Vald filtrering:

Sökresultat

Visar 401-600 av 848 träffar

Viktig historisk information marc:MusicMatterType Kartor marc:BooksIllustrationsType Ljudskiva
 • marc:MediumType
 • marc:SoundMaterialType
Noveller marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer Nationalbibliografi
 • marc:CatalogingSourceType
 • marc:AuthorityCatalogingSourceType
Fält 760-787 finns i posten (OBSOLET) marc:LinkedType Okänt marc:GovernmentPublicationType, MARC-termer Allmän marc:AudienceType, MARC-termer Svartvit
 • marc:ColorType
 • marc:VideoColorType
 • marc:ComputerColorType
 • marc:MotionPicColorType
 • marc:ComputerFileColorType
Papper marc:NonProjectedType Plansch/er marc:BooksIllustrationsType Tidskrift marc:SerialsTypeOfSerialType, MARC-termer Reproduktion i originalstorlek marc:BooksItemType, MARC-termer Porträtt marc:BooksIllustrationsType Annan genre marc:MusicCompositionType, MARC-termer Komplett partitur för konsertframförande (full score) marc:MusicFormatType Resursen är en festskrift marc:BooksFestschriftType, MARC-termer Löpande marc:AcquisitionStatusType Nivå ej specificerad marc:GovernmentPublicationType, MARC-termer År marc:RetentionPolicyUnitType Sångpartitur utan ackompanjemang marc:MusicFormatType Vokalpartitur marc:MusicFormatType Videokassett marc:VideoMaterialType, MARC-termer Velin
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
Van Der Grinten marc:MapsProjectionType Onumrerad marc:NumberedSeriesType Okänd marc:GovtAgencyType Transparans--Stordia--OH-bild
 • marc:VisualMaterialType, MARC-termer
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Tematisk index marc:MusicMatterType Lösbladsutgåva marc:TextMaterialType Datorbandspole
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
Referensexemplar marc:MotionPicGenerationType Ragtime marc:MusicCompositionType, MARC-termer röntgenfoto marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Quadruplex (1 eller 2 tum, videospole)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Projicerbar grafisk resurs (hit video, DVD, film, projicerbar bild) marc:TypeOfRecordType Annat produktionsmaterial marc:MotionPicElementsType, MARC-termer -- marc:ComputerFileQATargetType Korrekturavdrag, färgprov marc:MapDetailsType Porslin och kakel marc:NonProjectedType Kortlek marc:MapsFormatType, MARC-termer Gips
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
Planet- eller månglob (annan än Jorden och dess måne) marc:GlobeMaterialType, MARC-termer Blåkopia marc:MapDetailsType Patent marc:BooksContentsType, MARC-termer Overtyr marc:MusicCompositionType, MARC-termer Annan marc:GovtAgencyType Annan teknik marc:VisualTechniqueType Annan marc:AcquisitionMethodType Moonskrift marc:TacMaterialType, MARC-termer Modifierad sterografisk för Alaska marc:MapsProjectionType Positiv och negativ polaritet i kombination marc:PolarityType Blandade tekniker marc:ComputerCompressionType Mikrofilmsrulle marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Mikrofichekassett marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Mikrofiche
 • marc:ItemType, MARC-termer
 • marc:BooksItemType, MARC-termer
 • marc:SerialsOriginalItemType, MARC-termer
Metall och glas
 • marc:ProjGraphSupportType
 • marc:ProjGraphSecondaryType
Musik: handskrift marc:TypeOfRecordType Karta: handskrift marc:TypeOfRecordType -- marc:ComputerFileCompressionType Filen är komprimerad utan risk för informationsförlust marc:ComputerCompressionType Lokal tillämpning marc:RomanizationType Litterär punktskrift marc:TacBrailleWritingType <Line by line> marc:TacBrailleMusicType Juridiska artiklar
