Alla
Svenska ämnesord sao (34584)
Barnämnesord barn (2647)
SAOGF - Genre och form saogf (1776)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
MusicCompositionType 70
MapsProjectionType 47
marc:BooksContentsType 27
SerialsContentsType 26
SerialsNatureType 25
MusicTextType 20
VisualMaterialType 20
NonProjMaterialType 19
NonProjectedType 19
MapMediumType 18
VideoFormatType 18
SerialsFrequencyType 17
ProjGraphDimensionsType 16
BooksIllustrationsType 15
SoundSpeedType 15
MusicFormatType 14
ComputerMaterialType 13
MusicMatterType 13
SerialsAlphabetType 13
TacBrailleMusicType 13
marc:BooksLiteraryFormType 12
ComputerTypeOfFileType 12
GlobeMediumType 12
MapsReliefType 12
SoundKindOfMaterialType 12
SoundDimensionsType 11
AcquisitionMethodType 10
marc:GovernmentPublicationType 10
GovtAgencyType 10
MediumType 10
MicroformDimensionsType 10
MicroformMaterialType 10
BooksItemType 9
FilmBaseType 9
ItemType 9
MapMaterialType 9
MapsFormatType 9
SerialsOriginalItemType 9
SoundKindOfDiscType 9
SoundMaterialType 9
SoundPlaybackCharacterType 9
AudienceType 8
ComputerDimensionsType 8
MapsMaterialType 8
MotionPicDimensionsType 8
ProjGraphSupportType 8
RetentionPolicyType 8
ComputerFileMaterialType 7
HoldingVideoFormatType 7
ProjGraphMaterialType 7
RomanizationType 7
SoundTapeConfigurationType 7
TacBrailleWritingType 7
VideoDimensionsType 7
ColorType 6
ComputerColorType 6
ComputerFileColorType 6
HoldingSoundKindOfMaterialType 6
MicroformRangeType 6
ProjGraphEmulsionType 6
RetentionPolicyUnitType 6
marc:SerialsTypeOfSerialType 6
AcquisitionStatusType 5
ComputerAntecedentType 5
GlobeMaterialType 5
MapDetailsType 5
MicroformEmulsionType 5
MotionPicColorType 5
MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 5
SoundCaptureType 5
SoundTapeWidthType 5
TacMaterialType 5
TextMaterialType 5
VideoColorType 5
marc:VideoMaterialType 5
marc:BooksBiographyType 4
CatalogingRulesType 4
CompletenessType 4
ComputerCompressionType 4
ComputerFileDimensionsType 4
HoldingMicroformRangeType 4
marc:LendingPolicyType 4
LinkedType 4
MicroformColorType 4
MicroformGenerationType 4
ProjGraphSecondaryType 4
SoundPlaybackChannelType 4
TacContractionType 4
VisualTechniqueType 4
marc:AuthorityCatalogingSourceType 3
CatFormType 3
marc:CatalogingSourceType 3
ComputerFileAntecedentType 3
ComputerItemType 3
ComputerReformattingQualityType 3
HoldingSoundTapeWidthType 3
HoldingType 3
LinkedRecordReqType 3
MotionPicPosNegType 3
MusicPartsType 3
and-inScheme.@id
MARC-termer 748
601-748 av 748
Ljud finns på separat bärare
Ljud och dess plats
VHS (1/2 tum, videokassett)
h
Videomagasin
Särskild bärarbeteckning för video
Upptagning från konferens • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Kooperativ/Konsortium
Förvärvssätt
Dimaxion
Projektion
Åtta spår
Antal spår på bandet
Gratis
Förvärvssätt
Folkmusik • marc
Kompositionsform (används ej)
Homolografisk
Projektion
Goode's homolosina
Projektion
Kortlek • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Polonaise • marc
Kompositionsform (används ej)
Porslin och kakel
Bildens bärande material, Montering
Stark förminskning (31:1 - 60:1)
h
Text av historiskt innehåll • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Läder
h
Lokal
h
Låg förminskning (- 16:1)
h
Magnetiskt ljudband på spole
Ljudbärare
Magnet-optisk skiva
h
Masterband
Typ eller generation
Matematisk och vetenskaplig punktskrift
Typ av punktskrift
Mikrokort
h
År
Längd av bevarad svitsort/delord
Plattkarta
Projektion
3 7/8 x 2 1/2 tum (höjd x bredd)
h
9 x 9 tum (23 x 23 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
Alber's ytriktiga
Projektion
Fönsterkort
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Stor stil
Särskild bärarbeteckning för text
Annat, Annat fysiskt medium
h
Konsert • marc
Kompositionsform (används ej)
Annan genre • marc
Kompositionsform (används ej)
Storstilspublikation
h
Deposition
Förvärvssätt
Digital
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Massproducerat exemplar
Typ eller generation
Essäer • marc
h
Fördrag
h
Barn (ca 10-12 år) / Läromedel • marc
Målgrupp
Sparas
Generell bevarandepolicy
Löpande katalogisering / Odefinierat
Statistik/Produkter
Kartor
Illustrationer
