Masterband marc:SoundKindOfDiscType, MARC-termer Masterexemplar marc:MotionPicGenerationType, MARC-termer Magnetiskt ljudband i kassett marc:MediumType, MARC-termer Magnetiskt ljudband i magasin marc:MediumType, MARC-termer Låg förminskning (- 16:1)
 • marc:MicroformRangeType, MARC-termer
 • marc:HoldingMicroformRangeType, MARC-termer
Filen är komprimerad och dekomprimering medför informationsförlust marc:ComputerCompressionType, MARC-termer Avtalspost [administrativ post för licensbundna e-resurser] marc:BibLevelType Kopieras ej marc:LendingPolicyType, MARC-termer Väggkarta marc:MapsFormatType, MARC-termer Sångpartitur utan ackompanjemang marc:MusicFormatType, MARC-termer Enbart vokala delar marc:MusicPartsType, MARC-termer Spel marc:VisualMaterialType, MARC-termer Videokassett marc:VideoMaterialType, MARC-termer Van Der Grinten marc:MapsProjectionType, MARC-termer Tolv spår marc:SoundTapeConfigurationType, MARC-termer Toccata marc:MusicCompositionType, MARC-termer Punktskrift marc:TextMaterialType, MARC-termer Symfoni marc:MusicCompositionType, MARC-termer Svit marc:MusicCompositionType, MARC-termer Sten
 • marc:MapMediumType, MARC-termer
 • marc:GlobeMediumType, MARC-termer
Stereografisk marc:MapsProjectionType, MARC-termer Standardformat för stumfilm marc:MotionPicFormatType, MARC-termer Pressmatris marc:SoundKindOfDiscType, MARC-termer Två gånger i månaden marc:SerialsFrequencyType, MARC-termer Kanon marc:MusicCompositionType, MARC-termer Konturer (djupmätning, djupskiktsfärg) marc:MapsReliefType, MARC-termer b marc:TypeOfRecordType, MARC-termer Animation marc:VisualTechniqueType, MARC-termer Analog elektronisk lagring marc:SoundCaptureType, MARC-termer 8 marc:NumberUnitsType, MARC-termer 7 marc:NumberUnitsType, MARC-termer 6 marc:NumberUnitsType, MARC-termer Fotografi (ospecificerad typ) marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Kalender marc:MapsFormatType, MARC-termer Ofullständig marc:CompletenessType, MARC-termer Microfiche marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Säkerhetsfilm (typ ej känd eller ej angiven) marc:FilmBaseType, MARC-termer Kompakt partitur(används ej) marc:MusicFormatType, MARC-termer Atlas marc:MapMaterialType, MARC-termer Papper marc:ProjGraphEmulsionType, MARC-termer Blu-ray Disc
 • marc:VideoFormatType, MARC-termer
 • marc:HoldingVideoFormatType, MARC-termer
Studier och övningar marc:MusicCompositionType, MARC-termer Tal eller föreläsning marc:MusicTextType, MARC-termer Datorgrafik marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Massproducerat exemplar marc:SoundKindOfDiscType, MARC-termer Testbilder etc. finns marc:ComputerQATargetType, MARC-termer Filens källa är en maskinläsbar fil marc:ComputerAntecedentType, MARC-termer Köp marc:AcquisitionMethodType, MARC-termer Sång marc:MusicCompositionType, MARC-termer Tecknad serie (OBSOLET) marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer Ljud finns på samma bärare
 • marc:SoundType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileSoundType, MARC-termer
Normaliserat eller förutsägbart oregelbunden marc:SerialsRegularityType, MARC-termer Teckning marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Annan källa (inkl. LIBRIS-bibliotek) marc:AuthorityCatalogingSourceType, MARC-termer Tre gånger per år marc:SerialsFrequencyType, MARC-termer Digital lagring marc:SoundCaptureType, MARC-termer Lagar och författningar
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Utlånas marc:LendingPolicyType, MARC-termer Musiknoter (exempel) marc:BooksIllustrationsType, MARC-termer Storstilspublikation
 • marc:ItemType, MARC-termer
 • marc:BooksItemType, MARC-termer
 • marc:SerialsOriginalItemType, MARC-termer
Vapensköldar marc:BooksIllustrationsType, MARC-termer Kombination
 • marc:TacContractionType, MARC-termer
 • marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer
Genealogiska tabeller marc:BooksIllustrationsType, MARC-termer Nationalbibliografi
 • marc:CatalogingSourceType, MARC-termer
 • marc:AuthorityCatalogingSourceType, MARC-termer
Resursen härrör från konferens marc:ConferencePublicationType, MARC-termer Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö) marc:SerialsAlphabetType, MARC-termer Annan genre marc:MusicCompositionType, MARC-termer Biografi marc:SerialsNatureType, MARC-termer Spelfilm marc:VisualMaterialType, MARC-termer Ljudskiva
 • marc:MediumType, MARC-termer
