Alla
Svenska ämnesord sao (34570)
Barnämnesord barn (2633)
SAOGF - Genre och form saogf (1832)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
MusicCompositionType 70
MapsProjectionType 47
marc:BooksContentsType 27
SerialsContentsType 26
marc:SerialsNatureType 25
MusicTextType 20
VisualMaterialType 20
marc:NonProjMaterialType 19
NonProjectedType 19
MapMediumType 18
VideoFormatType 18
SerialsFrequencyType 17
ProjGraphDimensionsType 16
BooksIllustrationsType 15
SoundSpeedType 15
MusicFormatType 14
ComputerMaterialType 13
MusicMatterType 13
marc:SerialsAlphabetType 13
TacBrailleMusicType 13
marc:BooksLiteraryFormType 12
ComputerTypeOfFileType 12
GlobeMediumType 12
MapsReliefType 12
SoundKindOfMaterialType 12
SoundDimensionsType 11
AcquisitionMethodType 10
marc:GovernmentPublicationType 10
GovtAgencyType 10
MediumType 10
MicroformDimensionsType 10
MicroformMaterialType 10
BooksItemType 9
FilmBaseType 9
ItemType 9
MapMaterialType 9
MapsFormatType 9
SerialsOriginalItemType 9
SoundKindOfDiscType 9
SoundMaterialType 9
SoundPlaybackCharacterType 9
marc:AudienceType 8
ComputerDimensionsType 8
MapsMaterialType 8
MotionPicDimensionsType 8
ProjGraphSupportType 8
RetentionPolicyType 8
ComputerFileMaterialType 7
HoldingVideoFormatType 7
ProjGraphMaterialType 7
RomanizationType 7
SoundTapeConfigurationType 7
TacBrailleWritingType 7
VideoDimensionsType 7
ColorType 6
ComputerColorType 6
ComputerFileColorType 6
HoldingSoundKindOfMaterialType 6
MicroformRangeType 6
ProjGraphEmulsionType 6
RetentionPolicyUnitType 6
SerialsTypeOfSerialType 6
AcquisitionStatusType 5
ComputerAntecedentType 5
GlobeMaterialType 5
MapDetailsType 5
MicroformEmulsionType 5
MotionPicColorType 5
MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 5
SoundCaptureType 5
SoundTapeWidthType 5
TacMaterialType 5
TextMaterialType 5
VideoColorType 5
VideoMaterialType 5
marc:BooksBiographyType 4
CatalogingRulesType 4
CompletenessType 4
ComputerCompressionType 4
ComputerFileDimensionsType 4
HoldingMicroformRangeType 4
marc:LendingPolicyType 4
LinkedType 4
MicroformColorType 4
MicroformGenerationType 4
ProjGraphSecondaryType 4
SoundPlaybackChannelType 4
TacContractionType 4
VisualTechniqueType 4
marc:AuthorityCatalogingSourceType 3
CatFormType 3
marc:CatalogingSourceType 3
ComputerFileAntecedentType 3
ComputerItemType 3
ComputerReformattingQualityType 3
HoldingSoundTapeWidthType 3
HoldingType 3
LinkedRecordReqType 3
MotionPicPosNegType 3
MusicPartsType 3
and-inScheme.@id
MARC-termer 748
401-600 av 748
Cylindrisk, okänd typ
Projektion
Månglob (avser Jordens måne) • marc
Särskild bärarbeteckning för kartglober
Eckert
Projektion
Film- eller bildbandsmagasin
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder
Gall
Projektion
Datorbaserat multimedium
Typ av fil
Byte
Förvärvssätt
Svartvit
Färg (mikroform)
Kombination av flera färgtekniker
Färg (digitala resurser)
Varannan månad (6-8 ggr/år)
Frekvens
Småbarn (ca 0-5 år) • marc
Målgrupp
Index till andra publikationer • marc
h
Dataspel
Typ av fil
Filens källa är en maskinläsbar fil
Master/källa digitala resurser
Tidskrift
Typ av fortlöpande resurs
ISBD-interpunktion saknas
Regler för deskriptiv katalogisering (bib)
Diorama
Typ av visuell resurs
LIBRIS-bibliotek / Kooperativt katalogiseringsprogram, Nationellt auktoritetsprojekt
h
Vapensköldar
Illustrationer
Microfiche
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Recension • marc
h
Concerto grosso • marc
Kompositionsform (används ej)
Annan källa (inkl. LIBRIS-bibliotek)
Katalogiserande instans
Körpartitur
Format (musik)
28 mm
h
30 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
8 mm
h
Patent
Innehållsmässig karaktär
