Alla
Svenska ämnesord sao (34570)
Barnämnesord barn (2633)
SAOGF - Genre och form saogf (1832)
MARC-termer marc (748)
Tesaurus för grafiskt material gmgpc/swe (705)
Visa fler... (4)
Filter
Typ
MusicCompositionType 70
MapsProjectionType 47
marc:BooksContentsType 27
SerialsContentsType 26
SerialsNatureType 25
MusicTextType 20
VisualMaterialType 20
marc:NonProjMaterialType 19
NonProjectedType 19
MapMediumType 18
VideoFormatType 18
SerialsFrequencyType 17
ProjGraphDimensionsType 16
BooksIllustrationsType 15
SoundSpeedType 15
MusicFormatType 14
ComputerMaterialType 13
MusicMatterType 13
marc:SerialsAlphabetType 13
TacBrailleMusicType 13
marc:BooksLiteraryFormType 12
ComputerTypeOfFileType 12
GlobeMediumType 12
MapsReliefType 12
SoundKindOfMaterialType 12
SoundDimensionsType 11
AcquisitionMethodType 10
marc:GovernmentPublicationType 10
GovtAgencyType 10
MediumType 10
MicroformDimensionsType 10
MicroformMaterialType 10
BooksItemType 9
FilmBaseType 9
ItemType 9
MapMaterialType 9
MapsFormatType 9
SerialsOriginalItemType 9
SoundKindOfDiscType 9
SoundMaterialType 9
SoundPlaybackCharacterType 9
AudienceType 8
ComputerDimensionsType 8
MapsMaterialType 8
MotionPicDimensionsType 8
ProjGraphSupportType 8
RetentionPolicyType 8
ComputerFileMaterialType 7
HoldingVideoFormatType 7
ProjGraphMaterialType 7
RomanizationType 7
SoundTapeConfigurationType 7
TacBrailleWritingType 7
VideoDimensionsType 7
ColorType 6
ComputerColorType 6
ComputerFileColorType 6
HoldingSoundKindOfMaterialType 6
MicroformRangeType 6
ProjGraphEmulsionType 6
RetentionPolicyUnitType 6
SerialsTypeOfSerialType 6
AcquisitionStatusType 5
ComputerAntecedentType 5
GlobeMaterialType 5
MapDetailsType 5
MicroformEmulsionType 5
MotionPicColorType 5
MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType 5
SoundCaptureType 5
SoundTapeWidthType 5
TacMaterialType 5
TextMaterialType 5
VideoColorType 5
VideoMaterialType 5
marc:BooksBiographyType 4
CatalogingRulesType 4
CompletenessType 4
ComputerCompressionType 4
ComputerFileDimensionsType 4
HoldingMicroformRangeType 4
marc:LendingPolicyType 4
LinkedType 4
MicroformColorType 4
MicroformGenerationType 4
ProjGraphSecondaryType 4
SoundPlaybackChannelType 4
TacContractionType 4
VisualTechniqueType 4
marc:AuthorityCatalogingSourceType 3
CatFormType 3
marc:CatalogingSourceType 3
ComputerFileAntecedentType 3
ComputerItemType 3
ComputerReformattingQualityType 3
HoldingSoundTapeWidthType 3
HoldingType 3
LinkedRecordReqType 3
MotionPicPosNegType 3
MusicPartsType 3
and-inScheme.@id
MARC-termer 748
201-400 av 748
Ljudrulle
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Två gånger per vecka
Frekvens
Diabild
h
Ljudkassett
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
<Spanner short form scoring>
Format för musiknoter i punktskrift
Super-8 / Single 8 mm
h
Teknisk ritning
h
Tematisk index
Bifogat material (musik)
Leksak
Typ av visuell resurs
Brukskopia
Generation (mikroform)
Post- eller vykort • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Enbart instrumentala delar
Delar/Stämmor (musik)
Memoarer • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Genealogiska tabeller
Illustrationer
Konturer (djupmätning, djupskiktsfärg)
Relief (höjdskillnader)
Sällskapsspel • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Skönlitteratur av mer än en genre • marc
Litterär genre
Sammanfattning(ar) av andra verk
h
Komplett partitur för konsertframförande (full score)
Format (musik)
Kantat • marc
Kompositionsform (används ej)
Karta • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Vartannat år
Frekvens
Varannan vecka
Frekvens
Dikter • marc
h
Tryck (etsning, litografi, träsnitt etc) • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Beställd
Förvärvsstatus
