Alla
Svenska ämnesord sao (34232)
Barnämnesord barn (2496)
SAOGF - Genre och form saogf (1821)
MARC-termer marc (752)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (703)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
Kompositionsform (används ej) 70
Projektion 47
Innehållsmässig karaktär 27
Innehåll 26
Innehållsgenre (hela resursen) 25
Bildens bärande material,Montering 21
Material (kartor) 20
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik) 20
Typ av visuell resurs 20
Särskild bärarbeteckning för bilder 19
Format 18
Frekvens 17
Mått (projicerad bild) 16
Illustrationer 15
Hastighet 15
Material (glob) 14
Format (musik) 14
Särskild bärarbeteckning för dator 13
Bifogat material (musik) 13
Alfabet/Skriftart 13
Format för musiknoter i punktskrift 13
Litterär genre 12
Typ av fil 12
Relief (höjdskillnader) 12
Material 12
Storlek (diameter längd x bredd) 11
Förvärvssätt 10
Offentlig resurs 10
Typ och nivå för officiellt organ 10
Ljudbärare 10
Mått (mikroform) 10
Särskild bärarbeteckning mikrofilm 10
Form 9
Filmbas 9
Form 9
Särskild bärarbeteckning kartmaterial 9
Särskilda formella egenskaper (kartor) 9
Form för den ursprungliga utgåvan 9
Typ eller generation 9
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial 9
Inspelningskontroll,Inspelningsprotokoll 9
Målgrupp 8
Mått (digitala resurser) 8
Typ av kartografiskt material 8
Filmbredd 8
Montering (projicerad bild) 8
Generell bevarandepolicy 8
ComputerFileMaterialType 7
Format 7
Bärande material (emulsion) 7
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder 7
Translitterering 7
Antal spår på bandet 7
Typ av punktskrift 7
Filmbredd 7
Färg (projicerad-/stillbild) 6
Färg (digitala resurser) 6
ComputerFileColorType 6
Material 6
Förminskningsgrad (kodad) 6
Längd av bevarad svitsort/delord 6
Typ av fortlöpande resurs 6
Förvärvsstatus 5
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt) 5
Master/källa digitala resurser 5
Särskild bärarbeteckning för kartglober 5
Produktionstekniska kartdetaljer 5
Filmemulsion (mikroform) 5
Färg (spelfilm) 5
Ljudkonfiguration 5
Inspelnings- och lagringsteknik 5
Magnetbandets bredd 5
Särskild bärarbeteckning för taktilt material 5
Särskild bärarbeteckning för text 5
Färg (video) 5
Särskild bärarbeteckning för video 5
Biografiskt material 4
Fullständighet 4
Kompression 4
ComputerFileDimensionsType 4
Förminskningsgrad (kodad) 4
Utlånepolicy 4
Grad av beroende av sammanhörande post 4
Färg (mikroform) 4
Generation (mikroform) 4
ProjGraphSecondaryType 4
Ljudkonfiguration 4
Kontraktioner (kortskriftsnivå) 4
Teknik 4
Katalogiserande instans 3
Regler för deskriptiv katalogisering (bib) 3
Katalogiserande instans 3
ComputerFileAntecedentType 3
Form 3
Reformateringskvalitet 3
Magnetbandets bredd 3
Posttyp 3
LinkedRecordReqType 3
Polaritet (spelfilm) 3
Delar/Stämmor (musik) 3
401-600 av 752
Millers bipolära oblika konforma koniska
Millers cylindriska
Mikrokort
h
Mycket stark förminskning (61:1-90:1)
Velin
h
Okontraherad (fullskrift)
Type C (1 tum, videospole)
Teknisk ritning
h
Grafik, ej bokstäver
Syntetiskt material och glas
h
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Spanner short form scoring>
Space oblique Mercator
Ersätts av mikroform
Ersätts av kumulering eller ny utgåva
