Alla
Svenska ämnesord sao (34409)
Barnämnesord barn (2571)
SAOGF - Genre och form saogf (1824)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
marc:MusicCompositionType 70
MapsProjectionType 47
marc:BooksContentsType 27
marc:SerialsContentsType 26
SerialsNatureType 25
marc:MusicTextType 20
marc:VisualMaterialType 20
marc:NonProjMaterialType 19
NonProjectedType 19
MapMediumType 18
VideoFormatType 18
SerialsFrequencyType 17
ProjGraphDimensionsType 16
BooksIllustrationsType 15
SoundSpeedType 15
MusicFormatType 14
marc:ComputerMaterialType 13
MusicMatterType 13
marc:SerialsAlphabetType 13
marc:TacBrailleMusicType 13
marc:BooksLiteraryFormType 12
marc:ComputerTypeOfFileType 12
GlobeMediumType 12
marc:MapsReliefType 12
SoundKindOfMaterialType 12
SoundDimensionsType 11
marc:AcquisitionMethodType 10
marc:GovernmentPublicationType 10
GovtAgencyType 10
MediumType 10
MicroformDimensionsType 10
MicroformMaterialType 10
marc:BooksItemType 9
FilmBaseType 9
ItemType 9
MapMaterialType 9
MapsFormatType 9
SerialsOriginalItemType 9
SoundKindOfDiscType 9
SoundMaterialType 9
SoundPlaybackCharacterType 9
marc:AudienceType 8
ComputerDimensionsType 8
MapsMaterialType 8
MotionPicDimensionsType 8
ProjGraphSupportType 8
RetentionPolicyType 8
ComputerFileMaterialType 7
HoldingVideoFormatType 7
ProjGraphMaterialType 7
marc:RomanizationType 7
SoundTapeConfigurationType 7
TacBrailleWritingType 7
marc:VideoDimensionsType 7
ColorType 6
ComputerColorType 6
ComputerFileColorType 6
HoldingSoundKindOfMaterialType 6
MicroformRangeType 6
ProjGraphEmulsionType 6
RetentionPolicyUnitType 6
SerialsTypeOfSerialType 6
AcquisitionStatusType 5
ComputerAntecedentType 5
GlobeMaterialType 5
MapDetailsType 5
MicroformEmulsionType 5
MotionPicColorType 5
MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 5
SoundCaptureType 5
SoundTapeWidthType 5
TacMaterialType 5
TextMaterialType 5
VideoColorType 5
VideoMaterialType 5
marc:BooksBiographyType 4
marc:CatalogingRulesType 4
CompletenessType 4
ComputerCompressionType 4
ComputerFileDimensionsType 4
HoldingMicroformRangeType 4
LendingPolicyType 4
LinkedType 4
MicroformColorType 4
MicroformGenerationType 4
ProjGraphSecondaryType 4
SoundPlaybackChannelType 4
TacContractionType 4
VisualTechniqueType 4
marc:AuthorityCatalogingSourceType 3
marc:CatFormType 3
marc:CatalogingSourceType 3
ComputerFileAntecedentType 3
ComputerItemType 3
ComputerReformattingQualityType 3
HoldingSoundTapeWidthType 3
HoldingType 3
LinkedRecordReqType 3
MotionPicPosNegType 3
MusicPartsType 3
401-600 av 748
Thai-skrift
Alfabet/Skriftart
Type C (1 tum, videospole)
Format
Okontraherad (fullskrift)
Kontraktioner (kortskriftsnivå)
Velin
h
Mycket stark förminskning (61:1-90:1)
Förminskningsgrad (kodad)
1/2 tum
Filmbredd
Får ej reproduceras
Reproduktionspolicy
Ljudtråd
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Annan
Fullständighet
Devanagari
Alfabet/Skriftart
Enkel karta i diagramform • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Diazo
Filmemulsion (mikroform)
Gäller flera exemplar
Underlag för beståndsuppgift
Negativ • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Upptagning från konferens • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Dimaxion
Projektion
Negativ modermatris
Typ eller generation
Dolby-A
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Utgåvor
Längd av bevarad svitsort/delord
Gråskala
h
Tekniskt instruerande text • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Instrumentala och vokala delar
Delar/Stämmor (musik)
Datorbaserat multimedium
Typ av fil
Gospel • marc
Kompositionsform (används ej)
Höjdskiktsfärger
Relief (höjdskillnader)
Porslin och kakel
Bildens bärande material, Montering