Ett genomgående filformat
Filformat
Katalogposten avser integrerande resurs
Behandling vid titeländring
Skönlitterär prosa • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Komplett partitur i studieformat
Format (musik)
Passacaglia • marc
Kompositionsform (används ej)
Testbilder etc, saknas
Kvalitetstest
Kalender, medlemslista, adressbok
h
Flera former • marc
Kompositionsform (används ej)
Handritad • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Skuggning
Relief (höjdskillnader)
Vokalpartitur
Format (musik)
Bibliografisk information (används ej)
Typ av fil
Positiv och negativ polaritet i kombination
Polaritet
Negativ fotografisk bild på hård bas
Material (kartor)
Onlinetjänst
Typ av fil
Avbildningar (bildkarta)
Relief (höjdskillnader)
Planet- eller månglob (annan än Jorden och dess måne) • marc
Särskild bärarbeteckning för kartglober
Tryckmaster
Generation (mikroform)
Blandning av olika typer av säkerhetsfilm
Filmbas
Enstaka delar
Fullständighet
Shellack (hit 78-varvsskivor)
Material
Pressmatris
Typ eller generation
Provtryck • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Datorkassett
h
Tre gånger i veckan
Frekvens
Okänd
Typ och nivå för officiellt organ
Enbart vokala delar
Delar/Stämmor (musik)
Ljudcylinder
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Devanagari
Alfabet/Skriftart
Ofullständig
Fullständighet
Negativ modermatris
Typ eller generation
Annan bas (utöver q, r, s, t)
Material (kartor)
Pedagogiskt instruktionsmaterial
Bifogat material (musik)
Hymn • marc
Kompositionsform (används ej)
Direktinspelning
Typ eller generation
Lackerat material
h
Juridiska artiklar • marc
h
Rättsfallsdiskussion
h
Libretto eller texthäfte
Bifogat material (musik)
Skiva för magnetisk lagring (disketter)
Särskild bärarbeteckning för dator
Modell • marc
h
Klaverutdrag
Format (musik)
Konturer (höjdkurvor)
Relief (höjdskillnader)
Helt oregelbunden
Regelbundenhet
Avslutad
Förvärvsstatus
Okänt • marc
Offentlig resurs
Blanketter
Illustrationer
Gäller flera exemplar
Underlag för beståndsuppgift
Väggkarta • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Svartvit
h
Biografi • marc
Innehåll
Videoskiva
Särskild bärarbeteckning för video
Plast (hit vinylskivor)
Material
Grupp av provinser, Flera delstater
h
Pappersbas med lack- eller järnoxidyta
h
Även tidigare delar sparas
Typ av bevarande
Quadruplex (1 eller 2 tum, videospole)
Format
Reproduktion i originalstorlek
Form
Robinson
Projektion
Rondo • marc
Kompositionsform (används ej)
Ljudspole
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Standard 8 mm
h
Stereografisk
Projektion
Symfoni • marc
Kompositionsform (används ej)
U-matic (3/4 tum, videokassett)
h
Vesikulär emulsion
Filmemulsion (mikroform)
8 mm
Format
Videospole
Särskild bärarbeteckning för video
Videoband
Ljudbärare
<Chant>, kristen • marc
Kompositionsform (används ej)
<Chant>, annan religiös • marc
Kompositionsform (används ej)
Cylindrisk, annan känd typ
Projektion
Kontraherad (kortskrift)
Kontraktioner (kortskriftsnivå)
Konisk längdriktig
Projektion
Bildband
Typ av visuell resurs
Hi-8 mm
Format
Internationell standard
Translitterering
Lokal tillämpning
Translitterering
Mikrofilmsmagasin
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Mikrofilmsspole
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
10 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
160 varv per minut (cylinder)
Hastighet
16 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
Aitoff
Projektion
Lackerad aluminium
h
Betacam SP (1/2 tum, videokassett)
Format
Lambert's konform koniska
Projektion
Viktig historisk information
Bifogat material (musik)
Live-upptagning
Teknik
Canzon • marc
Kompositionsform (används ej)
Tal • marc
Litterär genre
Rock • marc
Kompositionsform (används ej)
Blandade källor
Master/källa digitala resurser
Kyrilliskt alfabet
Alfabet/Skriftart
Tre gånger per år
Frekvens
Sångpartitur utan ackompanjemang
Format (musik)
Retrospektiv katalogisering
Statistik/Produkter
Delstat, provins, län
h
Biografi över en individ • marc
Biografiskt material
Filmografi • marc
h
Var tredje månad (4-5 ggr/år)
Frekvens
Textdokument (används ej)
Typ av fil
Självbiografi • marc
h
Vuxna • marc
Målgrupp