Alla
Svenska ämnesord sao (34447)
Barnämnesord barn (2579)
SAOGF - Genre och form saogf (1827)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
MusicCompositionType 70
MapsProjectionType 47
marc:BooksContentsType 27
SerialsContentsType 26
SerialsNatureType 25
MusicTextType 20
VisualMaterialType 20
NonProjMaterialType 19
NonProjectedType 19
MapMediumType 18
VideoFormatType 18
SerialsFrequencyType 17
ProjGraphDimensionsType 16
BooksIllustrationsType 15
SoundSpeedType 15
MusicFormatType 14
ComputerMaterialType 13
MusicMatterType 13
marc:SerialsAlphabetType 13
TacBrailleMusicType 13
marc:BooksLiteraryFormType 12
ComputerTypeOfFileType 12
GlobeMediumType 12
MapsReliefType 12
SoundKindOfMaterialType 12
SoundDimensionsType 11
AcquisitionMethodType 10
marc:GovernmentPublicationType 10
GovtAgencyType 10
MediumType 10
MicroformDimensionsType 10
MicroformMaterialType 10
BooksItemType 9
FilmBaseType 9
ItemType 9
MapMaterialType 9
MapsFormatType 9
SerialsOriginalItemType 9
SoundKindOfDiscType 9
SoundMaterialType 9
SoundPlaybackCharacterType 9
marc:AudienceType 8
ComputerDimensionsType 8
MapsMaterialType 8
MotionPicDimensionsType 8
ProjGraphSupportType 8
RetentionPolicyType 8
ComputerFileMaterialType 7
HoldingVideoFormatType 7
ProjGraphMaterialType 7
RomanizationType 7
SoundTapeConfigurationType 7
TacBrailleWritingType 7
VideoDimensionsType 7
ColorType 6
ComputerColorType 6
ComputerFileColorType 6
HoldingSoundKindOfMaterialType 6
MicroformRangeType 6
ProjGraphEmulsionType 6
RetentionPolicyUnitType 6
SerialsTypeOfSerialType 6
marc:AcquisitionStatusType 5
ComputerAntecedentType 5
GlobeMaterialType 5
MapDetailsType 5
MicroformEmulsionType 5
MotionPicColorType 5
MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 5
SoundCaptureType 5
SoundTapeWidthType 5
TacMaterialType 5
TextMaterialType 5
VideoColorType 5
VideoMaterialType 5
marc:BooksBiographyType 4
CatalogingRulesType 4
CompletenessType 4
ComputerCompressionType 4
ComputerFileDimensionsType 4
HoldingMicroformRangeType 4
LendingPolicyType 4
LinkedType 4
MicroformColorType 4
MicroformGenerationType 4
ProjGraphSecondaryType 4
SoundPlaybackChannelType 4
TacContractionType 4
VisualTechniqueType 4
marc:AuthorityCatalogingSourceType 3
marc:CatFormType 3
marc:CatalogingSourceType 3
ComputerFileAntecedentType 3
ComputerItemType 3
ComputerReformattingQualityType 3
HoldingSoundTapeWidthType 3
HoldingType 3
LinkedRecordReqType 3
MotionPicPosNegType 3
MusicPartsType 3
and-inScheme.@id
MARC-termer 748
201-400 av 748
Filen är komprimerad utan risk för informationsförlust
Kompression
Magnetiskt ljudspår på spelfilm
Ljudbärare
Mikrofilmsrulle
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Blandning av nitrat- och säkerhetsfilm
Filmbas
Mikroskoperingspreparat
Typ av visuell resurs
Blandade tekniker
Kompression
Enkanalsljud (mono)
h
Preludium • marc
Kompositionsform (används ej)
Standard enligt nationell biblioteksorganisation
Translitterering
Positivt foto på hård bas
Material (kartor)
Metall
Bildens bärande material, Montering
Numerisk information
Typ av fil
Annan källa (inkl. LIBRIS-bibliotek)
Katalogiserande instans
Pappersbas med lack- eller järnoxidyta
h
<Part-songs> • marc
Kompositionsform (används ej)
Symfoni • marc
Kompositionsform (används ej)
Plastbas med metallyta (hit CD)
h
Digital
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Digital lagring
Inspelnings- och lagringsteknik
Faksimil
Illustrationer
Var tredje månad (4-5 ggr/år)
Frekvens
Ljudskiva
h
Index saknas
Index
Monografiserie
Typ av fortlöpande resurs
Filen är ej komprimerad
h
Titeländring ger upphov till ny post
Behandling vid titeländring
Sång • marc
Kompositionsform (används ej)
Retrospektiv katalogisering
Statistik/Produkter
AACR 2/KRS
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt)
Barn (ca 10-12 år) / Läromedel • marc
Målgrupp
Textdokument (används ej)
Typ av fil
Gäller ett exemplar
Underlag för beståndsuppgift
Fullständig
Fullständighet
Skönlitterärt verk, genre ej angiven • marc
Litterär genre
Ej skönlitterärt verk • marc
Litterär genre
Videoupptagning
Typ av visuell resurs
Papp och kartong
Bildens bärande material, Montering
Minst en ljudinspelning förekommer som illustration
Illustrationer
Kåserier • marc
Litterär genre
Handbok
h
105 mm (filmbredd)
Mått (mikroform)
1 1/8 x 2 3/8 in.