Kollage • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Reducerat partitur (condensed scoore)
Format (musik)
Country music • marc
Kompositionsform (används ej)
Fortlöpande kartografisk resurs • marc
Typ av kartografiskt material
Folksaga • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Grekiskt alfabet
Alfabet/Skriftart
Obestämd nivå
Typ och nivå för officiellt organ
Magnetiskt ljudband i kassett
Ljudbärare
Mikrofilmsremsa
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Blandning av nitrat- och säkerhetsfilm
Filmbas
Blandade emulsioner
Filmemulsion (mikroform)
Nocturne • marc
Kompositionsform (används ej)
Inköpt och bekostat av extern organisation
Förvärvssätt
Pussel • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Fyr- eller flerkanaligt ljud
Ljudkonfiguration
Varierande förminskningsgrad
h
Fortlöpande (seriell eller integrerande) resurs
Posttyp
Set
h
Sång • marc
Kompositionsform (används ej)
Master för att producera brukskopior
Typ eller generation
Teatro lirico • marc
Kompositionsform (används ej)
Perspektivbild • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Kåserier • marc
Litterär genre
Musiknoter (exempel)
Illustrationer
Brev • marc
Litterär genre
Resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud
Ljud (dator)
Standard eller specifikation
h
Plastbas med metallyta (hit CD)
h
En färg
h
AACR 1
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt)
Handbok
h
Dramatik • marc
h
Varje månad (9-12 ggr/år)
Frekvens
Latinskt alfabet utan diakriter (a-z)
Alfabet/Skriftart
Fotografi, positiv • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Noveller • marc
Litterär genre
Bibliografi • marc
h
AACR2/KRS
Regler för deskriptiv katalogisering (bib)
15/16 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
70 mm, 70 mm (filmbredd)
h
9,5 mm
h
AACR2-liknande
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt)
Självständig del av en stat • marc
Offentlig resurs
Passion • marc
Kompositionsform (används ej)
Pannå
Bildens bärande material, Montering
Himmelsglob • marc
Särskild bärarbeteckning för kartglober
Enkel karta i diagramform • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Negativ • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
EIAJ (1/2 tum, videospole)
Format
Font
Typ av fil
Tekniskt instruerande text • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Gospel • marc
Kompositionsform (används ej)
Delar
Längd av bevarad svitsort/delord
Begränsad utlåning (villkor anges i fält 845)
Utlånepolicy
Får ej reproduceras
Reproduktionspolicy
Flera typer av punktskriftssystem
Typ av punktskrift
Oratorium • marc
Kompositionsform (används ej)
Ortografisk
Projektion
Annan
Generell bevarandepolicy
Ersätts av uppdatering
Generell bevarandepolicy
Ersätts av kumulering eller ny utgåva
Generell bevarandepolicy
Supplement
Längd av bevarad svitsort/delord
Jordglob • marc
Särskild bärarbeteckning för kartglober
Transversal Mercator
Projektion
Ultrastark förminskning (91:1 -)
Förminskningsgrad (kodad)
Tal eller föreläsning • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Dagstidningsformat
Form för den ursprungliga utgåvan
Paket
Typ av visuell resurs
1,4 meter per sekund (skiva)
Hastighet
Flera olika filformat
Filformat
Blu-ray Disc
h
Bild
h
Köp
Förvärvssätt
Teckning • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
8 x 10 tum (21 x 26 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
8 tum
Mått (digitala resurser)
Aktivitetskort • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Analog elektronisk lagring
Inspelnings- och lagringsteknik
Animation
Teknik
Beta (1/2 tum, videokassett)
h
Chanson, polyfon • marc
Kompositionsform (används ej)
