Storbritannien
URI (länk till resurs)
kod
xxk
föredragen benämning
en
United Kingdom
sv
Storbritannien
Ladda ner
Andra tjänster