Vald filtrering:

Sökresultat

Visar 601-800 av 859 träffar

Serieliknande fras marc:TypeOfSeriesType Seriell resurs marc:BibLevelType 2020-09-24T13:48:42.799+02:00 marc:LinkedRecordReqType Repetition(er) marc:MusicTextType, MARC-termer Ragtime marc:MusicCompositionType, MARC-termer röntgenfoto marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Fyrkanaligt ljud marc:SoundPlaybackChannelType Ej angiven / Ej tillämplig marc:MapsProjectionType Projicerbar grafisk resurs (hit video, DVD, film, projicerbar bild) marc:TypeOfRecordType Karta: tryck marc:TypeOfRecordType Även tidigare delar sparas marc:SpecificRetentionPolicyType Polar stereografisk marc:MapsProjectionType Annat vidfilmsformat marc:MotionPicFormatType Annan marc:GovtAgencyType Annan metod marc:MapsReliefType Ortografisk marc:MapsProjectionType Optiskt ljudspår på spelfilm marc:MediumType Optiskt och magnetiskt ljudspår på spelfilm marc:MediumType Offprints marc:BooksContentsType, MARC-termer Oblik Mercator marc:MapsProjectionType Sparas ej marc:RetentionPolicyType Icke anamorf vidfilm marc:MotionPicFormatType Teckning av landskapet (höjdryggslinjer) marc:MapsReliefType Ricercare marc:MusicCompositionType, MARC-termer Ersätts av mikroform marc:RetentionPolicyType Ersätts av kumulering eller ny utgåva marc:RetentionPolicyType Sparas begränsad tid marc:RetentionPolicyType Faksimil marc:ReproductionType Vertikal skärning marc:SoundKindOfCuttingType Grekiskt alfabet marc:SerialsAlphabetType Första generation (masterfilm) marc:MicroformGenerationType Film- eller bildbandsmagasin
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Bildband marc:VisualMaterialType, MARC-termer Filmkassett marc:MotionPicMaterialType, MARC-termer Filens källa är ett mikromedium
 • marc:ComputerAntecedentType
 • marc:ComputerFileAntecedentType
Månglob (avser Jordens måne) marc:GlobeMaterialType, MARC-termer Dubblettnegativ marc:MotionPicGenerationType Dimaxion marc:MapsProjectionType Deposition marc:AcquisitionMethodType Dans marc:MusicCompositionType, MARC-termer D-2 (3/4 tum, videokassett)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Katalogiserat exemplar är komplett marc:MotionPicCompletenessType Chamberlin trimetrisk marc:MapsProjectionType Chaconne marc:MusicCompositionType, MARC-termer Flera olika filformat marc:ComputerFileFormatsType Monografisk resurs (1 bibliografisk post med flera delar) marc:HoldingType Blandade källor marc:ComputerAntecedentType Kanon marc:MusicCompositionType, MARC-termer Biografi över exekutör(er) marc:MusicMatterType Vartannat år marc:SerialsFrequencyType <Bar by bar> marc:TacBrailleMusicType Anamorf vidfilm marc:MotionPicFormatType 2020-09-24T13:48:41.039+02:00 marc:ComputerFileQATargetType 2020-09-24T13:48:41.023+02:00
 • marc:MotionPicDimensionsType
 • marc:ProjGraphDimensionsType
2020-09-24T13:48:40.966+02:00 marc:NumberUnitsType 2020-09-24T13:48:40.947+02:00 marc:ProjGraphDimensionsType Gratis marc:AcquisitionMethodType Flera stämformat tillsammans marc:MusicFormatType Blues marc:MusicCompositionType, MARC-termer Biografi över upphovsman marc:MusicMatterType Studier och övningar marc:MusicCompositionType, MARC-termer Metall marc:NonProjectedType Normaliserat eller förutsägbart oregelbunden marc:SerialsRegularityType Plastbas med metallyta (hit CD)
 • marc:SoundKindOfMaterialType
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
En gång per år marc:SerialsFrequencyType Statistik
