Vald filtrering:

Sökresultat

Visar 601-800 av 848 träffar

Mässa marc:MusicCompositionType, MARC-termer Annan projektion marc:MapsProjectionType Monografisk karta, utgiven i flera delar marc:MapsMaterialType, MARC-termer Integrerad del av annan resurs marc:MapsMaterialType, MARC-termer Lösblad marc:MapsFormatType, MARC-termer Begränsad utlåning (villkor anges i fält 845) marc:LendingPolicyType Senaste/ löpande del(ar) sparas marc:SpecificRetentionPolicyType Lambert conformal marc:MapsProjectionType Paket marc:TypeOfRecordType Jazz marc:MusicCompositionType, MARC-termer Internationell standard marc:RomanizationType Skinn
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
-- marc:ComputerDimensionsType 120 varv per minut (cylinder) marc:SoundSpeedType Ortografisk marc:MapsProjectionType Opera marc:MusicCompositionType, MARC-termer Onlinetjänst marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Ett genomgående filformat marc:ComputerFileFormatsType -- marc:ComputerFileFileFormatsType Numerisk information marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Normaliserat eller förutsägbart oregelbunden marc:SerialsRegularityType Normal förminskning (16:1 - 30:1)
 • marc:MicroformRangeType
 • marc:HoldingMicroformRangeType
Icke anamorf vidfilm marc:MotionPicFormatType Sten marc:NonProjectedType Inköpt och bekostat av extern organisation marc:AcquisitionMethodType Negativ polaritet
 • marc:PolarityType
 • marc:MotionPicPosNegType
Datorskivmagasin (ospecificerad typ) marc:ComputerMaterialType, MARC-termer Datorkort marc:ComputerMaterialType, MARC-termer -- marc:MicroformDimensionsType -- marc:ComputerFileDimensionsType -- marc:SoundDimensionsType Akustisk inspelning i direkt miljö marc:SoundCaptureType --
 • marc:MotionPicDimensionsType
 • marc:ProjGraphDimensionsType
--
 • marc:VideoDimensionsType
 • marc:MicroformDimensionsType
Azimutal, typen okänd marc:MapsProjectionType Resursen beskrivs enligt arkivalisk princip marc:TypeOfControlType Kan användas som seriebiuppslag marc:HeadingType Komikerframträdande marc:MusicTextType, MARC-termer Standardspår marc:SoundGrooveType <Chant>, kristen marc:MusicCompositionType, MARC-termer Kalender
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Pannå marc:NonProjectedType Bluegrass music marc:MusicCompositionType, MARC-termer Betacam (1/2 tum, videokassett)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Cassini-Soldner marc:MapsProjectionType Svit marc:MusicCompositionType, MARC-termer Filmljudspole marc:SoundMaterialType, MARC-termer Ikon marc:NonProjMaterialType, MARC-termer 8 mm marc:HoldingVideoFormatType Resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud marc:HoldingComputerSoundType Stark förminskning (31:1 - 60:1)
 • marc:MicroformRangeType
 • marc:HoldingMicroformRangeType
Gråskala
 • marc:ComputerColorType
 • marc:ComputerFileColorType
Obestämd nivå marc:GovtAgencyType Negativ fotografisk bild på mjuk bas marc:MapMediumType Flamenco marc:MusicCompositionType, MARC-termer Bildband marc:VisualMaterialType, MARC-termer Filens källa är ett mellanoriginal (ej mikroform) marc:ComputerAntecedentType Åtta spår marc:SoundTapeConfigurationType Utgåvor marc:RetentionPolicyUnitType Elektronisk inspelning i direkt miljö marc:SoundCaptureType Diorama marc:VisualMaterialType, MARC-termer Cylindrisk, okänd typ marc:MapsProjectionType Kontraherad (kortskrift) marc:TacContractionType Konisk, typen okänd marc:MapsProjectionType Ljuddokument (används ej) marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer 1 7/8 tum per sekund (rulle, kassett, spole) marc:SoundSpeedType Set
 • marc:LinkedType
 • marc:LinkedRecordReqType
