Vald filtrering:

Sökresultat

Visar 201-400 av 859 träffar

Domstolsutslag
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Landformationer marc:MapsReliefType Lambert's cylindriska ytriktiga marc:MapsProjectionType Krovak marc:MapsProjectionType Koreansk skrift marc:SerialsAlphabetType Paket marc:TypeOfRecordType Jumboskrift (förstorad punktskrift) marc:TacSpecPhysicalCharType Intervju marc:MusicTextType, MARC-termer Tekniskt instruerande text marc:MusicTextType, MARC-termer Metall marc:HoldingSoundKindOfMaterialType Faksimil marc:HoldingReproductionType <Section by section> marc:TacBrailleMusicType Enstaka delar marc:CompletenessType Säkerhetsfilm av diacetat marc:FilmBaseType Snabbkopior marc:MotionPicElementsType, MARC-termer Får reproduceras marc:ReproductionPolicyType En gång per vecka marc:SerialsFrequencyType Videoband marc:MediumType VHS (1/2 tum, videokassett)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
<Vertical score> marc:TacBrailleMusicType Variationer marc:MusicCompositionType, MARC-termer Uppdaterande lösbladsutgåva marc:SerialsTypeOfSerialType, MARC-termer Filen är ej komprimerad
 • marc:ComputerCompressionType
 • marc:ComputerFileCompressionType
U-matic (3/4 tum, videokassett)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Monografiserie marc:TypeOfSeriesType Tolv spår marc:SoundTapeConfigurationType Bortklippt material marc:MotionPicElementsType, MARC-termer Toccata marc:MusicCompositionType, MARC-termer Förtitlar, undertexter marc:MotionPicElementsType, MARC-termer Föremål marc:TypeOfRecordType Provpressning marc:SoundKindOfDiscType Grafik, ej bokstäver marc:TacMaterialType Litteraturöversikt
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Del av samling marc:BibLevelType Stereografisk marc:MapsProjectionType Space oblique Mercator marc:MapsProjectionType 2020-09-24T13:48:42.993+02:00 marc:SoundTapeWidthType 2020-09-24T13:48:40.714+02:00 marc:MicroformDimensionsType 2020-09-24T13:48:40.701+02:00 marc:SoundDimensionsType 2020-09-24T13:48:40.565+02:00 marc:ComputerFileDimensionsType 30 tum per sekund (rulle, kassett, spole) marc:SoundSpeedType 2020-09-24T13:48:40.526+02:00 marc:ComputerDimensionsType 2020-09-24T13:48:40.499+02:00 marc:NumberUnitsType 2020-09-24T13:48:40.481+02:00 marc:ProjGraphDimensionsType 2020-09-24T13:48:40.454+02:00
 • marc:ProjGraphDimensionsType
 • marc:MotionPicDimensionsType
1 7/8 tum per sekund (rulle, kassett, spole) marc:SoundSpeedType 2020-09-24T13:48:40.368+02:00 marc:ComputerFileDimensionsType Glob marc:MapsMaterialType, MARC-termer Formlinjer marc:MapsReliefType Shellack (hit 78-varvsskivor)
 • marc:SoundKindOfMaterialType
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
Seriellt bidrag marc:BibLevelType Referensexemplar marc:MotionPicGenerationType Realia marc:VisualMaterialType, MARC-termer Arkivkvalitet för långtidslagring marc:ComputerReformattingQualityType 2020-09-24T13:48:42.708+02:00 marc:ComputerFileReformattingQualityType Korrekturavdrag, färgprov marc:MapDetailsType Polonaise marc:MusicCompositionType, MARC-termer Gips
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
Bild eller vykort marc:MapsFormatType, MARC-termer Avbildningar (bildkarta) marc:MapsReliefType Negativ marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Fotokopia marc:MapDetailsType Pavan marc:MusicCompositionType, MARC-termer Patent marc:BooksContentsType, MARC-termer Passion marc:MusicCompositionType, MARC-termer Del med oberoende titel
 • marc:LinkedType
 • marc:LinkedRecordReqType
Pergament
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
 • marc:NonProjectedType
Pappersbas med lack- eller järnoxidyta