Hebreiskt alfabet
Alfabet/Skriftart
Vertikal skärning
Spårskärning
Illuminationer
Illustrationer
Direktinspelning
Typ eller generation
Lackerat material
h
Delar
Längd av bevarad svitsort/delord
Horisontell eller kombinerad skärning
Spårskärning
Senaste/ löpande del(ar) sparas
Typ av bevarande
<Line over line>
Format för musiknoter i punktskrift
Lösblad • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
M-II (1/2 tum, videokassett)
Format
Magnetiskt ljudband på spole
Ljudbärare
Mercator
Projektion
Mikrokort
h
Millers cylindriska
Projektion
Millers bipolära oblika konforma koniska
Projektion
Modell • marc
h
Blandad montering
Montering (projicerad bild)
Flera lokala, Grupp av lokala enheter
h
Monografisk resurs (1 bibliografisk post med flera delar)
Posttyp
Musikillustration
Bifogat material (musik)
NAB standard
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Negativ polaritet
h
Konturer (höjdkurvor)
Relief (höjdskillnader)
Reportage • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Svartvit
Färg (mikroform)
Pedagogiskt instruktionsmaterial
Bifogat material (musik)
45 varv per minut (skiva)
Hastighet
Målning • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Blandad färgstatus
h
Libretto eller texthäfte
Bifogat material (musik)
Klaverutdrag
Format (musik)
Filmmusik • marc
Kompositionsform (används ej)
Kantat • marc
Kompositionsform (används ej)
Ej löpande
Förvärvsstatus
Stor stil
Särskild bärarbeteckning för text
Studier och övningar • marc
Kompositionsform (används ej)
Ljud finns på samma bärare
h
Datorprogram
Typ av fil
Biografi • marc
Innehållsgenre (hela resursen)
Konstverk i reproduktion
Typ av visuell resurs
Dagstidning
Typ av fortlöpande resurs
Annat, Annat fysiskt medium
h
Övernationell (t.ex. EU), Internationell
h
Datorminnesmodul
h
Massproducerat exemplar
Typ eller generation
Ett genomgående filformat
Filformat
Encyklopedi • marc
h
Dataspel
Typ av fil
Elektronisk (direkt)
h
Koralförspel • marc
Kompositionsform (används ej)
Katalog
h
Tonår inkl. gymnasial utbildningsnivå (ca 13-16 år) • marc
Målgrupp
Fält 760-787 finns i posten (OBSOLET)
Grad av beroende av sammanhörande post
Biografi över flera individer • marc
Biografiskt material
Utlånas ej
Utlånepolicy
Komplett partitur för konsertframförande (full score)
Format (musik)
Komplett partitur i studieformat
Format (musik)
Spelfilm
Typ av visuell resurs
Index finns
Index
Videoskiva
Särskild bärarbeteckning för video
Okänt • marc
Offentlig resurs
Statistik
h
Roman • marc
Litterär genre
Onlineresurs
Särskild bärarbeteckning för dator
LIBRIS-bibliotek / Kooperativt katalogiseringsprogram, Nationellt auktoritetsprojekt
h
ISBD-interpunktion finns
Regler för deskriptiv katalogisering (bib)
Akademisk avhandling • marc
h
10 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
16 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
16 varv per minut (skiva)
Hastighet
Plattkarta
Projektion
28 mm
h
2 x 2 tum (5 x 5 cm) (diabild)
Mått (projicerad bild)
4 x 6 tum 11 x 15 cm) (höjd x bredd)
Mått (mikroform)
5 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
8 mm
h
9 x 9 tum (23 x 23 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
AACR 1
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt)
Fönsterkort
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Azimutal, annan känd typ
Projektion
Passion • marc
Kompositionsform (används ej)
Betacam SP (1/2 tum, videokassett)
Format
Bluegrass music • marc
Kompositionsform (används ej)
CCIR standard
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Chamberlin trimetrisk
Projektion
Sparas ej
Generell bevarandepolicy
Optiskt och magnetiskt ljudspår på spelfilm
Ljudbärare