Blandning av olika typer av säkerhetsfilm marc:FilmBaseType Snabbkopior marc:MotionPicElementsType, MARC-termer Rondo marc:MusicCompositionType, MARC-termer Robinson marc:MapsProjectionType Sparas begränsad tid marc:RetentionPolicyType Rekviem marc:MusicCompositionType, MARC-termer Arkivkvalitet som kan duga som ersättningsexemplar marc:ComputerReformattingQualityType Flera olika filformat marc:ComputerFileFormatsType Diskografi
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Text av historiskt innehåll marc:MusicTextType, MARC-termer Varje dag (5-7 ggr/vecka) marc:SerialsFrequencyType Latinskt alfabet utan diakriter (a-z) marc:SerialsAlphabetType Vartannat år marc:SerialsFrequencyType Varje månad (9-12 ggr/år) marc:SerialsFrequencyType Tal marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer Grafisk resurs marc:VisualMaterialType, MARC-termer Karta marc:MapMaterialType, MARC-termer Var tredje månad (4-5 ggr/år) marc:SerialsFrequencyType Biografi över en individ marc:BooksBiographyType, MARC-termer Textdokument (används ej) marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Bild
 • marc:VisualMaterialType, MARC-termer
 • marc:NonProjMaterialType, MARC-termer
Regelbunden marc:SerialsRegularityType Brukskopia, ej originalkvalitet marc:ComputerReformattingQualityType Variationer marc:MusicCompositionType, MARC-termer Barn (ca 6-9 år) marc:AudienceType, MARC-termer Fotografier marc:BooksIllustrationsType Exemplar marc:BooksIllustrationsType Självbiografi
 • marc:MusicTextType, MARC-termer
 • marc:BooksBiographyType, MARC-termer
Biografi över flera individer marc:BooksBiographyType, MARC-termer Illustrationer finns men typen specificeras ej marc:BooksIllustrationsType Videoupptagning marc:VisualMaterialType, MARC-termer Onlineutgåva
 • marc:ItemType, MARC-termer
 • marc:BooksItemType, MARC-termer
 • marc:ComputerItemType, MARC-termer
 • marc:SerialsOriginalItemType, MARC-termer
Får reproduceras marc:ReproductionPolicyType Videospole marc:VideoMaterialType, MARC-termer -- marc:VideoDimensionsType Mycket stark förminskning (61:1-90:1)
 • marc:MicroformRangeType
 • marc:HoldingMicroformRangeType
Uppdaterande lösbladsutgåva marc:SerialsTypeOfSerialType, MARC-termer Bortklippt material marc:MotionPicElementsType, MARC-termer Tre gånger i veckan marc:SerialsFrequencyType Föremål marc:TypeOfRecordType Textil
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
Jordglob marc:GlobeMaterialType, MARC-termer Teknisk ritning
 • marc:VisualMaterialType, MARC-termer
 • marc:NonProjMaterialType, MARC-termer
Grafik, ej bokstäver marc:TacMaterialType, MARC-termer Syntetiskt material och glas
 • marc:ProjGraphSupportType
 • marc:ProjGraphSecondaryType
Syntetiskt material
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
 • marc:ProjGraphSupportType
 • marc:ProjGraphEmulsionType
 • marc:ProjGraphSecondaryType
Symfoni marc:MusicCompositionType, MARC-termer Fjärranalysbild marc:MapMaterialType, MARC-termer Repetition(er) marc:MusicTextType, MARC-termer -- marc:ProjGraphSecondaryType -- marc:ProjGraphSecondaryType Programmerad text
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Karta: tryck marc:TypeOfRecordType Fotomekanisk reproduktion marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Del med oberoende titel
 • marc:LinkedType
 • marc:LinkedRecordReqType
Del med beroende titel
 • marc:LinkedType
 • marc:LinkedRecordReqType
