Alla
Svenska ämnesord sao (34409)
Barnämnesord barn (2571)
SAOGF - Genre och form saogf (1824)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
marc:MusicCompositionType 70
MapsProjectionType 47
marc:BooksContentsType 27
marc:SerialsContentsType 26
SerialsNatureType 25
marc:MusicTextType 20
marc:VisualMaterialType 20
marc:NonProjMaterialType 19
NonProjectedType 19
MapMediumType 18
VideoFormatType 18
SerialsFrequencyType 17
ProjGraphDimensionsType 16
BooksIllustrationsType 15
SoundSpeedType 15
MusicFormatType 14
marc:ComputerMaterialType 13
MusicMatterType 13
marc:SerialsAlphabetType 13
marc:TacBrailleMusicType 13
marc:BooksLiteraryFormType 12
marc:ComputerTypeOfFileType 12
GlobeMediumType 12
marc:MapsReliefType 12
SoundKindOfMaterialType 12
SoundDimensionsType 11
marc:AcquisitionMethodType 10
marc:GovernmentPublicationType 10
GovtAgencyType 10
MediumType 10
MicroformDimensionsType 10
MicroformMaterialType 10
marc:BooksItemType 9
FilmBaseType 9
ItemType 9
MapMaterialType 9
MapsFormatType 9
SerialsOriginalItemType 9
SoundKindOfDiscType 9
SoundMaterialType 9
SoundPlaybackCharacterType 9
marc:AudienceType 8
ComputerDimensionsType 8
MapsMaterialType 8
MotionPicDimensionsType 8
ProjGraphSupportType 8
RetentionPolicyType 8
ComputerFileMaterialType 7
HoldingVideoFormatType 7
ProjGraphMaterialType 7
marc:RomanizationType 7
SoundTapeConfigurationType 7
TacBrailleWritingType 7
marc:VideoDimensionsType 7
ColorType 6
ComputerColorType 6
ComputerFileColorType 6
HoldingSoundKindOfMaterialType 6
MicroformRangeType 6
ProjGraphEmulsionType 6
RetentionPolicyUnitType 6
SerialsTypeOfSerialType 6
AcquisitionStatusType 5
ComputerAntecedentType 5
GlobeMaterialType 5
MapDetailsType 5
MicroformEmulsionType 5
MotionPicColorType 5
MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 5
SoundCaptureType 5
SoundTapeWidthType 5
TacMaterialType 5
TextMaterialType 5
VideoColorType 5
VideoMaterialType 5
marc:BooksBiographyType 4
marc:CatalogingRulesType 4
CompletenessType 4
ComputerCompressionType 4
ComputerFileDimensionsType 4
HoldingMicroformRangeType 4
LendingPolicyType 4
LinkedType 4
MicroformColorType 4
MicroformGenerationType 4
ProjGraphSecondaryType 4
SoundPlaybackChannelType 4
TacContractionType 4
VisualTechniqueType 4
marc:AuthorityCatalogingSourceType 3
marc:CatFormType 3
marc:CatalogingSourceType 3
ComputerFileAntecedentType 3
ComputerItemType 3
ComputerReformattingQualityType 3
HoldingSoundTapeWidthType 3
HoldingType 3
LinkedRecordReqType 3
MotionPicPosNegType 3
MusicPartsType 3
201-400 av 748
Spel
Typ av visuell resurs
Fördrag
h
Filen är ej komprimerad
h
Jazz • marc
Kompositionsform (används ej)
Gåva
Förvärvssätt
Ändringar av titel redovisas i en enda post
Behandling vid titeländring
Annan källa (inkl. LIBRIS-bibliotek)
Katalogiserande instans
Köp
Förvärvssätt
Lagar och författningar
h
Var tredje månad (4-5 ggr/år)
Frekvens
Kalender • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Digital lagring
Inspelnings- och lagringsteknik
Plastbas med metallyta (hit CD)
h
Digital
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Festskrift • marc
Festskrift
Sammanfattning(ar) av andra verk
h
Grafiska diagram
Illustrationer
AACR 2/KRS
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt)
Sång • marc
Kompositionsform (används ej)
Skönlitterära verk av mer än en genre • marc
Litterär genre
Genealogiska tabeller
Illustrationer
Faksimil
Illustrationer
Barn (ca 10-12 år) / Läromedel • marc
Målgrupp
Ljudskiva
h
Enkanalsljud (mono)
h
Monografiserie
Typ av fortlöpande resurs
Index saknas
Index
Elektronisk (ospecificerad)
h