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Kåserier marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer Libretto eller texthäfte marc:MusicMatterType Småbarn (ca 0-5 år) marc:AudienceType, MARC-termer Grafiska diagram marc:BooksIllustrationsType Tal marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer Tryck (etsning, litografi, träsnitt etc) marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Fotomekanisk reproduktion marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Monografisk karta, utgiven ensam marc:MapsMaterialType, MARC-termer Musiknoter (exempel) marc:BooksIllustrationsType Tecknad serie (OBSOLET) marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer Icke-latinska tecken finns i såväl originalform som translittererad form marc:ModifiedRecordType Filens källa är en maskinläsbar fil marc:ComputerAntecedentType Var tredje månad (4-5 ggr/år) marc:SerialsFrequencyType Storstilspublikation
 • marc:ItemType, MARC-termer
 • marc:BooksItemType, MARC-termer
 • marc:SerialsOriginalItemType, MARC-termer
Kombination
 • marc:TacContractionType
 • marc:ComputerTypeOfFileType
Planritningar marc:BooksIllustrationsType Bild
 • marc:VisualMaterialType, MARC-termer
 • marc:NonProjMaterialType, MARC-termer
Svartvit
 • marc:ColorType
 • marc:VideoColorType
 • marc:ComputerColorType
 • marc:MotionPicColorType
 • marc:ComputerFileColorType
Papper marc:NonProjectedType Databas marc:SerialsTypeOfSerialType, MARC-termer Löpande katalogisering / Odefinierat marc:StatisticsType Ljuddokument (används ej) marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Barn (ca 6-9 år) marc:AudienceType, MARC-termer Dikter
 • marc:MusicTextType, MARC-termer
 • marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer
Tidskrift marc:SerialsTypeOfSerialType, MARC-termer Tecknad serie / Serieroman
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Noveller marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer Ordbok, lexikon
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Köp marc:AcquisitionMethodType Katalog
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Gäller ett exemplar marc:CopyReportType Onlineresurs marc:ComputerMaterialType, MARC-termer Nivå ej specificerad marc:GovernmentPublicationType, MARC-termer Ej skönlitterärt verk marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer Silverhalid marc:MicroformEmulsionType <Short form scoring> marc:TacBrailleMusicType Set
 • marc:LinkedType
 • marc:LinkedRecordReqType
Varierad numrering marc:NumberedSeriesType Reproduktion i originalstorlek marc:ItemType, MARC-termer Glas marc:ProjGraphSupportType Glas marc:ProjGraphEmulsionType Tryckmaster marc:MicroformGenerationType Tryck och punktskrift sida vid sida marc:TacSpecPhysicalCharType Passacaglia marc:MusicCompositionType, MARC-termer 2020-09-24T13:48:42.502+02:00 marc:ComputerFileFileFormatsType Ej löpande marc:AcquisitionStatusType Normal förminskning (16:1 - 30:1)
 • marc:MicroformRangeType
 • marc:HoldingMicroformRangeType
Trä marc:NonProjectedType 2020-09-24T13:48:42.8+02:00 marc:ComputerFileMaterialType Hi-8 mm
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Hardboard marc:NonProjectedType Höjdskiktsfärger marc:MapsReliefType Fotografisk film, ej säkerhetsfilm marc:ProjGraphEmulsionType Filens källa är ett mellanoriginal (ej mikroform) marc:ComputerAntecedentType Divertimento o dyl marc:MusicCompositionType, MARC-termer Diazo marc:MicroformEmulsionType Enkel karta i diagramform marc:MapMaterialType, MARC-termer DBX marc:SoundPlaybackCharacterType CX marc:SoundPlaybackCharacterType Konisk, typen okänd marc:MapsProjectionType Reducerat partitur (condensed scoore) marc:MusicFormatType Resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud marc:ComputerSoundType Datorskivmagasin
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
Punktskrift för databehandling (åttapunktsskrift) marc:TacBrailleWritingType Ofullständig marc:CompletenessType Datorminnesmodul
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
Slumpmusik marc:MusicCompositionType, MARC-termer Musikillustration marc:MusicMatterType Punktskrift för musik marc:TacBrailleWritingType Flera lokala