Annan marc:AcquisitionStatusType Blandad ljudkonfiguration marc:MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType Menuett marc:MusicCompositionType, MARC-termer Mikroskoperingspreparat marc:VisualMaterialType, MARC-termer Mikrokort marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Microfiche marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Mikrofilmsremsa marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Mikrofilmsspole marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Masterband marc:SoundKindOfDiscType Masterexemplar marc:MotionPicGenerationType Kalender marc:MapsFormatType, MARC-termer Magnetiskt ljudband i kassett marc:MediumType Magnetiskt ljudband i magasin marc:MediumType Låg förminskning (- 16:1)
 • marc:MicroformRangeType
 • marc:HoldingMicroformRangeType
Filen är komprimerad och dekomprimering medför informationsförlust marc:ComputerCompressionType Avtalspost [administrativ post för licensbundna e-resurser] marc:BibLevelType Tal eller föreläsning marc:MusicTextType, MARC-termer Laserskiva
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Lambert's konform koniska marc:MapsProjectionType Lackerat material
 • marc:SoundKindOfMaterialType
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
Koreansk skrift marc:SerialsAlphabetType Text saknas eller åtföljs av musik marc:MusicTextType, MARC-termer Ljudkassett marc:SoundMaterialType, MARC-termer -- marc:ComputerFileDimensionsType <Open score> marc:TacBrailleMusicType Ljudupptagning (ej musik) marc:TypeOfRecordType Metall marc:NonProjectedType Tabell-/diagramark eller blädderblock marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Standard enligt nationell biblioteksorganisation marc:RomanizationType Punktskrift för musik marc:TacBrailleWritingType Grupp av provinser--Flera delstater
 • marc:GovtAgencyType
 • marc:GovernmentPublicationType
Flera stämformat tillsammans marc:MusicFormatType Ofullständig marc:CompletenessType -- marc:NumberUnitsType -- marc:ComputerDimensionsType -- marc:NumberUnitsType Tredimensionell film (3D) marc:MotionPicFormatType 33 1/3 varv per minut (skiva) marc:SoundSpeedType -- marc:ComputerDimensionsType -- marc:NumberUnitsType Aktivitetskort marc:NonProjMaterialType, MARC-termer -- marc:NumberUnitsType -- marc:ProjGraphDimensionsType -- marc:NumberUnitsType Azimutal, annan känd typ marc:MapsProjectionType -- marc:TypeOfRecordType Animation marc:VisualTechniqueType Anamorf vidfilm marc:MotionPicFormatType Analog elektronisk lagring marc:SoundCaptureType Vapensköldar marc:BooksIllustrationsType Koralförspel marc:MusicCompositionType, MARC-termer Kanon marc:MusicCompositionType, MARC-termer Bonne marc:MapsProjectionType Konturer (djupmätning, djupskiktsfärg) marc:MapsReliefType Provtryck marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Space oblique Mercator marc:MapsProjectionType Ljud finns på separat bärare marc:SoundType Ljud finns på samma bärare
 • marc:SoundType
 • marc:ComputerFileSoundType
Hymn marc:MusicCompositionType, MARC-termer 1/2 tum marc:HoldingSoundTapeWidthType Metall marc:HoldingSoundKindOfMaterialType Höjdskiktsfärger marc:MapsReliefType Homolografisk marc:MapsProjectionType Annan azimutal ytriktig marc:MapsProjectionType Genealogiska tabeller marc:BooksIllustrationsType Formlinjer marc:MapsReliefType Filmremsa
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Kopia på film marc:MapDetailsType Filens källa är ett mikromedium
 • marc:ComputerAntecedentType
 • marc:ComputerFileAntecedentType
Filens källa är en maskinläsbar fil marc:ComputerAntecedentType Fantasia marc:MusicCompositionType, MARC-termer Byte marc:AcquisitionMethodType Viktig etnologisk information marc:MusicMatterType Plattkarta marc:MapsProjectionType Konisk längdriktig marc:MapsProjectionType EIAJ (1/2 tum, videospole)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Dubblettnegativ marc:MotionPicGenerationType