Alla
Svenska ämnesord sao (34297)
Barnämnesord barn (2516)
SAOGF - Genre och form saogf (1821)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
marc:MusicCompositionType 70
MapsProjectionType 47
marc:BooksContentsType 27
SerialsContentsType 26
SerialsNatureType 25
marc:MusicTextType 20
VisualMaterialType 20
marc:NonProjMaterialType 19
NonProjectedType 19
MapMediumType 18
VideoFormatType 18
SerialsFrequencyType 17
ProjGraphDimensionsType 16
BooksIllustrationsType 15
SoundSpeedType 15
MusicFormatType 14
ComputerMaterialType 13
MusicMatterType 13
marc:SerialsAlphabetType 13
TacBrailleMusicType 13
marc:BooksLiteraryFormType 12
ComputerTypeOfFileType 12
GlobeMediumType 12
MapsReliefType 12
SoundKindOfMaterialType 12
SoundDimensionsType 11
AcquisitionMethodType 10
marc:GovernmentPublicationType 10
GovtAgencyType 10
MediumType 10
MicroformDimensionsType 10
MicroformMaterialType 10
marc:BooksItemType 9
FilmBaseType 9
marc:ItemType 9
MapMaterialType 9
MapsFormatType 9
SerialsOriginalItemType 9
SoundKindOfDiscType 9
SoundMaterialType 9
SoundPlaybackCharacterType 9
marc:AudienceType 8
ComputerDimensionsType 8
MapsMaterialType 8
MotionPicDimensionsType 8
ProjGraphSupportType 8
RetentionPolicyType 8
ComputerFileMaterialType 7
HoldingVideoFormatType 7
ProjGraphMaterialType 7
RomanizationType 7
SoundTapeConfigurationType 7
TacBrailleWritingType 7
VideoDimensionsType 7
ColorType 6
ComputerColorType 6
ComputerFileColorType 6
HoldingSoundKindOfMaterialType 6
MicroformRangeType 6
ProjGraphEmulsionType 6
RetentionPolicyUnitType 6
SerialsTypeOfSerialType 6
AcquisitionStatusType 5
ComputerAntecedentType 5
GlobeMaterialType 5
MapDetailsType 5
marc:MicroformEmulsionType 5
MotionPicColorType 5
MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 5
SoundCaptureType 5
SoundTapeWidthType 5
TacMaterialType 5
TextMaterialType 5
VideoColorType 5
VideoMaterialType 5
marc:BooksBiographyType 4
CatalogingRulesType 4
CompletenessType 4
ComputerCompressionType 4
ComputerFileDimensionsType 4
HoldingMicroformRangeType 4
marc:LendingPolicyType 4
LinkedType 4
MicroformColorType 4
MicroformGenerationType 4
ProjGraphSecondaryType 4
SoundPlaybackChannelType 4
TacContractionType 4
VisualTechniqueType 4
marc:AuthorityCatalogingSourceType 3
CatFormType 3
marc:CatalogingSourceType 3
ComputerFileAntecedentType 3
marc:ComputerItemType 3
ComputerReformattingQualityType 3
HoldingSoundTapeWidthType 3
HoldingType 3
LinkedRecordReqType 3
MotionPicPosNegType 3
MusicPartsType 3
1-200 av 748
Trä
h
Enbart vokala delar
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Vertical score>
Uppdaterande lösbladsutgåva
Ultrastark förminskning (91:1 -)
Transversal Mercator
Tre gånger i månaden
Datorkassett
h
Super-8 / Single 8 mm
h
Provtryck • marc
Ljud finns på separat bärare
Positiv modermatris
Julsånger • marc
Arkivkvalitet som kan duga som ersättningsexemplar
Repetition(er) • marc
Polonaise • marc
Direktion för enstaka instrument (performer-conductor part)
Passacaglia • marc
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Paragraph>
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Outline>
3 x 5 tum (8 x 13 cm) (höjd x bredd)
15 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
10 x 10 tum (26 x 26 cm) (OH-bild)
