Alla
Svenska ämnesord sao (34447)
Barnämnesord barn (2579)
SAOGF - Genre och form saogf (1827)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
MusicCompositionType 70
MapsProjectionType 47
marc:BooksContentsType 27
SerialsContentsType 26
SerialsNatureType 25
MusicTextType 20
VisualMaterialType 20
NonProjMaterialType 19
NonProjectedType 19
MapMediumType 18
VideoFormatType 18
SerialsFrequencyType 17
ProjGraphDimensionsType 16
BooksIllustrationsType 15
SoundSpeedType 15
MusicFormatType 14
ComputerMaterialType 13
MusicMatterType 13
marc:SerialsAlphabetType 13
TacBrailleMusicType 13
marc:BooksLiteraryFormType 12
ComputerTypeOfFileType 12
GlobeMediumType 12
MapsReliefType 12
SoundKindOfMaterialType 12
SoundDimensionsType 11
AcquisitionMethodType 10
marc:GovernmentPublicationType 10
GovtAgencyType 10
MediumType 10
MicroformDimensionsType 10
MicroformMaterialType 10
BooksItemType 9
FilmBaseType 9
ItemType 9
MapMaterialType 9
MapsFormatType 9
SerialsOriginalItemType 9
SoundKindOfDiscType 9
SoundMaterialType 9
SoundPlaybackCharacterType 9
marc:AudienceType 8
ComputerDimensionsType 8
MapsMaterialType 8
MotionPicDimensionsType 8
ProjGraphSupportType 8
RetentionPolicyType 8
ComputerFileMaterialType 7
HoldingVideoFormatType 7
ProjGraphMaterialType 7
RomanizationType 7
SoundTapeConfigurationType 7
TacBrailleWritingType 7
VideoDimensionsType 7
ColorType 6
ComputerColorType 6
ComputerFileColorType 6
HoldingSoundKindOfMaterialType 6
MicroformRangeType 6
ProjGraphEmulsionType 6
RetentionPolicyUnitType 6
SerialsTypeOfSerialType 6
marc:AcquisitionStatusType 5
ComputerAntecedentType 5
GlobeMaterialType 5
MapDetailsType 5
MicroformEmulsionType 5
MotionPicColorType 5
MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 5
SoundCaptureType 5
SoundTapeWidthType 5
TacMaterialType 5
TextMaterialType 5
VideoColorType 5
VideoMaterialType 5
marc:BooksBiographyType 4
CatalogingRulesType 4
CompletenessType 4
ComputerCompressionType 4
ComputerFileDimensionsType 4
HoldingMicroformRangeType 4
LendingPolicyType 4
LinkedType 4
MicroformColorType 4
MicroformGenerationType 4
ProjGraphSecondaryType 4
SoundPlaybackChannelType 4
TacContractionType 4
VisualTechniqueType 4
marc:AuthorityCatalogingSourceType 3
marc:CatFormType 3
marc:CatalogingSourceType 3
ComputerFileAntecedentType 3
ComputerItemType 3
ComputerReformattingQualityType 3
HoldingSoundTapeWidthType 3
HoldingType 3
LinkedRecordReqType 3
MotionPicPosNegType 3
MusicPartsType 3
and-inScheme.@id
MARC-termer 748
401-600 av 748
Stor stil
Särskild bärarbeteckning för text
Punktskrift
Särskild bärarbeteckning för text
Thai-skrift
Alfabet/Skriftart
Type C (1 tum, videospole)
Format
Okontraherad (fullskrift)
Kontraktioner (kortskriftsnivå)
Velin
h
Mycket stark förminskning (61:1-90:1)
Förminskningsgrad (kodad)
1/2 tum
Filmbredd
Får ej reproduceras
Reproduktionspolicy
Ljudtråd
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
1 tum
h
3 7/8 x 2 1/2 tum (höjd x bredd)
h
5 1/4 x 3 7/8 tum (höjd x bredd)
Storlek (diameter längd x bredd)
70 mm, 70 mm (filmbredd)
h
Akustisk inspelning i direkt miljö
Inspelnings- och lagringsteknik
Glas
Material (kartor)
Konstverk i reproduktion
Typ av visuell resurs
Balett • marc
Kompositionsform (används ej)
<Bar by bar>
Format för musiknoter i punktskrift
Målarduk
Bildens bärande material, Montering
Kinesisk skrift
Alfabet/Skriftart
Koralförspel • marc
Kompositionsform (används ej)
Kompakt partitur(används ej)
Format (musik)
Annan
Fullständighet
Devanagari
Alfabet/Skriftart
Enkel karta i diagramform • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Diazo
Filmemulsion (mikroform)