 • marc:GovtAgencyType
 • marc:GovernmentPublicationType
Moonskrift marc:TacMaterialType Monografisk resurs marc:BibLevelType Modifierad sterografisk för Alaska marc:MapsProjectionType Cassini-Soldner marc:MapsProjectionType Fjäril marc:MapsProjectionType Svartvit marc:MicroformColorType 2020-09-24T13:48:41.179+02:00 marc:TypeOfRecordType Kombination av animering och live-upptagning marc:VisualTechniqueType Analog elektronisk lagring marc:SoundCaptureType Akustisk inspelning i direkt miljö marc:SoundCaptureType Acetatbas med järnoxidyta
 • marc:SoundKindOfMaterialType
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
AACR 1 marc:CatalogingRulesType Får ej reproduceras marc:ReproductionPolicyType Vax
 • marc:SoundKindOfMaterialType
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
Enbart vokala delar marc:MusicPartsType Graf eller diagram marc:VisualMaterialType, MARC-termer Vinyl
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
Perspektivbild marc:MapMaterialType, MARC-termer 2020-09-24T13:48:43.228+02:00 marc:VideoDimensionsType Mycket stark förminskning (61:1-90:1)
 • marc:MicroformRangeType
 • marc:HoldingMicroformRangeType
Van Der Grinten marc:MapsProjectionType Bild (ej projicerbar) marc:TypeOfRecordType Trio-sonata marc:MusicCompositionType, MARC-termer Vart tredje år marc:SerialsFrequencyType Textil
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
Stor stil marc:TextMaterialType, MARC-termer Syntetiskt material
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
 • marc:ProjGraphSupportType
 • marc:ProjGraphEmulsionType
 • marc:ProjGraphSecondaryType
Standardformat för stumfilm marc:MotionPicFormatType Square-dance marc:MusicCompositionType, MARC-termer Ljud finns på separat bärare marc:SoundType Metall marc:SoundKindOfMaterialType Resursen inbegriper ljud marc:MusicTextType, MARC-termer Sonat marc:MusicCompositionType, MARC-termer Trä
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
Positivt foto på hård bas marc:MapMediumType Standard enligt nationalbibliotek eller bibliografisk instans marc:RomanizationType Blandade tekniker marc:ComputerCompressionType Samling i blandade material
 • marc:NonProjectedType
 • marc:ProjGraphEmulsionType
 • marc:ProjGraphSecondaryType
Mässa marc:MusicCompositionType, MARC-termer Integrerad del av annan resurs marc:MapsMaterialType, MARC-termer Handritad marc:MapsFormatType, MARC-termer 2020-09-24T13:48:42.221+02:00 marc:ComputerFileMaterialType Magnetiskt ljudband i kassett marc:MediumType Magnetiskt ljudband i magasin marc:MediumType MARC-8/VRLIN
 • marc:HoldingCharacterCodingType
 • marc:AuthorityCharacterCodingType
2020-09-24T13:48:42.194+02:00 marc:ComputerFileCompressionType <Line over line> marc:TacBrailleMusicType Tal eller föreläsning marc:MusicTextType, MARC-termer Lambert's azimutala ytriktiga marc:MapsProjectionType Lackerat material
 • marc:SoundKindOfMaterialType
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
Illuminationer marc:BooksIllustrationsType Ikon marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Fristående supplement till annan resurs marc:MapsMaterialType, MARC-termer Provhäfte sparas marc:RetentionPolicyType Exemplar marc:BooksIllustrationsType Fotografisk säkerhetsfilm marc:ProjGraphEmulsionType Blandning av olika typer av säkerhetsfilm marc:FilmBaseType Speltid okänd marc:VisualRunningTimeType 78 varv per minut (skiva) marc:SoundSpeedType 2020-09-24T13:48:40.902+02:00 marc:NumberUnitsType 2020-09-24T13:48:40.751+02:00 marc:ComputerDimensionsType 2020-09-24T13:48:40.67+02:00
 • marc:SoundDimensionsType
 • marc:ComputerFileDimensionsType
2020-09-24T13:48:40.651+02:00
 • marc:ProjGraphDimensionsType
 • marc:MicroformDimensionsType
 • marc:MotionPicDimensionsType
3 3/4 tum per sekund (rulle, kassett, spole) marc:SoundSpeedType