Säkerhetsfilm av polyester
Modifierad sterografisk för Alaska
Metall
h
Monografisk karta, utgiven i flera delar • marc
Handritad • marc
Magnet-optisk skiva
h
Begränsad utlåning (villkor anges i fält 845)
Läder
h
Laserskiva
h
Intervju • marc
Skråstreck (höjdstreck)
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Open score>
Fotografi (ospecificerad typ) • marc
Punktskrift för musik
Flera stämformat tillsammans
Flera typer av punktskriftssystem
Diabild
h
Annan azimutal ytriktig
Fotografisk film, ej säkerhetsfilm
Kopia på film
Divertimento o dyl • marc
Varje dag (5-7 ggr/vecka)
Transkription eller vedertagen form
Datorskiva (ospecificerad typ)
Punktskrift för databehandling (åttapunktsskrift)
CED (Capacitance Electronic Disc)
Teckning • marc
Blu-ray Disc
h
Folkmusik • marc
4 4,75 tum / 12 cm (CD)
Populärmusik • marc
Nationell standard (forskningsbibliotekspraxis)
Standard enligt nationalbibliotek eller bibliografisk instans
Konturer (djupmätning, djupskiktsfärg)
Flera former • marc
Biografi över upphovsman
Testbilder etc, saknas
Juridiska artiklar • marc
h
Flera olika filformat
Brukskopia, ej originalkvalitet
Lokal
h
Litterär punktskrift
Katalogposten avser integrerande resurs
Index till andra publikationer • marc
h
Varannan månad (6-8 ggr/år)
Normaliserat eller förutsägbart oregelbunden
Årsbok • marc
h
Illustrationer finns men typen specificeras ej
Svartvit
h
Bild
h
Ordbok, lexikon • marc
h
Tecknad serie / Serieroman
h
Skönlitterär prosa • marc
Nationalbibliografi
h
Taktil utgåva
h
Villancicos • marc
Perspektivbild • marc
VHS (1/2 tum, videokassett)
h
Vesikulär emulsion
Trio-sonata • marc
Fördrag
h
Jordglob • marc
Syntetiskt material
h
Plast (hit vinylskivor)
Biografi över exekutör(er)
Betacam (1/2 tum, videokassett)
Azimutal längdriktig
Acetatbas med järnoxidyta
h
Sparas begränsad tid
Fjärranalysbild • marc
Pussel • marc
Preludium • marc
<Part-songs> • marc
Pappersbas med lack- eller järnoxidyta
h
78 varv per minut (skiva)
4 x 5 tum (10 x 13 cm) (OH-bild)
3 3/4 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
30 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
2 1/4 x 2 1/4 tum (6 x 6 cm) (diabild)
1/8 tum
h
160 varv per minut (cylinder)
15/16 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
1/4 tum
h
12 tum (diameter)
Provhäfte sparas
Blandning av nitrat- och säkerhetsfilm
Mikroskoperingspreparat
Kalender • marc
Integrerad del av annan resurs • marc
Magnetiskt ljudspår på spelfilm
Filen är komprimerad utan risk för informationsförlust
Lokal tillämpning
Tal eller föreläsning • marc
Text saknas eller åtföljs av musik • marc
Numerisk information
Positivt foto på hård bas
Standard enligt nationell biblioteksorganisation
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Single line>
Fortlöpande (seriell eller integrerande) resurs
{Format för musiknoter i punktskrift without benämning} • <Section by section>
Goode's homolosina
Konisk längdriktig
EIAJ (1/2 tum, videospole)
D-2 (3/4 tum, videokassett)
Pianodirektion, violindirektion etc.
Slumpmusik • marc
Himmelsglob • marc
9,5 mm
h
8 varv per minut (skiva)
7 x 7 tum (18 x 18 cm) (OH-bild)
Fotomekanisk reproduktion • marc
Självständig del av en stat • marc
Lagar och författningar
h