 • marc:SoundMaterialType, MARC-termer
Porträtt marc:BooksIllustrationsType, MARC-termer Reproduktion i originalstorlek marc:BooksItemType, MARC-termer Titeländring ger upphov till ny post marc:SerialsTypeOfEntryType, MARC-termer Punktskrift marc:TacMaterialType, MARC-termer Regelbunden marc:SerialsRegularityType, MARC-termer Encyklopedi
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Tonår inkl. gymnasial utbildningsnivå (ca 13-16 år) marc:AudienceType, MARC-termer Barn och ungdom (0-16 år) marc:AudienceType, MARC-termer Löpande katalogisering / Odefinierat marc:StatisticsType, MARC-termer Paket marc:VisualMaterialType, MARC-termer En färg
 • marc:ColorType, MARC-termer
 • marc:MapColorType, MARC-termer
 • marc:VideoColorType, MARC-termer
 • marc:ComputerColorType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileColorType, MARC-termer
Elektronisk (ospecificerad)
 • marc:ItemType, MARC-termer
 • marc:BooksItemType, MARC-termer
 • marc:ComputerItemType, MARC-termer
 • marc:SerialsOriginalItemType, MARC-termer
Skönlitterär prosa marc:MusicTextType, MARC-termer Bibliografi
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
 • marc:MusicMatterType, MARC-termer
LIBRIS-bibliotek / Kooperativt katalogiseringsprogram--Nationellt auktoritetsprojekt
 • marc:CatalogingSourceType, MARC-termer
 • marc:AuthorityCatalogingSourceType, MARC-termer
Säkerhetsfilm av acetat marc:FilmBaseType, MARC-termer Ljudrulle marc:SoundMaterialType, MARC-termer Teckning av landskapet (höjdryggslinjer) marc:MapsReliefType, MARC-termer Ersätts av kumulering eller ny utgåva marc:RetentionPolicyType, MARC-termer Ej angiven / Ej tillämplig marc:MapsProjectionType, MARC-termer Papp marc:ProjGraphSupportType, MARC-termer h marc:ProjGraphSecondaryType, MARC-termer Profil marc:MapMaterialType, MARC-termer Annat produktionsmaterial marc:MotionPicElementsType, MARC-termer Polonaise marc:MusicCompositionType, MARC-termer Pavan marc:MusicCompositionType, MARC-termer Pappersbas med lack- eller järnoxidyta
 • marc:SoundKindOfMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType, MARC-termer
Annan metod marc:MapsReliefType, MARC-termer Optiskt ljudspår på spelfilm marc:MediumType, MARC-termer Grupp av provinser--Flera delstater
 • marc:GovtAgencyType, MARC-termer
 • marc:GovernmentPublicationType, MARC-termer
Monografisk resurs (1 bibliografisk post med flera delar) marc:HoldingType, MARC-termer Positiv modermatris marc:SoundKindOfDiscType, MARC-termer Ljudkassett marc:SoundMaterialType, MARC-termer Monografisk resurs marc:HoldingType, MARC-termer <Short form scoring> marc:TacBrailleMusicType, MARC-termer Shellack (hit 78-varvsskivor)
 • marc:SoundKindOfMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType, MARC-termer
Blandad montering marc:ProjGraphSupportType, MARC-termer Blandad resurs marc:TypeOfRecordType, MARC-termer Mercator marc:MapsProjectionType, MARC-termer Medlemskap marc:AcquisitionMethodType, MARC-termer Marsch marc:MusicCompositionType, MARC-termer Fortlöpande kartografisk resurs marc:MapsMaterialType, MARC-termer Handritad marc:MapsFormatType, MARC-termer Skiva för magnetisk lagring (disketter) marc:ComputerMaterialType, MARC-termer j marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer b marc:ComputerFileCompressionType, MARC-termer Läder
 • marc:MapMediumType, MARC-termer
 • marc:GlobeMediumType, MARC-termer
 • marc:NonProjectedType, MARC-termer
Domstolsutslag
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Trä
 • marc:MapMediumType, MARC-termer
 • marc:GlobeMediumType, MARC-termer
Ljudtråd marc:SoundMaterialType, MARC-termer Vecka/veckor marc:RetentionPolicyUnitType, MARC-termer Vals marc:MusicCompositionType, MARC-termer Graf eller diagram marc:VisualMaterialType, MARC-termer Videomagasin marc:VideoMaterialType, MARC-termer Vesikulär emulsion marc:MicroformEmulsionType, MARC-termer Velin
 • marc:MapMediumType, MARC-termer
 • marc:GlobeMediumType, MARC-termer
 • marc:NonProjectedType, MARC-termer
Bild (ej projicerbar) marc:TypeOfRecordType, MARC-termer Trio-sonata marc:MusicCompositionType, MARC-termer Tre gånger i månaden marc:SerialsFrequencyType, MARC-termer Grafik, ej bokstäver marc:TacMaterialType, MARC-termer Provtryck marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Standardformat för ljudfilm marc:MotionPicFormatType, MARC-termer Icke dokumenterad praxis marc:RomanizationType, MARC-termer