Titeländring ger upphov till ny post
Behandling vid titeländring
Ej skönlitterärt verk • marc
Litterär genre
Retrospektiv katalogisering
Statistik/Produkter
Textdokument (används ej)
Typ av fil
Gäller ett exemplar
Underlag för beståndsuppgift
Fullständig
Fullständighet
Skönlitterärt verk, genre ej angiven • marc
Litterär genre
Videoupptagning
Typ av visuell resurs
Papp och kartong
Bildens bärande material, Montering
Sångpartitur utan ackompanjemang
Format (musik)
105 mm (filmbredd)
Mått (mikroform)
{marc:ComputerFileDimensionsType without föredragen benämning}
marc:ComputerFileDimensionsType
120 varv per minut (cylinder)
Hastighet
12 tum
Mått (digitala resurser)
1 7/8 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
Dolby-C
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
33 1/3 varv per minut (skiva)
Hastighet
3/4 tum
Filmbredd
35 mm, 35 mm (filmbredd)
h
Kanon • marc
Kompositionsform (används ej)
5 x 7 tum (13 x 18 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
6 x 9 tum (16 x 23 cm) (höjd x bredd)
Mått (mikroform)
7 1/2 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
Aktivitetskort • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Fuga • marc
Kompositionsform (används ej)
Aitoff
Projektion
Animation
Teknik
Kombination av animering och live-upptagning
Teknik
<Bar over bar>
Format för musiknoter i punktskrift
Pavan • marc
Kompositionsform (används ej)
Bibliografisk information (används ej)
Typ av fil
Filens källa är ett mellanoriginal (ej mikroform)
Master/källa digitala resurser
Koral • marc
Kompositionsform (används ej)
Standardspår
Spår
Ljudcylinder
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Opera • marc
Kompositionsform (används ej)
Planet- eller månglob (annan än Jorden och dess måne) • marc
Särskild bärarbeteckning för kartglober
Positiv polaritet
h
Fyrkanaligt ljud
Ljudkonfiguration
Realia
Typ av visuell resurs
Recension • marc
h
Teckning av landskapet (höjdryggslinjer)
Relief (höjdskillnader)
Säkerhetsfilm (typ ej känd eller ej angiven)
Filmbas
Enstaka delar
Fullständighet
Sektion • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Silverhalid
Filmemulsion (mikroform)
Icke dokumenterad praxis
Translitterering
Standard eller specifikation
h
Super-VHS (1/2 tum, videokassett)
Format
Kombination av flera system
Särskild bärarbeteckning för taktilt material
Teknisk eller historisk information om instrument
Bifogat material (musik)
Lösbladsutgåva
Särskild bärarbeteckning för text
Transparans, Stordia
h
Van Der Grinten
Projektion
Vinyl
h
Får reproduceras
Reproduktionspolicy
Datorskivmagasin
h
Minst en ljudinspelning förekommer som illustration
Illustrationer
Konisk, annan känd typ
Projektion
Kyrilliskt alfabet
Alfabet/Skriftart
Elektronisk inspelning i direkt miljö
Inspelnings- och lagringsteknik
Annan bas (utöver q, r, s, t)
Material (kartor)
Byte
Förvärvssätt
Punktskrift för formatering
Typ av punktskrift
Bildbandsrulle
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder
Negativ fotografisk bild på mjuk bas
Material (kartor)
Polar stereografisk
Projektion
Hymn • marc
Kompositionsform (används ej)
Krovak
Projektion
Lambert's azimutala ytriktiga
Projektion
Lambert's konform koniska
Projektion
Landformationer
Relief (höjdskillnader)
Rättsfallsdiskussion
h
<Line by line>
Format för musiknoter i punktskrift
Mikrokort
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Mikrospår
Spår
Mässa • marc
Kompositionsform (används ej)
Mazurka • marc
Kompositionsform (används ej)
Mikrofichekassett
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Mikrofilmskassett