Nationalbibliografi
h
Ej skönlitteratur • marc
Litterär genre
Standard enligt nationalbibliotek eller bibliografisk instans
Translitterering
Sten
Bildens bärande material, Montering
<Open score>
Format för musiknoter i punktskrift
<Outline>
Format för musiknoter i punktskrift
Direktion för enstaka instrument (performer-conductor part)
Format (musik)
Ej angiven / Ej tillämplig
Projektion
Ragtime • marc
Kompositionsform (används ej)
Realia
Typ av visuell resurs
Repetition(er) • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Monografisk resurs
Posttyp
Sexton spår
Antal spår på bandet
Resursen inbegriper ljud • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
1/2 tum
Magnetbandets bredd
Thai-skrift
Alfabet/Skriftart
Dolby-B
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
6 x 9 tum (16 x 23 cm) (höjd x bredd)
Mått (mikroform)
Fjäril
Projektion
Målarduk
Bildens bärande material, Montering
Cassini-Soldner
Projektion
Standardspår
Spår
Datorskivmagasin (ospecificerad typ)
Särskild bärarbeteckning för dator
Divertimento o dyl • marc
Kompositionsform (används ej)
Gråskala
h
Hardboard
Bildens bärande material, Montering
Polar stereografisk
Projektion
Polyconic
Projektion
Hebreiskt alfabet
Alfabet/Skriftart
Illuminationer
Illustrationer
Senaste/ löpande del(ar) sparas
Typ av bevarande
Lösblad • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
M-II (1/2 tum, videokassett)
Format
Mikrokort
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Medlemskap
Förvärvssätt
Mikrofichekassett
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Biografi över upphovsman
Bifogat material (musik)
Teknisk eller historisk information om instrument
Bifogat material (musik)
Komplett musikalisk notation för konsertframförande (score)
Format (musik)
Atlas • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Djuplodning
Relief (höjdskillnader)
Höjdpunkter
Relief (höjdskillnader)
Opera • marc
Kompositionsform (används ej)
Intervju • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Filmmusik • marc
Kompositionsform (används ej)
Brukskopia, ej originalkvalitet
Reformateringskvalitet
Statistik
h
Elektronisk (direkt)
h
Tonår inkl. gymnasial utbildningsnivå (ca 13-16 år) • marc
Målgrupp
Filens källa är en originalresurs
h
Specialiserad • marc
Målgrupp
Löpande
Förvärvsstatus
Onlineresurs
Särskild bärarbeteckning för dator
Positivt foto på hård bas
Material (kartor)
Tabell-/diagramark eller blädderblock • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Metall
Bildens bärande material, Montering
Annan metod
Relief (höjdskillnader)
Gips
h
Metall
Montering (projicerad bild)
<Single line>
Format för musiknoter i punktskrift
Square-dance • marc
Kompositionsform (används ej)
Sten
h
Super-VHS (1/2 tum, videokassett)
Format
Kombination av flera system
Särskild bärarbeteckning för taktilt material
Datorbandmagasin
h
Lösbladsutgåva
Särskild bärarbeteckning för text
Vals • marc
Kompositionsform (används ej)
105 mm (filmbredd)
Mått (mikroform)
1/8 tum
h
2 1/4 x 2 1/4 tum (6 x 6 cm) (diabild)
Mått (projicerad bild)
5 tum (diameter)
Storlek (diameter längd x bredd)
7 x 7 tum (18 x 18 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
Kombination av animering och live-upptagning
Teknik
Armadillo
Projektion
Musical, komedi • marc
Kompositionsform (används ej)
CCIR standard
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Chaconne • marc
Kompositionsform (används ej)
Minst en ljudinspelning förekommer som illustration
Illustrationer
Viktig etnologisk information
Bifogat material (musik)
Handkolorerad
h
Jumboskrift (förstorad punktskrift)
Särskilda egenskaper (taktilt)
Lambert conformal
Projektion
Lambert's azimutala ytriktiga
Projektion
Filen är komprimerad och dekomprimering medför informationsförlust