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Språkligt instruerande text marc:MusicTextType, MARC-termer Lambert's cylindriska ytriktiga marc:MapsProjectionType Jumboskrift (förstorad punktskrift) marc:TacSpecPhysicalCharType Datorbaserat multimedium marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Plast (hit vinylskivor) marc:SoundKindOfMaterialType Resursen inbegriper ljud marc:MusicTextType, MARC-termer Diabild
 • marc:VisualMaterialType, MARC-termer
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
15/16 tum per sekund (rulle, kassett, spole) marc:SoundSpeedType -- marc:ProjGraphDimensionsType Bildband (ospecificerad typ)
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Annat punktskriftsformat marc:TacBrailleMusicType Original marc:MotionPicGenerationType Optiskt och magnetiskt ljudspår på spelfilm marc:MediumType Sparas ej marc:RetentionPolicyType Ej löpande marc:AcquisitionStatusType Musical, komedi marc:MusicCompositionType, MARC-termer Flera typer av punktskriftssystem marc:TacBrailleWritingType Monografi i flera delar marc:TypeOfSeriesType Elektronisk resurs marc:TypeOfRecordType Datorskiva (ospecificerad typ) marc:ComputerMaterialType, MARC-termer Gäller flera exemplar marc:CopyReportType 45 varv per minut (skiva) marc:SoundSpeedType -- marc:MicroformDimensionsType --
 • marc:SoundDimensionsType
 • marc:ComputerFileDimensionsType
--
 • marc:ProjGraphDimensionsType
 • marc:MicroformDimensionsType
 • marc:MotionPicDimensionsType
-- marc:VideoDimensionsType -- marc:ComputerFileDimensionsType 30 tum per sekund (rulle, kassett, spole) marc:SoundSpeedType -- marc:NumberUnitsType -- marc:ComputerDimensionsType 78 varv per minut (skiva) marc:SoundSpeedType Balett marc:MusicCompositionType, MARC-termer Avslutad marc:AcquisitionStatusType <Chant>, annan religiös marc:MusicCompositionType, MARC-termer Slumpmusik marc:MusicCompositionType, MARC-termer Cellulosanitrat
 • marc:SoundKindOfMaterialType
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
CCIR standard marc:SoundPlaybackCharacterType Blues marc:MusicCompositionType, MARC-termer Supplement marc:RetentionPolicyUnitType --
 • marc:ProjGraphDimensionsType
 • marc:MotionPicDimensionsType
Standardformat för ljudfilm marc:MotionPicFormatType Standardformat för stumfilm marc:MotionPicFormatType --
 • marc:MotionPicDimensionsType
 • marc:ProjGraphDimensionsType
Pressmatris marc:SoundKindOfDiscType <Spanner short form scoring> marc:TacBrailleMusicType Ljudspole marc:SoundMaterialType, MARC-termer Plast (hit vinylskivor) marc:HoldingSoundKindOfMaterialType Grekiskt alfabet marc:SerialsAlphabetType Gospel marc:MusicCompositionType, MARC-termer Sällskapsspel marc:MapsFormatType, MARC-termer Gall marc:MapsProjectionType Ett spår marc:SoundTapeConfigurationType Fuga marc:MusicCompositionType, MARC-termer Film- eller bildbandsmagasin
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Fotografisk film, ej säkerhetsfilm marc:ProjGraphEmulsionType Månglob (avser Jordens måne) marc:GlobeMaterialType, MARC-termer Dolby-A marc:SoundPlaybackCharacterType Diazo marc:MicroformEmulsionType DBX marc:SoundPlaybackCharacterType Kyrilliskt alfabet marc:SerialsAlphabetType Konisk, annan känd typ marc:MapsProjectionType Upptagning från konferens marc:MusicTextType, MARC-termer Pianodirektion, violindirektion etc. marc:MusicFormatType Reducerat partitur (condensed scoore) marc:MusicFormatType Concerto grosso marc:MusicCompositionType, MARC-termer -- marc:SoundDimensionsType --
 • marc:SoundTapeWidthType
 • marc:VideoDimensionsType