 • marc:SoundKindOfMaterialType
 • marc:HoldingSoundKindOfMaterialType
Målning marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Overtyr marc:MusicCompositionType, MARC-termer Bildband (ospecificerad typ)
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Oratorium marc:MusicCompositionType, MARC-termer <Open score> marc:TacBrailleMusicType Numrerad marc:NumberedSeriesType Kan inte användas som seriebiuppslag marc:HeadingType Sten marc:NonProjectedType Robinson marc:MapsProjectionType Rapsodi marc:MusicCompositionType, MARC-termer Datorgrafik marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Reportage marc:MusicTextType, MARC-termer Resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud marc:HoldingComputerSoundType Gråskala
 • marc:ComputerColorType
 • marc:ComputerFileColorType
2020-09-24T13:48:41.864+02:00 marc:ComputerFileAntecedentType EntryMap marc:EntryMapType Utgåvor marc:RetentionPolicyUnitType Eckert marc:MapsProjectionType Negativ modermatris marc:SoundKindOfDiscType Cylindrisk, okänd typ marc:MapsProjectionType Cylindrisk, annan känd typ marc:MapsProjectionType Hjärtprojektion marc:MapsProjectionType Kooperativ/Konsortium marc:AcquisitionMethodType 2020-09-24T13:48:41.667+02:00 marc:ComputerFileFileFormatsType Datorskivmagasin (ospecificerad typ) marc:ComputerMaterialType, MARC-termer Datorkort marc:ComputerMaterialType, MARC-termer Komikerframträdande marc:MusicTextType, MARC-termer Kollage marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Koralförspel marc:MusicCompositionType, MARC-termer Chanson, polyfon marc:MusicCompositionType, MARC-termer Grupp av provinser
 • marc:GovtAgencyType
 • marc:GovernmentPublicationType
Flera typer av punktskriftssystem marc:TacBrailleWritingType Monografi i flera delar marc:TypeOfSeriesType Enkanalsljud (mono)
 • marc:SoundPlaybackChannelType
 • marc:MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType
Separata ljudspår marc:MotionPicElementsType, MARC-termer Himmelsglob marc:GlobeMaterialType, MARC-termer CED (Capacitance Electronic Disc)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
CCIR standard marc:SoundPlaybackCharacterType Julsånger marc:MusicCompositionType, MARC-termer 2020-09-24T13:48:41.524+02:00 marc:ProjGraphSecondaryType Canzon marc:MusicCompositionType, MARC-termer Transponering och arrangemang marc:MusicTranspositionType Bluegrass music marc:MusicCompositionType, MARC-termer Betacam (1/2 tum, videokassett)
 • marc:VideoFormatType
 • marc:HoldingVideoFormatType
Azimutal, typen okänd marc:MapsProjectionType Azimutal längdriktig marc:MapsProjectionType Självständig del av en stat marc:GovernmentPublicationType, MARC-termer Konstverk i original marc:VisualMaterialType, MARC-termer Resursen beskrivs enligt arkivalisk princip marc:TypeOfControlType Fönsterkort marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Psalm marc:MusicCompositionType, MARC-termer Alber's ytriktiga marc:MapsProjectionType 2020-09-24T13:48:41.091+02:00 marc:HoldingRemoteSensImageConstructionType 2020-09-24T13:48:41.059+02:00 marc:ComputerFileReformattingQualityType Sammanfattning(ar) av andra verk
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
2020-09-24T13:48:41.009+02:00 marc:ProjGraphDimensionsType 2020-09-24T13:48:40.991+02:00 marc:ComputerFileDimensionsType Kantat marc:MusicCompositionType, MARC-termer Memoarer marc:MusicTextType, MARC-termer Datorprogram marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Äldre regler marc:CatalogingRulesType Folksaga marc:MusicTextType, MARC-termer Obestämd nivå marc:GovtAgencyType Tre gånger per år marc:SerialsFrequencyType Index till andra publikationer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Rondo marc:MusicCompositionType, MARC-termer Massproducerat exemplar marc:SoundKindOfDiscType Digital marc:SoundPlaybackCharacterType Recension