Ersätts av uppdatering
Reportage • marc
Ej angiven / Ej tillämplig
Programmusik • marc
{Särskilda egenskaper (taktilt) without benämning} • Tryck och punktskrift sida vid sida
Arkivkvalitet för långtidslagring
Porslin och kakel
Bild eller vykort • marc
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • Annat punktskriftsformat
Oratorium • marc
Negativ polaritet
h
Musikillustration
Senaste/ löpande del(ar) sparas
Horisontell eller kombinerad skärning
Lackerat material
h
Datorbaserat multimedium
Lösblad • marc
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Line over line>
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Bar by bar>
Azimutal, typen okänd
Konstverk i reproduktion
Alber's ytriktiga
Akustisk inspelning i direkt miljö
70 mm, 70 mm (filmbredd)
h
5 1/4 x 3 7/8 tum (höjd x bredd)
45 varv per minut (skiva)
3 7/8 x 2 1/2 tum (höjd x bredd)
h
1 tum
h
Upptagning från konferens • marc
Datorminnesmodul
h
Målning • marc
Blandad färgstatus
h
Ett genomgående filformat
Massproducerat exemplar
Libretto eller texthäfte
Höjdskiktsfärger
Konturer (höjdkurvor)
Komplett partitur för konsertframförande (full score)
Övernationell (t.ex. EU), Internationell
h
Annat, Annat fysiskt medium
h
Encyklopedi • marc
h
Studier och övningar • marc
Elektronisk (direkt)
h
Statistik
h
Biografi • marc
Biografi över flera individer • marc
Katalog
h
Fält 760-787 finns i posten (OBSOLET)
Tonår inkl. gymnasial utbildningsnivå (ca 13-16 år) • marc
Index finns
ISBD-interpunktion finns
Akademisk avhandling • marc
h
LIBRIS-bibliotek / Kooperativt katalogiseringsprogram, Nationellt auktoritetsprojekt
h
Fotografisk säkerhetsfilm
Säkerhetsfilm av acetat
Stark förminskning (31:1 - 60:1)
h
Sällskapsspel • marc
Folksaga • marc
Positivt foto på mjuk bas
Chamberlin trimetrisk
Blandade emulsioner
Memoarer • marc
Matematisk och vetenskaplig punktskrift
10 tum (diameter)
Varierande förminskningsgrad
h
Korrekturavdrag, färgprov
Post- eller vykort • marc
Optiskt och magnetiskt ljudspår på spelfilm
Låg förminskning (- 16:1)
h
Bluegrass music • marc
Betacam SP (1/2 tum, videokassett)
Azimutal, annan känd typ
Konstverk i original
Resursen beskrivs enligt arkivalisk princip
9 x 9 tum (23 x 23 cm) (OH-bild)
8 mm
h
4 x 6 tum 11 x 15 cm) (höjd x bredd)
2 x 2 tum (5 x 5 cm) (diabild)
28 mm
h
16 varv per minut (skiva)
16 tum (diameter)
Kooperativ/Konsortium
Konisk, typen okänd
Datorbandmagasin
h
Square-dance • marc
röntgenfoto • marc
Quadruplex (1 eller 2 tum, videospole)
Programmerad text • marc
h
Bildband (ospecificerad typ)
Tabell-/diagramark eller blädderblock • marc
Inköpt och bekostat av extern organisation
Lambert conformal
{Särskilda egenskaper (taktilt) without benämning} • Jumboskrift (förstorad punktskrift)
Tre gånger per år
Kortlek • marc
U-matic (3/4 tum, videokassett)
h
Testbilder etc. finns
Teknisk rapport • marc
h
Teknisk information om musiken
Zarzuelas • marc
Plast
h
Mikrofilm
h
Mikrofiche
h
Diskografi • marc
h
Annan genre • marc
Enbart instrumentala delar
1,4 meter per sekund (skiva)
Tvåkanalsljud (stereo)
h
Resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud
Varje månad (9-12 ggr/år)
En färg
h
Text av historiskt innehåll • marc
Storstilspublikation
h
Löpande katalogisering / Odefinierat