Alla
Svenska ämnesord sao (34229)
Barnämnesord barn (2496)
SAOGF - Genre och form saogf (1821)
MARC-termer marc (752)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (703)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
Kompositionsform (används ej) 70
Projektion 47
Innehållsmässig karaktär 27
Innehåll 26
Innehållsgenre (hela resursen) 25
Bildens bärande material,Montering 21
Material (kartor) 20
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik) 20
Typ av visuell resurs 20
Särskild bärarbeteckning för bilder 19
Format 18
Frekvens 17
Mått (projicerad bild) 16
Illustrationer 15
Hastighet 15
Material (glob) 14
Format (musik) 14
Särskild bärarbeteckning för dator 13
Bifogat material (musik) 13
Alfabet/Skriftart 13
Format för musiknoter i punktskrift 13
Litterär genre 12
Typ av fil 12
Relief (höjdskillnader) 12
Material 12
Storlek (diameter längd x bredd) 11
Förvärvssätt 10
Offentlig resurs 10
Typ och nivå för officiellt organ 10
Ljudbärare 10
Mått (mikroform) 10
Särskild bärarbeteckning mikrofilm 10
Form 9
Filmbas 9
Form 9
Särskild bärarbeteckning kartmaterial 9
Särskilda formella egenskaper (kartor) 9
Form för den ursprungliga utgåvan 9
Typ eller generation 9
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial 9
Inspelningskontroll,Inspelningsprotokoll 9
Målgrupp 8
Mått (digitala resurser) 8
Typ av kartografiskt material 8
Filmbredd 8
Montering (projicerad bild) 8
Generell bevarandepolicy 8
ComputerFileMaterialType 7
Format 7
Bärande material (emulsion) 7
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder 7
Translitterering 7
Antal spår på bandet 7
Typ av punktskrift 7
Filmbredd 7
Färg (projicerad-/stillbild) 6
Färg (digitala resurser) 6
ComputerFileColorType 6
Material 6
Förminskningsgrad (kodad) 6
Längd av bevarad svitsort/delord 6
Typ av fortlöpande resurs 6
Förvärvsstatus 5
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt) 5
Master/källa digitala resurser 5
Särskild bärarbeteckning för kartglober 5
Produktionstekniska kartdetaljer 5
Filmemulsion (mikroform) 5
Färg (spelfilm) 5
Ljudkonfiguration 5
Inspelnings- och lagringsteknik 5
Magnetbandets bredd 5
Särskild bärarbeteckning för taktilt material 5
Särskild bärarbeteckning för text 5
Färg (video) 5
Särskild bärarbeteckning för video 5
Biografiskt material 4
Fullständighet 4
Kompression 4
ComputerFileDimensionsType 4
Förminskningsgrad (kodad) 4
Utlånepolicy 4
Grad av beroende av sammanhörande post 4
Färg (mikroform) 4
Generation (mikroform) 4
ProjGraphSecondaryType 4
Ljudkonfiguration 4
Kontraktioner (kortskriftsnivå) 4
Teknik 4
Katalogiserande instans 3
Regler för deskriptiv katalogisering (bib) 3
Katalogiserande instans 3
ComputerFileAntecedentType 3
Form 3
Reformateringskvalitet 3
Magnetbandets bredd 3
Posttyp 3
LinkedRecordReqType 3
Polaritet (spelfilm) 3
Delar/Stämmor (musik) 3
201-400 av 752
Preludium • marc
Fotomekanisk reproduktion • marc
<Part-songs> • marc
Numerisk information
Integrerad del av annan resurs • marc
Country music • marc
Lagar och författningar
h
Sammanfattning(ar) av andra verk
h
Fördrag
h
Plastbas med metallyta (hit CD)
h
Digital lagring
Pianodirektion, violindirektion etc.
Genealogiska tabeller
Ändringar av titel redovisas i en enda post
Elektronisk (ospecificerad)
h
Retrospektiv katalogisering
Var tredje månad (4-5 ggr/år)
Index saknas
Filen är ej komprimerad
h
Textdokument (används ej)
Skönlitterära verk av mer än en genre • marc
Gäller ett exemplar
Titeländring ger upphov till ny post
Barn (ca 10-12 år) / Läromedel • marc
Festskrift • marc
Ljudskiva
h
Skönlitterärt verk, genre ej angiven • marc
Ej skönlitterärt verk • marc
Sektion • marc
Säkerhetsfilm (typ ej känd eller ej angiven)
Teckning av landskapet (höjdryggslinjer)
Recension • marc
h
Handkolorerad
h
Punktskrift för formatering
Negativ fotografisk bild på mjuk bas
Filens källa är en originalresurs
h
Filens källa är ett mellanoriginal (ej mikroform)
Elektronisk inspelning i direkt miljö
Datorskivmagasin
h
Kalender
h
Annan bas (utöver q, r, s, t)
120 varv per minut (cylinder)
{marc:ComputerFileDimensionsType without föredragen benämning}
Papp och kartong
Samling i blandade material
h
Sångpartitur utan ackompanjemang
Vinyl
h
Transparans, Stordia
h
Lösbladsutgåva
Teknisk eller historisk information om instrument
Kombination av flera system
Super-VHS (1/2 tum, videokassett)
Icke dokumenterad praxis
Positiv polaritet
h
Polar stereografisk
Planet- eller månglob (annan än Jorden och dess måne) • marc
Minst en ljudinspelning förekommer som illustration
Normal förminskning (16:1 - 30:1)
h
Negativ fotografisk bild på hård bas
Rättsfallsdiskussion
h
Landformationer
Lambert's azimutala ytriktiga
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Line by line>
Bibliografisk information (används ej)
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Bar over bar>
Kombination av animering och live-upptagning
7 1/2 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
6 x 9 tum (16 x 23 cm) (höjd x bredd)
5 x 7 tum (13 x 18 cm) (OH-bild)
35 mm, 35 mm (filmbredd)
h
33 1/3 varv per minut (skiva)
1 7/8 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Kyrilliskt alfabet
Konisk, annan känd typ
Aktivitetskort • marc
Lambert's konform koniska
4 3/4 tum (12 cm) (diameter)
h
Standard eller specifikation
h
Filens källa är en maskinläsbar fil
Kalender, medlemslista, adressbok
h
Handbok
h
Reproduktion i originalstorlek
ISBD-interpunktion saknas
Vuxna • marc
Barn och ungdom (0-16 år) • marc
Tecknad serie (OBSOLET) • marc
Fotografi, positiv • marc
Biografi • marc
Dramatik • marc
h
Onlineutgåva
h
Gäller flera exemplar
Monografisk resurs (1 bibliografisk post med flera delar)
Flera lokala, Grupp av lokala enheter
h
Två gånger i månaden
Ricercare • marc
Hebreiskt alfabet
Komplett partitur i studieformat
Filens källa är ett mikromedium
h
Negativ modermatris
Enkel karta i diagramform • marc
Kompakt partitur(används ej)
Magnetiskt ljudband på spole
M-II (1/2 tum, videokassett)
Får ej reproduceras
Instrumentala och vokala delar
Pedagogiskt instruktionsmaterial
Tekniskt instruerande text • marc
Ljud finns på samma bärare
h
Monografisk resurs
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Short form scoring>
Shellack (hit 78-varvsskivor)
Fristående supplement till annan resurs • marc
Två gånger per vecka
Blandning av olika typer av säkerhetsfilm
Säkerhetsfilm av diacetat
Gråskala
h
Koralförspel • marc
Filmmusik • marc
Modell • marc
h