Gäller flera exemplar
Underlag för beståndsuppgift
Datorprogram
Typ av fil
Konturer (höjdkurvor)
Relief (höjdskillnader)
Negativ • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Upptagning från konferens • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Dimaxion
Projektion
Negativ modermatris
Typ eller generation
Dolby-A
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Utgåvor
Längd av bevarad svitsort/delord
Gråskala
h
Komplett partitur i studieformat
Format (musik)
Tekniskt instruerande text • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Pedagogiskt instruktionsmaterial
Bifogat material (musik)
Instrumentala och vokala delar
Delar/Stämmor (musik)
Datorbaserat multimedium
Typ av fil
Gospel • marc
Kompositionsform (används ej)
Höjdskiktsfärger
Relief (höjdskillnader)
Porslin och kakel
Bildens bärande material, Montering
Hebreiskt alfabet
Alfabet/Skriftart
Vertikal skärning
Spårskärning
Direktinspelning
Typ eller generation
Lackerat material
h
Delar
Längd av bevarad svitsort/delord
Horisontell eller kombinerad skärning
Spårskärning
Senaste/ löpande del(ar) sparas
Typ av bevarande
Libretto eller texthäfte
Bifogat material (musik)
<Line over line>
Format för musiknoter i punktskrift
Lösblad • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
M-II (1/2 tum, videokassett)
Format
Magnetiskt ljudband på spole
Ljudbärare
Mercator
Projektion
Mikrokort
h
Millers cylindriska
Projektion
Millers bipolära oblika konforma koniska
Projektion
Blandad färgstatus
h
Modell • marc
h
Blandad montering
Montering (projicerad bild)
Filmmusik • marc
Kompositionsform (används ej)
Flera lokala, Grupp av lokala enheter
h
Monografisk resurs (1 bibliografisk post med flera delar)
Posttyp
Musikillustration
Bifogat material (musik)
NAB standard
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Negativ polaritet
h
Ej löpande
Förvärvsstatus
Oratorium • marc
Kompositionsform (används ej)
Ortografisk
Projektion
Annat punktskriftsformat
Format för musiknoter i punktskrift
Annan
Generell bevarandepolicy
Målning • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Utlånas ej
Utlånepolicy
Statistik
h
Övernationell (t.ex. EU), Internationell
h
Katalog
h
Ett genomgående filformat
Filformat
Biografi över flera individer • marc
Biografiskt material
Avslutad
Förvärvsstatus
Fält 760-787 finns i posten (OBSOLET)
Grad av beroende av sammanhörande post
Videoskiva
Särskild bärarbeteckning för video
Spelfilm
Typ av visuell resurs
Elektronisk (direkt)
h
Komplett partitur för konsertframförande (full score)
Format (musik)
Index finns
Index
Roman • marc
Litterär genre
ISBD-interpunktion finns
Regler för deskriptiv katalogisering (bib)
Onlineresurs
Särskild bärarbeteckning för dator
Akademisk avhandling • marc
h
LIBRIS-bibliotek / Kooperativt katalogiseringsprogram, Nationellt auktoritetsprojekt
h
Storstilspublikation
h
Teknisk information om musiken
Bifogat material (musik)
Varje månad (9-12 ggr/år)
Frekvens
Fotografier
Illustrationer
Pianopartitur
Format (musik)
Programmerad text • marc
h
Quadruplex (1 eller 2 tum, videospole)
Format
röntgenfoto • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Varierande förminskningsgrad
h
Rekviem • marc
Kompositionsform (används ej)
Rock • marc
Kompositionsform (används ej)
Ljudrulle
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Säkerhetsfilm av acetat
Filmbas
Fotografisk säkerhetsfilm
Bärande material (emulsion)
Brukskopia
Generation (mikroform)
Sinusprojektion
Projektion
Square-dance • marc
Kompositionsform (används ej)
Datorbandmagasin
h
Testbilder etc. finns
Kvalitetstest
Provpressning
Typ eller generation
Tre gånger per år