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Kyrilliskt alfabet marc:SerialsAlphabetType Biografisk text marc:MusicTextType, MARC-termer Övernationell (t.ex. EU)
 • marc:GovtAgencyType
 • marc:GovernmentPublicationType
Vapensköldar marc:BooksIllustrationsType Encyklopedi
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Jazz marc:MusicCompositionType, MARC-termer Onlinetjänst marc:ComputerTypeOfFileType, MARC-termer Konturer (höjdkurvor) marc:MapsReliefType Teknisk information om musiken marc:MusicMatterType Viktig historisk information marc:MusicMatterType Papp och kartong marc:NonProjectedType Fotografi, positiv marc:NonProjMaterialType, MARC-termer Kontinuerligt marc:SerialsFrequencyType Ett genomgående filformat marc:ComputerFileFormatsType Videoskiva marc:MediumType En färg
 • marc:ColorType
 • marc:MapColorType
 • marc:VideoColorType
 • marc:ComputerColorType
 • marc:ComputerFileColorType
Karta marc:MapMaterialType, MARC-termer Papper, papp
 • marc:MapMediumType
 • marc:GlobeMediumType
Filmografi
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Porträtt marc:BooksIllustrationsType Faksimil marc:BooksIllustrationsType Normalt tryck marc:TextMaterialType, MARC-termer Retrospektiv katalogisering marc:StatisticsType Resursen härrör från konferens marc:ConferencePublicationType, MARC-termer Annan marc:CompletenessType Specialiserad marc:AudienceType, MARC-termer Självbiografi
 • marc:MusicTextType, MARC-termer
 • marc:BooksBiographyType, MARC-termer
Innehåller biografisk information marc:BooksBiographyType, MARC-termer Ljudskiva
 • marc:MediumType
 • marc:SoundMaterialType
Plansch/er marc:BooksIllustrationsType Barn och ungdom (0-16 år) marc:AudienceType, MARC-termer Beställd marc:AcquisitionStatusType Akademisk avhandling
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Fullständig marc:CompletenessType ISBD-interpunktion finns marc:CatFormType Lagar och författningar
 • marc:BooksContentsType, MARC-termer
 • marc:SerialsNatureType, MARC-termer
 • marc:SerialsContentsType, MARC-termer
Hymn marc:MusicCompositionType, MARC-termer Annan frekvens marc:SerialsFrequencyType Glas marc:NonProjectedType Inköpt och bekostat av extern organisation marc:AcquisitionMethodType Nocturne marc:MusicCompositionType, MARC-termer Negativ polaritet
 • marc:PolarityType
 • marc:MotionPicPosNegType
Mikroskoperingspreparat marc:VisualMaterialType, MARC-termer Mikrofilmsrulle marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Mikrofichekassett marc:MicroformMaterialType, MARC-termer Mazurka marc:MusicCompositionType, MARC-termer Marsch marc:MusicCompositionType, MARC-termer Magnet-optisk skiva
 • marc:ComputerMaterialType, MARC-termer
 • marc:ComputerFileMaterialType, MARC-termer
Madrigal marc:MusicCompositionType, MARC-termer Lösblad marc:MapsFormatType, MARC-termer Lambert conformal marc:MapsProjectionType Internationell standard marc:RomanizationType 8 mm marc:HoldingVideoFormatType Två gånger per vecka marc:SerialsFrequencyType Säkerhetsfilm av polyester marc:FilmBaseType Ersätts av uppdatering marc:RetentionPolicyType Gospel marc:MusicCompositionType, MARC-termer Bildbandsrulle
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Filmremsa
 • marc:ProjGraphMaterialType, MARC-termer
 • marc:HoldingProjGraphMaterialType, MARC-termer
Filmrulle marc:MotionPicMaterialType, MARC-termer Kopia på film marc:MapDetailsType 2020-09-24T13:48:41.863+02:00 marc:ComputerFileAntecedentType Byte marc:AcquisitionMethodType