marc:ComputerFileDimensionsType
120 varv per minut (cylinder)
Hastighet
12 tum
Mått (digitala resurser)
1 7/8 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
Dolby-C
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
3,5 tum
Mått (digitala resurser)
33 1/3 varv per minut (skiva)
Hastighet
3/4 tum
Filmbredd
35 mm, 35 mm (filmbredd)
h
Kanon • marc
Kompositionsform (används ej)
5 x 7 tum (13 x 18 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
6 x 9 tum (16 x 23 cm) (höjd x bredd)
Mått (mikroform)
7 1/2 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
Aktivitetskort • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Fuga • marc
Kompositionsform (används ej)
Aitoff
Projektion
Animation
Teknik
Kombination av animering och live-upptagning
Teknik
Ballad • marc
Kompositionsform (används ej)
<Bar over bar>
Format för musiknoter i punktskrift
Pavan • marc
Kompositionsform (används ej)
Bibliografisk information (används ej)
Typ av fil
Filens källa är ett mellanoriginal (ej mikroform)
Master/källa digitala resurser
Blues • marc
Kompositionsform (används ej)
Kalender
h
Koral • marc
Kompositionsform (används ej)
Standardspår
Spår
Ljudcylinder
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Ofullständig
Fullständighet
Datorskivmagasin
h
Konisk, annan känd typ
Projektion
Planet- eller månglob (annan än Jorden och dess måne) • marc
Särskild bärarbeteckning för kartglober
Positiv polaritet
h
Fyrkanaligt ljud
Ljudkonfiguration
Realia
Typ av visuell resurs
Teckning av landskapet (höjdryggslinjer)
Relief (höjdskillnader)
Säkerhetsfilm (typ ej känd eller ej angiven)
Filmbas
Enstaka delar
Fullständighet
Sektion • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Silverhalid
Filmemulsion (mikroform)
Icke dokumenterad praxis
Translitterering
Standard eller specifikation
h
Super-VHS (1/2 tum, videokassett)
Format
Kombination av flera system
Särskild bärarbeteckning för taktilt material
Teknisk eller historisk information om instrument
Bifogat material (musik)
Lösbladsutgåva
Särskild bärarbeteckning för text
Transparans, Stordia
h
Databas
Typ av fortlöpande resurs
Van Der Grinten
Projektion
Videokassett
Särskild bärarbeteckning för video
Vinyl
h
Vokalpartitur
Format (musik)
Sångpartitur utan ackompanjemang
Format (musik)
Får reproduceras
Reproduktionspolicy
Kyrilliskt alfabet
Alfabet/Skriftart
Elektronisk inspelning i direkt miljö
Inspelnings- och lagringsteknik
Kalender, medlemslista, adressbok
h
Annan bas (utöver q, r, s, t)
Material (kartor)
Byte
Förvärvssätt
Punktskrift för formatering
Typ av punktskrift
Bildband
Typ av visuell resurs
Bildbandsrulle
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder
Negativ fotografisk bild på mjuk bas
Material (kartor)
Handkolorerad
h
Polar stereografisk
Projektion
Hymn • marc
Kompositionsform (används ej)
Krovak
Projektion
Lambert's azimutala ytriktiga
Projektion
Lambert's konform koniska
Projektion
Landformationer
Relief (höjdskillnader)
Rättsfallsdiskussion
h
<Line by line>
Format för musiknoter i punktskrift
Mikrokort
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Mikrospår
Spår
Mässa • marc
Kompositionsform (används ej)
Mazurka • marc
Kompositionsform (används ej)
Mikrofichekassett
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Mikrofilmskassett
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Mikrofilmsspole