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Mikrofilmsspole
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Samling i blandade material
h
Månad/månader
Längd av bevarad svitsort/delord
Negativ fotografisk bild på hård bas
Material (kartor)
Normal förminskning (16:1 - 30:1)
h
Filens källa är en maskinläsbar fil
Master/källa digitala resurser
Ballad • marc
Kompositionsform (används ej)
Handkolorerad
h
3,5 tum
Mått (digitala resurser)
Vokalpartitur
Format (musik)
Ofullständig
Fullständighet
Databas
Typ av fortlöpande resurs
Bildband
Typ av visuell resurs
Live-upptagning
Teknik
Kalender
h
Filens källa är en originalresurs
h
Blues • marc
Kompositionsform (används ej)
4 3/4 tum (12 cm) (diameter)
h
Kåserier • marc
Litterär genre
Atlas • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Biografi • marc
Innehåll
Tecknad serie (OBSOLET) • marc
Litterär genre
En gång per år
Frekvens
Kalender, medlemslista, adressbok
h
Videokassett
Särskild bärarbeteckning för video
Utlånas
Utlånepolicy
Reproduktion i originalstorlek
Form
Dramatik • marc
h
Noveller • marc
Litterär genre
Fotografi, positiv • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Regelbunden
Regelbundenhet
Vuxna • marc
Målgrupp
Helt oregelbunden
Regelbundenhet
DVD
h
Handbok
h
Barn och ungdom (0-16 år) • marc
Målgrupp
Onlineutgåva
h
ISBD-interpunktion saknas
Regler för deskriptiv katalogisering (bib)
Svartvit
Färg (mikroform)
Ej löpande
Förvärvsstatus
Reportage • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Ljud finns på samma bärare
h
Målning • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Blandad färgstatus
h
45 varv per minut (skiva)
Hastighet
Datorprogram
Typ av fil
Libretto eller texthäfte
Bifogat material (musik)
Klaverutdrag
Format (musik)
1 tum
h
2 tum
Filmbredd
3 7/8 x 2 1/2 tum (höjd x bredd)
h
5 1/4 x 3 7/8 tum (höjd x bredd)
Storlek (diameter längd x bredd)
70 mm, 70 mm (filmbredd)
h
Akustisk inspelning i direkt miljö
Inspelnings- och lagringsteknik
Glas
Material (kartor)
Alber's ytriktiga
Projektion
Azimutal, typen okänd
Projektion
Balett • marc
Kompositionsform (används ej)
<Bar by bar>
Format för musiknoter i punktskrift
Filens källa är ett mikromedium
h
Avslutad
Förvärvsstatus
Målarduk
Bildens bärande material, Montering
Cassini-Soldner
Projektion
Kinesisk skrift
Alfabet/Skriftart
Kompakt partitur(används ej)
Format (musik)
Oratorium • marc
Kompositionsform (används ej)
Ortografisk
Projektion
Annat punktskriftsformat
Format för musiknoter i punktskrift
Annan
Generell bevarandepolicy
Bild eller vykort • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Arkivkvalitet för långtidslagring
Reformateringskvalitet
Tryck och punktskrift sida vid sida
Särskilda egenskaper (taktilt)
Tryckmaster
Generation (mikroform)
Programmusik • marc
Kompositionsform (används ej)
Ej angiven / Ej tillämplig
Projektion
Fyra spår
Antal spår på bandet
Faksimil
Typ av reproduktion
Ersätts av uppdatering
Generell bevarandepolicy
Ersätts av kumulering eller ny utgåva
Generell bevarandepolicy
Ersätts av mikroform
Generell bevarandepolicy
Ricercare • marc
Kompositionsform (används ej)
Säkerhetsfilm av diacetat
Filmbas
Blandning av olika typer av säkerhetsfilm
Filmbas
Två gånger i månaden
Frekvens
Två gånger per vecka
Frekvens
Fristående supplement till annan resurs • marc
Typ av kartografiskt material
Skuggning
Relief (höjdskillnader)
Shellack (hit 78-varvsskivor)
Material
<Short form scoring>
Format för musiknoter i punktskrift
Monografisk resurs
Posttyp
Sonat • marc
Kompositionsform (används ej)
Ljudmagasin
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial