Alla
Svenska ämnesord sao (34447)
Barnämnesord barn (2579)
SAOGF - Genre och form saogf (1827)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
MusicCompositionType 70
MapsProjectionType 47
marc:BooksContentsType 27
SerialsContentsType 26
SerialsNatureType 25
MusicTextType 20
VisualMaterialType 20
NonProjMaterialType 19
NonProjectedType 19
MapMediumType 18
VideoFormatType 18
SerialsFrequencyType 17
ProjGraphDimensionsType 16
BooksIllustrationsType 15
SoundSpeedType 15
MusicFormatType 14
ComputerMaterialType 13
MusicMatterType 13
marc:SerialsAlphabetType 13
TacBrailleMusicType 13
marc:BooksLiteraryFormType 12
ComputerTypeOfFileType 12
GlobeMediumType 12
MapsReliefType 12
SoundKindOfMaterialType 12
SoundDimensionsType 11
AcquisitionMethodType 10
marc:GovernmentPublicationType 10
GovtAgencyType 10
MediumType 10
MicroformDimensionsType 10
MicroformMaterialType 10
BooksItemType 9
FilmBaseType 9
ItemType 9
MapMaterialType 9
MapsFormatType 9
SerialsOriginalItemType 9
SoundKindOfDiscType 9
SoundMaterialType 9
SoundPlaybackCharacterType 9
marc:AudienceType 8
ComputerDimensionsType 8
MapsMaterialType 8
MotionPicDimensionsType 8
ProjGraphSupportType 8
RetentionPolicyType 8
ComputerFileMaterialType 7
HoldingVideoFormatType 7
ProjGraphMaterialType 7
RomanizationType 7
SoundTapeConfigurationType 7
TacBrailleWritingType 7
VideoDimensionsType 7
ColorType 6
ComputerColorType 6
ComputerFileColorType 6
HoldingSoundKindOfMaterialType 6
MicroformRangeType 6
ProjGraphEmulsionType 6
RetentionPolicyUnitType 6
SerialsTypeOfSerialType 6
marc:AcquisitionStatusType 5
ComputerAntecedentType 5
GlobeMaterialType 5
MapDetailsType 5
MicroformEmulsionType 5
MotionPicColorType 5
MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 5
SoundCaptureType 5
SoundTapeWidthType 5
TacMaterialType 5
TextMaterialType 5
VideoColorType 5
VideoMaterialType 5
marc:BooksBiographyType 4
CatalogingRulesType 4
CompletenessType 4
ComputerCompressionType 4
ComputerFileDimensionsType 4
HoldingMicroformRangeType 4
LendingPolicyType 4
LinkedType 4
MicroformColorType 4
MicroformGenerationType 4
ProjGraphSecondaryType 4
SoundPlaybackChannelType 4
TacContractionType 4
VisualTechniqueType 4
marc:AuthorityCatalogingSourceType 3
marc:CatFormType 3
marc:CatalogingSourceType 3
ComputerFileAntecedentType 3
ComputerItemType 3
ComputerReformattingQualityType 3
HoldingSoundTapeWidthType 3
HoldingType 3
LinkedRecordReqType 3
MotionPicPosNegType 3
MusicPartsType 3
and-inScheme.@id
MARC-termer 748
601-748 av 748
Plansch/er
Illustrationer
Löpande katalogisering / Odefinierat
Statistik/Produkter
Musiknoter (exempel)
Illustrationer
Annan genre • marc
Kompositionsform (används ej)
Blandade källor
Master/källa digitala resurser
Biografi över en individ • marc
Biografiskt material
Självbiografi • marc
h
Resursen härrör från konferens • marc
Konferenspublikation
Dikter • marc
h
Kartor
Illustrationer
Undertrycks i nyförvärvslista
Statistik/Produkter
Tryck (etsning, litografi, träsnitt etc) • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Flera färger
h
Innehåller biografisk information • marc
Biografiskt material
Nivå ej specificerad • marc
Offentlig resurs
Körpartitur
Format (musik)
16 mm (filmbredd)
h
Dolby-B
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
2 3/4 x 4 tum (diameter x längd)
Storlek (diameter längd x bredd)
3 7/8 x 2 1/2 tum
Mått (digitala resurser)
3 1/4 x 7 3/8 tum (9 x 19 cm) (höjd x bredd)
Mått (mikroform)
Fantasia • marc
Kompositionsform (används ej)
8 x 10 tum (21 x 26 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
Lackerad aluminium
h
Analog elektronisk lagring
Inspelnings- och lagringsteknik
Psalm • marc
Kompositionsform (används ej)
Arabiskt alfabet
Alfabet/Skriftart
Del med beroende titel
h
Del med oberoende titel
h
Avbildningar (bildkarta)
Relief (höjdskillnader)
Gips
h
Affisch eller poster • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Även tidigare delar sparas
Typ av bevarande
Profil • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Glas
Bärande material (emulsion)
Fyr- eller flerkanaligt ljud
Ljudkonfiguration
Ragtime • marc
Kompositionsform (används ej)
Säkerhetsfilm av triacetat
Filmbas
Set
h
Monografisk karta, utgiven ensam • marc
Typ av kartografiskt material
Sexton spår
Antal spår på bandet
Skinn
h
Resursen inbegriper ljud • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
1/2 tum
Magnetbandets bredd
Filmljudspole