Bildband (ospecificerad typ)
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder
Annan
Förvärvssätt
Annan teknik
Teknik
Pianopartitur
Format (musik)
Post- eller vykort • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Programmerad text • marc
h
Papp
Montering (projicerad bild)
Quadruplex (1 eller 2 tum, videospole)
Format
röntgenfoto • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Varierande förminskningsgrad
h
Ljudrulle
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Säkerhetsfilm av acetat
Filmbas
Fotografisk säkerhetsfilm
Bärande material (emulsion)
Brukskopia
Generation (mikroform)
Sinusprojektion
Projektion
Square-dance • marc
Kompositionsform (används ej)
Datorbandmagasin
h
Provpressning
Typ eller generation
Tre gånger per år
Frekvens
U-matic (3/4 tum, videokassett)
h
Videospole
Särskild bärarbeteckning för video
Vals • marc
Kompositionsform (används ej)
Kopieras ej
Utlånepolicy
Zarzuelas • marc
Kompositionsform (används ej)
Konisk, typen okänd
Projektion
Kooperativ/Konsortium
Förvärvssätt
Gratis
Förvärvssätt
Flamenco • marc
Kompositionsform (används ej)
Positivt foto på mjuk bas
Material (kartor)
Folksaga • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Lackerat glas
Material
Stark förminskning (31:1 - 60:1)
h
Text av historiskt innehåll • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Japansk skrift
Alfabet/Skriftart
Jumboskrift (förstorad punktskrift)
Särskilda egenskaper (taktilt)
Lambert conformal
Projektion
Låg förminskning (- 16:1)
h
Annan projektion
Projektion
Marsch • marc
Kompositionsform (används ej)
Masterband
Typ eller generation
Matematisk och vetenskaplig punktskrift
Typ av punktskrift
Metall och glas
Montering (projicerad bild)
Mikrofilmsremsa
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Microfiche
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Menuett • marc
Kompositionsform (används ej)
Blandade emulsioner
Filmemulsion (mikroform)
Moonskrift
Särskild bärarbeteckning för taktilt material
Motett • marc
Kompositionsform (används ej)
Blandad ljudkonfiguration
Ljudkonfiguration
Nitratfilm
Filmbas
Korrekturavdrag, färgprov
Produktionstekniska kartdetaljer
Inköpt och bekostat av extern organisation
Förvärvssätt
Tabell-/diagramark eller blädderblock • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Mikrofiche
h
Grafisk resurs
Typ av visuell resurs
Mikrofilm
h
Rekviem • marc
Kompositionsform (används ej)
Paket
Typ av visuell resurs
Rock • marc
Kompositionsform (används ej)
Overtyr • marc
Kompositionsform (används ej)
Resursen beskrivs enligt arkivalisk princip
Kontrollkod för arkivmaterial
Konstverk i original
Typ av visuell resurs
Beställd
Förvärvsstatus
Tal • marc
Litterär genre
Diskografi
Bifogat material (musik)
Blandade källor
Master/källa digitala resurser
Sällskapsspel • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Musiknoter (exempel)
Illustrationer
Latinskt alfabet utan diakriter (a-z)
Alfabet/Skriftart
Enbart instrumentala delar
Delar/Stämmor (musik)
Testbilder etc. finns
Kvalitetstest
Memoarer • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Kontinuerligt
Frekvens
Resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud
Ljud (dator)
Annan frekvens
Frekvens
Kortlek • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Tvåkanalsljud (stereo)
h
1,4 meter per sekund (skiva)
Hastighet
Patent
Innehållsmässig karaktär
Annan genre • marc
Kompositionsform (används ej)
Storstilspublikation
h
Tryck (etsning, litografi, träsnitt etc) • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Teknisk rapport • marc
h
Teknisk information om musiken
Bifogat material (musik)
Brev • marc
Litterär genre
Fotografier
Illustrationer