Kompression
Magnetiskt ljudspår på spelfilm
Ljudbärare
Mikrofilmsrulle
Särskild bärarbeteckning mikrofilm
Teknisk information om musiken
Bifogat material (musik)
Biografi över exekutör(er)
Bifogat material (musik)
<Part-songs> • marc
Kompositionsform (används ej)
Affisch eller poster • marc
Särskild bärarbeteckning för bilder
Digital lagring
Inspelnings- och lagringsteknik
Kalender • marc
Särskilda formella egenskaper (kartor)
Databas
Typ av fortlöpande resurs
Ballad • marc
Kompositionsform (används ej)
Resursen beskrivs enligt arkivalisk princip
Kontrollkod för arkivmaterial
Mikrofilm
h
Faksimil
Illustrationer
Varje halvår
Frekvens
Innehåller biografisk information • marc
Biografiskt material
Monografiserie
Typ av fortlöpande resurs
Resursen härrör från konferens • marc
Konferenspublikation
Teknisk rapport • marc
h
Plansch/er
Illustrationer
Utlånas
Utlånepolicy
4 x 6 tum 11 x 15 cm) (höjd x bredd)
Mått (mikroform)
Diskografi
Bifogat material (musik)
Konstverk i original
Typ av visuell resurs
Utlånas ej
Utlånepolicy
16 varv per minut (skiva)
Hastighet
3 3/4 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
<Bar by bar>
Format för musiknoter i punktskrift
Betacam (1/2 tum, videokassett)
Format
Bluegrass music • marc
Kompositionsform (används ej)
Slumpmusik • marc
Kompositionsform (används ej)
Kompakt partitur(används ej)
Format (musik)
Konisk, typen okänd
Projektion
DBX
Inspelningskontroll, Inspelningsprotokoll
Fotografisk film, ej säkerhetsfilm
Bärande material (emulsion)
Formlinjer
Relief (höjdskillnader)
Instrumentala och vokala delar
Delar/Stämmor (musik)
Glob • marc
Typ av kartografiskt material
Annan projektion
Projektion
Metall
h
Millers cylindriska
Projektion
Enkanalsljud (mono)
h
Positiv modermatris
Typ eller generation
Bildband (ospecificerad typ)
Särskild bärarbeteckning projicerbara stillbilder
Annan
Typ och nivå för officiellt organ
Overtyr • marc
Kompositionsform (används ej)
Datorgrafik
Typ av fil
Säkerhetsfilm av polyester
Filmbas
Sonat • marc
Kompositionsform (används ej)
Provpressning
Typ eller generation
<Vertical score>
Format för musiknoter i punktskrift
Videoskiva
Ljudbärare
Spel
Typ av visuell resurs
Blandad färgstatus
h
Elektronisk (ospecificerad)
h
Biografi • marc
Innehållsgenre (hela resursen)
Festskrift • marc
Festskrift
Annan frekvens
Frekvens
Årsbok • marc
h
Planritningar
Illustrationer
Roman • marc
Litterär genre
Tecknad serie / Serieroman
h
Normalt tryck
Särskild bärarbeteckning för text
Spelfilm
Typ av visuell resurs
Gåva
Förvärvssätt
Fält 760-787 finns i posten (OBSOLET)
Grad av beroende av sammanhörande post
Positiv polaritet
h
Graf eller diagram
Typ av visuell resurs
Biografisk text • marc
Typ av genre för text till ljudupptagning (ej musik)
Nationell standard (forskningsbibliotekspraxis)
Translitterering
10 x 10 tum (26 x 26 cm) (OH-bild)
Mått (projicerad bild)
4 4,75 tum / 12 cm (CD)
Mått (digitala resurser)
5 1/4 x 3 7/8 tum (höjd x bredd)
Storlek (diameter längd x bredd)
7 1/2 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Hastighet
Glas
Material (kartor)
Psalm • marc
Kompositionsform (används ej)
Konstverk i reproduktion
Typ av visuell resurs
Azimutal, typen okänd
Projektion
Pavan • marc
Kompositionsform (används ej)
Filens källa är ett mikromedium
h
Flera lokala, Grupp av lokala enheter
h
Oblik Mercator
Projektion
Pergament
h
Tryck och punktskrift sida vid sida
Särskilda egenskaper (taktilt)
Profil • marc
Särskild bärarbeteckning kartmaterial
Rapsodi • marc
Kompositionsform (används ej)
Säkerhetsfilm av diacetat
Filmbas
Filmljudspole
Särskild bärarbeteckning ljudmaterial
Tre gånger i månaden
Frekvens
Koral • marc
Kompositionsform (används ej)
Annan
Fullständighet