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Samling i blandade material
h
Månad/månader
Längd av bevarad svitsort/delord
Negativ fotografisk bild på hård bas
Material (kartor)
Normal förminskning (16:1 - 30:1)
h
Opera • marc
Kompositionsform (används ej)
Recension • marc
h
Filens källa är en maskinläsbar fil
Master/källa digitala resurser
Live-upptagning
Teknik
En gång per år
Frekvens
4 3/4 tum (12 cm) (diameter)
h
Biografi • marc
Innehåll
Regelbunden
Regelbundenhet
Utlånas
Utlånepolicy
Atlas • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Fotografi, positiv • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Filens källa är en originalresurs
h
Noveller • marc
Litterär genre
Tecknad serie (OBSOLET) • marc
Litterär genre
Helt oregelbunden
Regelbundenhet
DVD
h
Reproduktion i originalstorlek
Form
Vuxna • marc
Målgrupp
Barn och ungdom (0-16 år) • marc
Målgrupp
ISBD-interpunktion saknas
Regler för deskriptiv katalogisering (bib)
Dramatik • marc
h
Onlineutgåva
h
Bild eller vykort • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Arkivkvalitet för långtidslagring
Reformateringskvalitet
Tryck och punktskrift sida vid sida
Särskilda egenskaper (taktilt)
Tryckmaster
Generation (mikroform)
Programmusik • marc
Kompositionsform (används ej)
Ej angiven / Ej tillämplig
Projektion
Fyra spår
Antal spår på bandet
Reportage • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Faksimil
Typ av reproduktion
Ersätts av uppdatering
Generell bevarandepolicy
Ersätts av kumulering eller ny utgåva
Generell bevarandepolicy
Ersätts av mikroform
Generell bevarandepolicy
Ricercare • marc
Kompositionsform (används ej)
Säkerhetsfilm av diacetat
Filmbas
Blandning av olika typer av säkerhetsfilm
Filmbas
Två gånger i månaden
Frekvens
Två gånger per vecka
Frekvens
Fristående supplement till annan resurs • marc
Typ av kartografiskt material
Biografi • marc
Innehållsgenre (hela resursen)
Skuggning
Relief (höjdskillnader)
Shellack (hit 78-varvsskivor)
Material
<Short form scoring>
Format för musiknoter i punktskrift
Monografisk resurs
Posttyp
Sonat • marc
Kompositionsform (används ej)
Ljudmagasin
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Ljudkassett
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Metall
Material
Space oblique Mercator
Projektion
<Spanner short form scoring>
Format för musiknoter i punktskrift
Pressmatris
Typ eller generation
Studier och övningar • marc
Kompositionsform (används ej)
Supplement
Längd av bevarad svitsort/delord
Syntetiskt material och glas
h
Grafik, ej bokstäver
Särskild bärarbeteckning för taktilt material
Teknisk ritning
h
Stor stil
Särskild bärarbeteckning för text
Punktskrift
Särskild bärarbeteckning för text
Thai-skrift
Alfabet/Skriftart
Type C (1 tum, videospole)
Format
Okontraherad (fullskrift)
Kontraktioner (kortskriftsnivå)
Velin
h
Mycket stark förminskning (61:1-90:1)
Förminskningsgrad (kodad)
1/2 tum
Filmbredd
Får ej reproduceras
Reproduktionspolicy
Ljudtråd
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Datorminnesmodul
h
1 tum
h
2 tum
Filmbredd
3 7/8 x 2 1/2 tum (höjd x bredd)
h
45 varv per minut (skiva)
Hastighet
5 1/4 x 3 7/8 tum (höjd x bredd)
Storlek (diameter längd x bredd)
70 mm, 70 mm (filmbredd)
h
Akustisk inspelning i direkt miljö
Inspelnings- och lagringsteknik
Glas
Material (kartor)