Komikerframträdande • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Datorkort
Särskild bärarbeteckning för dator
Datorskivmagasin
h
Dans • marc
Kompositionsform (används ej)
Skråstreck (höjdstreck)
Relief (höjdskillnader)
Vertikal skärning
Spårskärning
Språkligt instruerande text • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Laserskiva
h
Litterär punktskrift
Typ av punktskrift
Mercator
Projektion
Punktskrift för musik
Typ av punktskrift
Glas
Bildens bärande material, Montering
Annat punktskriftsformat
Format för musiknoter i punktskrift
Del med oberoende titel
h
Fyrkanaligt ljud
Ljudkonfiguration
Teckning av landskapet (höjdryggslinjer)
Relief (höjdskillnader)
<Short form scoring>
Format för musiknoter i punktskrift
Ljud finns på samma bärare
h
Symfonisk dikt • marc
Kompositionsform (används ej)
Grafik, ej bokstäver
Särskild bärarbeteckning för taktilt material
Uppdaterande lösbladsutgåva
Typ av fortlöpande resurs
Van Der Grinten
Projektion
Variationer • marc
Kompositionsform (används ej)
Vax
Material
Populärmusik • marc
Kompositionsform (används ej)
Koralförspel • marc
Kompositionsform (används ej)
Kombination
h
Arkivkvalitet som kan duga som ersättningsexemplar
Reformateringskvalitet
Reproduktion i originalstorlek
Form
Barn (ca 6-9 år) • marc
Målgrupp
4 3/4 tum (12 cm) (diameter)
h
Monografisk karta, utgiven ensam • marc
Typ av kartografiskt material
Ordbok, lexikon • marc
h
Encyklopedi • marc
h
Varje dag (5-7 ggr/vecka)
Frekvens
DVD
h
Annan verksamhet
Katalogiserande instans
ISBD-interpunktion finns
Regler för deskriptiv katalogisering (bib)
2 x 2 tum (5 x 5 cm) (diabild)
Mått (projicerad bild)
3 7/8 x 2 1/2 tum
Mått (digitala resurser)
3 1/4 x 7 3/8 tum (9 x 19 cm) (höjd x bredd)
Mått (mikroform)
33 1/3 varv per minut (skiva)
Hastighet
Fantasia • marc
Kompositionsform (används ej)
Azimutal längdriktig
Projektion
Azimutal, annan känd typ
Projektion
Blues • marc
Kompositionsform (används ej)
Elektronisk inspelning i direkt miljö
Inspelnings- och lagringsteknik
Bildbandsrulle
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder
Första generation (masterfilm)
Generation (mikroform)
Positivt foto på mjuk bas
Material (kartor)
Två spår
Antal spår på bandet
Lambert's cylindriska ytriktiga
Projektion
Landformationer
Relief (höjdskillnader)
Samling i blandade material
h
Menuett • marc
Kompositionsform (används ej)
Blandade tekniker
Kompression
Motett • marc
Kompositionsform (används ej)
Trä
Bildens bärande material, Montering
Annan
Förvärvssätt
Glas
Bärande material (emulsion)
Säkerhetsfilm av acetat
Filmbas
1/4 tum
h
Uppdaterande webbplats
Typ av fortlöpande resurs
Silverhalid
Filmemulsion (mikroform)
Gauss-Kruger
Projektion
Papp och kartong
Bildens bärande material, Montering
Testbilder etc. finns
Kvalitetstest
Filen är komprimerad utan risk för informationsförlust
Kompression
Programmerad text • marc
h
Arabiskt alfabet
Alfabet/Skriftart
Tecknad serie (OBSOLET) • marc
Litterär genre
Grafisk resurs
Typ av visuell resurs
Diskografi • marc
h
En gång per år
Frekvens
3,5 tum
Mått (digitala resurser)
Grafiska diagram
Illustrationer
Videoupptagning
Typ av visuell resurs
AACR 2/KRS
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt)
Federal eller nationell
h
Ljudskiva
h
Fullständig
Fullständighet
Fördrag
h
Lokal
h
År
Längd av bevarad svitsort/delord
Papp
Montering (projicerad bild)
Plattkarta
Projektion
3 7/8 x 2 1/2 tum (höjd x bredd)
h
9 x 9 tum (23 x 23 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
Alber's ytriktiga
Projektion
Fönsterkort
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Upptagning från konferens • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)