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Höjdpunkter
Relief (höjdskillnader)
Standard 8 mm
h
Sten
h
Svit • marc
Kompositionsform (används ej)
Symfonisk dikt • marc
Kompositionsform (används ej)
Master för att producera brukskopior
Typ eller generation
Teatro lirico • marc
Kompositionsform (används ej)
Textil
h
Tre gånger i veckan
Frekvens
Toccata • marc
Kompositionsform (används ej)
Vart tredje år
Frekvens
Uppdaterande webbplats
Typ av fortlöpande resurs
Variationer • marc
Kompositionsform (används ej)
Graf eller diagram
Typ av visuell resurs
Väggkarta • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Vax
Material
En gång per vecka
Frekvens
Autonoma områden
Typ och nivå för officiellt organ
Djuplodning
Relief (höjdskillnader)
Beta (1/2 tum, videokassett)
h
Biografisk text • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Bonne
Projektion
Musical, komedi • marc
Kompositionsform (används ej)
Canzon • marc
Kompositionsform (används ej)
Cellulosanitrat
Material
Chanson, polyfon • marc
Kompositionsform (används ej)
<Chant>, kristen • marc
Kompositionsform (används ej)
<Chant>, annan religiös • marc
Kompositionsform (används ej)
Kollage • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Kombination
h
Komikerframträdande • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Cylindrisk, annan känd typ
Projektion
Ljuddokument (används ej)
Typ av fil
Concerto grosso • marc
Kompositionsform (används ej)
Reducerat partitur (condensed scoore)
Format (musik)
Datorkort
Särskild bärarbeteckning för dator
Datorskivmagasin (ospecificerad typ)
Särskild bärarbeteckning för dator
Kontraherad (kortskrift)
Kontraktioner (kortskriftsnivå)
Fotokopia
Produktionstekniska kartdetaljer
Cylindrisk, okänd typ
Projektion
Dans • marc
Kompositionsform (används ej)
Diorama
Typ av visuell resurs
Fortlöpande kartografisk resurs • marc
Typ av kartografiskt material
Viktig etnologisk information
Bifogat material (musik)
Månglob (avser Jordens måne) • marc
Särskild bärarbeteckning för kartglober
Ett spår
Antal spår på bandet
Filmremsa
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder
Film- eller bildbandsmagasin
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder
Första generation (masterfilm)
Generation (mikroform)
Grekiskt alfabet
Alfabet/Skriftart
Två spår
Antal spår på bandet
Gall
Projektion
Gnomonisk
Projektion
Obestämd nivå
Typ och nivå för officiellt organ
Hardboard
Bildens bärande material, Montering
Polyconic
Projektion
Hi-8 mm
Format
Internationell standard
Translitterering
Lambert's cylindriska ytriktiga
Projektion
Språkligt instruerande text • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Domstolsutslag
h
Filen är komprimerad och dekomprimering medför informationsförlust
Kompression
Magnetiskt ljudband i magasin
Ljudbärare
Magnetiskt ljudband i kassett
Ljudbärare
Skiva för magnetisk lagring (disketter)
Särskild bärarbeteckning för dator
Mikrofilmsmagasin
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Mollweide
Projektion
Olika generationer i samma mikromedium
Generation (mikroform)
Positiv och negativ polaritet i kombination
Polaritet
Grupp av provinser, Flera delstater
h
Nocturne • marc
Kompositionsform (används ej)
Glas
Bildens bärande material, Montering
Sten
Bildens bärande material, Montering
Trä
Bildens bärande material, Montering
Optiskt ljudspår på spelfilm
Ljudbärare
Annan
Förvärvsstatus
Annan metod
Relief (höjdskillnader)
Pergament
h
Komplett musikalisk notation för konsertframförande (score)
Format (musik)
Filmografi • marc
h
Bildkort
h
Offprints
Innehållsmässig karaktär
Viktig historisk information
Bifogat material (musik)
Litteraturöversikt • marc
h
Varje halvår
Frekvens
Federal eller nationell
h
Specialiserad • marc
Målgrupp
Porträtt
Illustrationer
Småbarn (ca 0-5 år) • marc
Målgrupp
Atlas / Kartbok • marc
Typ av kartografiskt material
Punktskrift
Särskild bärarbeteckning för taktilt material
Delstat, provins, län
h
Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Alfabet/Skriftart
Allmän • marc
Målgrupp
Äldre regler
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt)
Tidskrift
Typ av fortlöpande resurs
Kombination av flera färgtekniker
Färg (digitala resurser)
Optisk skiva (CD-A, CD-R, CD-ROM)
h
Löpande
Förvärvsstatus
Bibliografi • marc
h
Barn (ca 6-9 år) • marc
Målgrupp
AACR2/KRS
Regler för deskriptiv katalogisering (bib)
Annan verksamhet
Katalogiserande instans