 • marc:HoldingSoundTapeWidthType
<Short form scoring> marc:TacBrailleMusicType Serieliknande fras marc:TypeOfSeriesType Enstaka delar marc:CompletenessType Säkerhetsfilm (typ ej känd eller ej angiven) marc:FilmBaseType Ersätts av mikroform marc:RetentionPolicyType Faksimil marc:ReproductionType Datorgrafik marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Pliktleverans marc:AcquisitionMethodType Atlas / Kartbok marc:MapsMaterialType, MARC-termer Databas marc:SerialsTypeOfSerialType, MARC-termer Oratorium marc:MusicCompositionType, MARC-termer Datorminnesmodul
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
Beställd marc:AcquisitionStatusType Blanketter marc:BooksIllustrationsType Index till andra publikationer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Målning marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Dagstidning marc:SerialsTypeOfSerialType, MARC-termer Varannan månad (6-8 ggr/år) marc:SerialsFrequencyType Digital marc:SoundPlaybackCharacterType AACR2-liknande marc:CatalogingRulesType Graf eller diagram marc:VisualMaterialType, MARC-termer Tryck (etsning, litografi, träsnitt etc) marc:NonProjMaterialType, MARC-termer AACR 2/KRS marc:CatalogingRulesType Planritningar marc:BooksIllustrationsType Löpande katalogisering / Odefinierat marc:StatisticsType Elektronisk (direkt)
 • marc:ItemType, MARC-termer
 • marc:BooksItemType, MARC-termer
 • marc:ComputerItemType, MARC-termer
 • marc:SerialsOriginalItemType, MARC-termer
Spel marc:VisualMaterialType, MARC-termer Federal eller nationell
 • marc:GovtAgencyType
 • marc:GovernmentPublicationType
Utlånas ej marc:LendingPolicyType Essäer
 • marc:MusicTextType, MARC-termer
 • marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer
Index finns marc:IndexType Fullständig marc:CompletenessType Titeländring ger upphov till ny post marc:SerialsTypeOfEntryType Vuxna marc:AudienceType, MARC-termer Roman marc:BooksLiteraryFormType, MARC-termer En gång per år marc:SerialsFrequencyType Övernationell (t.ex. EU)--Internationell
 • marc:GovtAgencyType
 • marc:GovernmentPublicationType
Zarzuelas marc:MusicCompositionType, MARC-termer Får ej reproduceras marc:ReproductionPolicyType Videoband marc:MediumType Videoskiva marc:MediumType Videomagasin marc:VideoMaterialType, MARC-termer UCS/Unicode
 • marc:CharacterCodingType
 • marc:HoldingCharacterCodingType
 • marc:AuthorityCharacterCodingType
Bild (ej projicerbar) marc:TypeOfRecordType Trio-sonata marc:MusicCompositionType, MARC-termer Vart tredje år marc:SerialsFrequencyType Tre gånger per år marc:SerialsFrequencyType Thai-skrift marc:SerialsAlphabetType Stor stil marc:TextMaterialType Testbilder etc. finns marc:ComputerQATargetType Datorkassett
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
Kombination av flera system marc:TacMaterialType, MARC-termer Ej angiven / Ej tillämplig marc:MapsProjectionType Papp marc:ProjGraphSupportType Glas marc:ProjGraphEmulsionType Programmusik marc:MusicCompositionType, MARC-termer Profil marc:MapMaterialType, MARC-termer Musik: tryck marc:TypeOfRecordType Affisch eller poster marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Polyconic marc:MapsProjectionType Pianopartitur marc:MusicFormatType Pavan marc:MusicCompositionType, MARC-termer Annat vidfilmsformat marc:MotionPicFormatType Månad/månader marc:RetentionPolicyUnitType Separata ljudspår marc:MotionPicElementsType, MARC-termer Olika generationer i samma mikromedium marc:MicroformGenerationType Blandade emulsioner marc:MicroformEmulsionType Mikrospår marc:SoundGrooveType