Frekvens
U-matic (3/4 tum, videokassett)
h
Videospole
Särskild bärarbeteckning för video
Vals • marc
Kompositionsform (används ej)
Kopieras ej
Utlånepolicy
Zarzuelas • marc
Kompositionsform (används ej)
10 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
16 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
28 mm
h
2 x 2 tum (5 x 5 cm) (diabild)
Mått (projicerad bild)
4 x 6 tum 11 x 15 cm) (höjd x bredd)
Mått (mikroform)
8 mm
h
AACR 1
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt)
Resursen beskrivs enligt arkivalisk princip
Kontrollkod för arkivmaterial
Azimutal, annan känd typ
Projektion
Passion • marc
Kompositionsform (används ej)
Patent
Innehållsmässig karaktär
Betacam SP (1/2 tum, videokassett)
Format
Bluegrass music • marc
Kompositionsform (används ej)
CCIR standard
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Chamberlin trimetrisk
Projektion
Resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud
Ljud (dator)
Konisk, typen okänd
Projektion
Kooperativ/Konsortium
Förvärvssätt
Diskografi • marc
h
Gratis
Förvärvssätt
Grafisk resurs
Typ av visuell resurs
Flamenco • marc
Kompositionsform (används ej)
Positivt foto på mjuk bas
Material (kartor)
Folksaga • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Sällskapsspel • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Lackerat glas
Material
Kortlek • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Stark förminskning (31:1 - 60:1)
h
Text av historiskt innehåll • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Japansk skrift
Alfabet/Skriftart
Jumboskrift (förstorad punktskrift)
Särskilda egenskaper (taktilt)
Lambert conformal
Projektion
Brev • marc
Litterär genre
Låg förminskning (- 16:1)
h
Annan projektion
Projektion
Marsch • marc
Kompositionsform (används ej)
Masterband
Typ eller generation
Matematisk och vetenskaplig punktskrift
Typ av punktskrift
Metall och glas
Montering (projicerad bild)
Mikrofiche
h
Mikrofilm
h
Mikrofilmsremsa
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Microfiche
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Menuett • marc
Kompositionsform (används ej)
Blandade emulsioner
Filmemulsion (mikroform)
Moonskrift
Särskild bärarbeteckning för taktilt material
Motett • marc
Kompositionsform (används ej)
Blandad ljudkonfiguration
Ljudkonfiguration
Diskografi
Bifogat material (musik)
Nitratfilm
Filmbas
Korrekturavdrag, färgprov
Produktionstekniska kartdetaljer
Inköpt och bekostat av extern organisation
Förvärvssätt
Tabell-/diagramark eller blädderblock • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Sparas ej
Generell bevarandepolicy
Beställd
Förvärvsstatus
En färg
h
Optiskt och magnetiskt ljudspår på spelfilm
Ljudbärare
Bildband (ospecificerad typ)
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder
Annan frekvens
Frekvens
Annan
Förvärvssätt
Annan teknik
Teknik
Overtyr • marc
Kompositionsform (används ej)
Papp
Montering (projicerad bild)
Plattkarta
Projektion
16 varv per minut (skiva)
Hastighet
5 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
9 x 9 tum (23 x 23 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
Fönsterkort
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Konstverk i original
Typ av visuell resurs
Kontinuerligt
Frekvens
1,4 meter per sekund (skiva)
Hastighet
Tal • marc
Litterär genre
Post- eller vykort • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Teknisk rapport • marc
h
Tvåkanalsljud (stereo)
h
Enbart instrumentala delar
Delar/Stämmor (musik)
Memoarer • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Paket
Typ av visuell resurs
Essäer • marc
h
Plansch/er
Illustrationer